Dokument & lagar (105 träffar)

Kommittéberättelse S 2017:F uppdraget se, dnr 2017/075552/JÄM

Översyn av statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer S 2017:F Beteckning S 2017:F Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-22 Direktiv för uppdraget se, dnr 2017/075552/JÄM Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 1 oktober 2018. Sammansättning

2017-12-22

Kommittéberättelse Fi 2017:11 kommittén, se dir. 2017:134

Reseavdragskommittén Fi 2017:11 Beteckning Fi 2017:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:134 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Olsen, Lennart,

2017-12-21

Kommittéberättelse S 2017:09 utredningen, se dir. 2017:133 och dir. 2018:115

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken S 2017:09 Beteckning S 2017:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:133 och dir. 2018:115 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2017-12-21

Kommittéberättelse Fö 2017:B

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling Fö 2017:B Beteckning Fö 2017:B Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2018-02-28 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget ska sliútredovisas senast 30 mars 2018. Sammansättning

2017-12-20

Kommittéberättelse Fö 2017:A

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling Fö 2017:B Beteckning Fö 2017:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2019-06-14 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget ska slutredovisas senast 30 mars 2018. Sammansättning

2017-12-20

Kommittéberättelse S 2017:08 utredningen, se dir. 2017:128, dir. 2018:14, dir. 2018:40 och dir. 2019:28

Styrning för en mer jämlik vård S 2017:08 Beteckning S 2017:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:128, dir. 2018:14, dir. 2018:40 och dir. 2019:28 Lokal Karlavägen 100

2017-12-18

Kommittéberättelse UD 2017:01 kommittén, se dir. 2017:130

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai UD 2017:01 Beteckning UD 2017:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2020-02-11 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:130 Lokal Kommittén beräknas avsluta

2017-12-18

Kommittéberättelse Ju 2017:15 utredningen, se dir. 2017:122

Ungdomsreduktionsutredningen Ju 2017:15 Beteckning Ju 2017:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-03-20 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:122 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2017-12-13

Kommittéberättelse Ju 2017:14 utredningen, se dir. 2017:124

Kamerabevakningsutredningen Ju 2017:14 Beteckning Ju 2017:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-12 Status Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:124 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2017-12-13

Kommittéberättelse U 2017:11 utredningen, se dir. 2017:127

Utredningen om inrättande av Etikprövningsmyndigheten U 2017:11 Beteckning U 2017:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-03-27 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:127 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-12-13

Kommittéberättelse Fi 2017:10 utredningen, se dir. 2017:123

Utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen Fi 2017:10 Beteckning Fi 2017:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:123 Lokal Utredningen beräknas

2017-12-13

Kommittéberättelse N 2017:08 utredningen, se dir. 2017:126, dir. 2018:107, dir. 2020:15

Utredningen om samordning för bostadsbyggande N 2017:08 Beteckning N 2017:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-06-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:126, dir. 2018:107, dir. 2020:15 Lokal Utredningen beräknas

2017-12-13

Kommittéberättelse Fi 2017:09 utredningen, se dir. 2017:117

Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn Fi 2017:09 Beteckning Fi 2017:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-03-26 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:117 Lokal Uppdraget

2017-12-07

Kommittéberättelse U 2017:10 utredningen, se dir. 2017:116 och dir. 2018:60

Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning U 2017:10 Beteckning U 2017:10 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:116 och dir. 2018:60 Lokal Garnisonen,

2017-11-30

Kommittéberättelse Fi 2017:08 utredningen, se dir. 2017:108

F-skatteutredningen Fi 2017:08 Beteckning Fi 2017:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:108 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Lövdén,

2017-11-09

Kommittéberättelse Fi 2017:D uppdraget, se dnr. Fi2017/04708/PE

Långtidsutredningen 2019 Fi 2017:D Beteckning Fi 2017:D Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-12-23 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-06 Direktiv för uppdraget, se dnr. Fi2017/04708/PE Lokal Sammansättning Åström, Johanna, fr.o.m. 2017-11-15 t.o.m.

2017-11-06

Kommittéberättelse Fi 2017:C uppdraget, se dnr Fi2017/04226/PE

Uppdrag att göra en översyn av den kupongskatterättsliga regleringen Fi 2017:C Beteckning Fi 2017:C Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-11-02 Direktiv för uppdraget, se dnr Fi2017/04226/PE Lokal Uppdraget ska redovisas

2017-11-02

Kommittéberättelse Ju 2017:13 utredningen, se dir. 2017:105 och dir. 2018:87

Aggressionsbrottsutredningen Ju 2017:13 Beteckning Ju 2017:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-12 Status Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:105 och dir. 2018:87 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-10-26

Kommittéberättelse Ku 2017:02 utredningen, se dir. 2017:106

Arkivutredningen Ku 2017:02 Beteckning Ku 2017:02 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:106 Lokal Garnisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 15 84 Andersson

2017-10-26

Kommittéberättelse M 2017:A

Andelsägd el M 2017:A Beteckning M 2017:A Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2019-06-17 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-24 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 31 december 2017. Sammansättning Sekreterare: Carlsson, Johan, fr.o.m. 2017-10-24 t.o.m. 2018-03-31

2017-10-24