Dokument & lagar (95 träffar)

Kommittéberättelse A 2015:B uppdraget, se dnr A2016/01238/A

Översyn av regelverket i arbetslöshetsförsäkringen A 2015:B Beteckning A 2015:B Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2017-02-23 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-04-03 Direktiv för uppdraget, se dnr A2016/01238/A Lokal Uppdraget ska slutrapporteras den 28 februari 2017. Sammansättning

2016-04-03

Kommittéberättelse Fi 2015:13 utredningen, se dir. 2015:136

Utredningen om användarna i delningsekonomin Fi 2015:13 Beteckning Fi 2015:13 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2018-03-26 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2015:136 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2015-12-17

Kommittéberättelse S 2015:09 utredningen, se dir. 2015:138 och dir. 2016:106

Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa S 2015:09 Beteckning S 2015:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-03-25 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2015:138 och dir.

2015-12-17

Kommittéberättelse UD 2015:A

Folkrätts- och nedrustningsdelegationen UD 2015:A Organ inom Regeringskansliet Beteckning UD 2015:A Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2020-02-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-17 Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Wallström, Margot t.o.m. 2019-02-28

2015-12-17

Kommittéberättelse S 2015:08 utredningen, se dir. 2015:134 och dir. 2016:81

Hjälpmedelsutredningen S 2015:08 Beteckning S 2015:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-23 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2015:134 och dir. 2016:81 Lokal Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen 103 33 Stockholm,

2015-12-10

Kommittéberättelse Ju 2015:K uppdraget, se PM dnr Ju2015/09611/P

Uppdrag att överväga åtgärder för att öka Polismyndighetens tillgång till information om it-brottslighet Ju 2015:K Beteckning Ju 2015:K Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-05-18 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-09 Direktiv för uppdraget, se PM dnr

2015-12-09

Kommittéberättelse Ju 2015:L uppdraget, se PM dnr Ju2015/09614/P

Uppdrag att utreda hur den svenska polisens resultat kan jämföras med motsvarande i andra europeiska länder Ju 2015:L Beteckning Ju 2015:L Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-09 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Ju2015/09614/P

2015-12-09

Kommittéberättelse S 2015:07 utredningen, se dir. 2015:127 och dir. 2017:11

Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården S 2015:07 Beteckning S 2015:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-23 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2015:127 och dir. 2017:11

2015-12-03

Kommittéberättelse Ju 2015:15 utredningen, se dir. 2015:126

Utredningen om förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna Ju 2015:15 Beteckning Ju 2015:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2015:126 Lokal Uppdraget

2015-12-01

Kommittéberättelse Ju 2015:14 utredningen, se dir. 2015:125 och dir. 2016:54

Utredningen om kameraövervakning brottsbekämpning och integritetsskydd Ju 2015:14 Beteckning Ju 2015:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2015:125 och dir. 2016:54 Lokal

2015-11-26

Kommittéberättelse U 2015:12 utredningen, se dir. 2015:122, dir. 2015:135, dir. 2016:7 och dir. 2016:19

Utredningen om utbildning för nyanlända U 2015:12 Beteckning U 2015:12 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2017-03-31 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2015:122, dir. 2015:135, dir. 2016:7 och dir. 2016:19 Lokal

2015-11-26

Kommittéberättelse U 2015:11 utredningen, se dir. 2015:119 och dir. 2016:50

Att vända frånvaro till närvaro en utredning om problematisk elevfrånvaro U 2015:11 Beteckning U 2015:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-03-26 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2015:119 och dir. 2016:50

2015-11-19

Kommittéberättelse U 2015:10 delegationen, se dir. 2015:120 och dir. 2018:101

Valideringsdelegationen 2015-2019 U 2015:10 Beteckning U 2015:10 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-19 Direktiv för delegationen, se dir. 2015:120 och dir. 2018:101 Lokal Garnisonen, 103 33 Stockholm Uppdraget

2015-11-19

Kommittéberättelse N 2015:08 utredningen, se dir. 2015:121, dir. 2016:17 och dir. 2017:34

Utredningen om rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen N 2015:08 Beteckning N 2015:08 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-03-27 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2015:121, dir. 2016:17 och dir. 2017:34 Lokal

2015-11-19

Kommittéberättelse S 2015:06 utredningen, se dir. 2015:118, dir. 2016:105, dir. 2017:51 och dir. 2017:91

Nya apoteksmarknadsutredningen S 2015:06 Beteckning S 2015:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-03-25 Status Avslutad 2108 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2015:118, dir. 2016:105, dir. 2017:51 och dir. 2017:91 Lokal Uppdraget är

2015-11-19

Kommittéberättelse A 2015:03 utredningen, se dir. 2015:116

Utredningen om genomförande av sjöfolksdirektiven A 2015:03 Beteckning A 2015:03 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2017-04-04 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2015:116 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2015-11-19

Kommittéberättelse Ju 2015:J uppdraget, se PM, dnr Ju2015/08872/P

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Ju 2015:J Beteckning Ju 2015:J Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-17 Direktiv för uppdraget, se PM, dnr Ju2015/08872/P Lokal Uppdraget beräknas

2015-11-17

Kommittéberättelse A 2015:A uppdraget, se dnr. A2015/03006/I

Ett enklare och effektivare etableringsuppdrag A 2015:A Beteckning A 2015:A Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2017-02-23 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-16 Direktiv för uppdraget, se dnr. A2015/03006/I Lokal Uppdraget ska slutrapporteras den 30 juni 2016. Sammansättning

2015-11-16

Kommittéberättelse Ju 2015:I

Samordnare för dialog med kommuner om tllfälliga asylboenden i form av tält i statlig regi Ju 2015:I Beteckning Ju 2015:I Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-03-22 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-13 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2015-11-13

Kommittéberättelse U 2015:09 utredningen, se dir. 2015:112 och dir. 2016:107

Utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad U 2015:09 Beteckning U 2015:09 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2018-03-26 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2015:112 och dir.

2015-11-12