Dokument & lagar (122 träffar)

Kommittéberättelse S 2014:20 utredningen, se dir. 2014:162 och dir. 2015:90

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal S 2014:20 Beteckning S 2014:20 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:162 och dir. 2015:90 Lokal Uppdraget är

2014-12-19

Kommittéberättelse S 2014:19 utredningen, se dir. 2014:161

Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Beteckning S 2014:19 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:161 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2014-12-19

Kommittéberättelse Ju 2014:26 utredningen, se dir. 2014:155, dir. 2015:61, dir. 2016:46, dir. 2017:2 och dir. 2017:47

Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Ju 2014:26 Beteckning Ju 2014:26 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2018-03-21 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-12-18 Direktiv för utredningen, se dir.

2014-12-18

Kommittéberättelse A 2014:06 delegationen, se dir. 2014:157, dir. 2015:68, dir. 2017:20 och dir. 2018:39

Delegationen för unga och nyanlända till arbete A 2014:06 Beteckning A 2014:06 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2020-03-31 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-12-18 Direktiv för delegationen, se dir. 2014:157, dir. 2015:68, dir. 2017:20 och dir. 2018:39

2014-12-18

Kommittéberättelse U 2014:J

Organisationen för etikprövning U 2014:J Beteckning U 2014:J Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2015-08-06 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-12-03 Direktiv för Lokal Sammansättning

2014-12-03

Kommittéberättelse Fö 2014:A uppdraget, se PM dnr Fö 2014/1941/SUND

Försörjningen av statens behov av it-teletjänster med synnerliga säkerhetskrav Fö 2014:A Beteckning Fö 2014:A Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2019-06-14 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-11-21 Direktiv för uppdraget, se PM dnr Fö 2014/1941/SUND Lokal Uppdraget

2014-11-21

Kommittéberättelse Fi 2014:16 utredningen, se dir. 2014:140, dir. 2015:49 och dir. 2015:110

2015 års penningtvättsutredning Fi 2014:16 Beteckning Fi 2014:16 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-10-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:140, dir. 2015:49 och dir. 2015:110 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2014-10-30

Kommittéberättelse Fi 2014:15 utredningen, se dir. 2014:139, dir. 2014:158, dir. 2015:28 och dir. 2015:109

2014 års fondutredning Fi 2014:15 Beteckning Fi 2014:15 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-10-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:139, dir. 2014:158, dir. 2015:28 och dir. 2015:109 Lokal Uppdraget är därmed

2014-10-30

Kommittéberättelse Fi 2014:14 utredningen, se dir. 2014:134

Utredningen om fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter Fi 2014:14 Beteckning Fi 2014:14 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:134 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2014-09-11

Kommittéberättelse Ju 2014:24 utredningen, se dir. 2014:127

Utsökningsutredningen Ju 2014:24 Beteckning Ju 2014:24 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-03-22 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:127 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2014-09-04

Kommittéberättelse Ju 2014:23 utredningen, se dir. 2014:132

Strafftidsutredningen Ju 2014:23 Beteckning Ju 2014:23 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-03-22 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:132 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2014-09-04

Kommittéberättelse Ju 2014:22 utredningen, se dir. 2014:128, dir. 2015:6, dir. 2015:64, dir. 2015:131 och dir. 2016:35

2014 års människohandelsutredning Ju 2014:22 Beteckning Ju 2014:22 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-03-22 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:128, dir. 2015:6, dir. 2015:64, dir. 2015:131 och dir. 2016:35

2014-09-04

Kommittéberättelse U 2014:14 utredningen, se dir. 2014:126, dir. 2015:37 och dir. 2015:117

Skolkostnadsutredningen U 2014:14 Beteckning U 2014:14 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2017-03-31 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:126, dir. 2015:37 och dir. 2015:117 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2014-09-04

Kommittéberättelse Fö 2014:03 utredningen, se dir. 2014:129

Utredningen Översyn av generalläkarfunktionen Fö 2014:03 Beteckning Fö 2014:03 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-09-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:129 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2014-09-04

Kommittéberättelse Ju 2014:21 kommittén, se dir. 2014:123, dir. 2014:144 och dir. 2015:5

2014 års sexualbrottskommitté Ju 2014:21 Beteckning Ju 2014:21 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2017-03-22 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-08-28 Direktiv för kommittén, se dir. 2014:123, dir. 2014:144 och dir. 2015:5 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2014-08-28

Kommittéberättelse Fi 2014:13 utredningen, se dir. 2014:125

Utredningen om en ändamålsenlig kommunal redovisning Fi 2014:13 Beteckning Fi 2014:13 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-08-28 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:125 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2014-08-28

Kommittéberättelse S 2014:A

Nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården S 2014:A Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 2014:A Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2018-03-23 Status Avslutad 2017 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-08-28 Direktiv för Lokal Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet,

2014-08-28

Kommittéberättelse Ju 2014:L uppdraget se, dnr Ju2014/5287/P

Genomförande av EU-direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området Ju 2014:L Beteckning Ju 2014:L Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-08-26 Direktiv för uppdraget se, dnr Ju2014/5287/P Lokal

2014-08-26

Kommittéberättelse S 2014:18 utredningen, se dir. 2014:120

Benchmarkingutredningen S 2014:18 Beteckning S 2014:18 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-08-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:120 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2014-08-21

Kommittéberättelse U 2014:13 utredningen, se dir. 2014:117 och dir. 2015:55

Utredningen om politisk information i skolan U 2014:13 Beteckning U 2014:13 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2017-03-31 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-08-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2014:117 och dir. 2015:55 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2014-08-21