Dokument & lagar (90 träffar)

Kommittéberättelse S 2013:17 kommittén, se dir. 2013:125

E-hälsokommittén S 2013:17 Beteckning S 2013:17 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-19 Direktiv för kommittén, se dir. 2013:125 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Olofsson,

2013-12-19

Kommittéberättelse Fi 2013:09 kommittén, se dir. 2013:120

Kommittén för finansiell stabilitet Fi 2013:09 Beteckning Fi 2013:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-01-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-19 Direktiv för kommittén, se dir. 2013:120 Lokal Regeringen avser att år 2019 låta utvärdera kommitténs arbete.

2013-12-19

Kommittéberättelse Fi 2013:08 utredningen, se dir. 2013:127 och dir. 2014:143

Utredningen om ekonomiska styrmedel för kemikalier Fi 2013:08 Beteckning Fi 2013:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:127 och dir. 2014:143 Lokal Uppdraget är därmed

2013-12-19

Kommittéberättelse Ju 2013:J uppdraget, se PM Ju2013/8794/P

En översyn av bestämmelserna om åtalsförordnande Ju 2013:J Beteckning Ju 2013:J Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-19 Direktiv för uppdraget, se PM Ju2013/8794/P Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2014. Sammansättning

2013-12-19

Kommittéberättelse S 2013:16 utredningen, se dir. 2013:119 och dir. 2014:153

Utredningen om avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m. S 2013:16 Beteckning S 2013:16 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:119 och dir. 2014:153

2013-12-12

Kommittéberättelse Ju 2013:I uppdraget, se PM Dnr Ju2013/8616/P

Brottmålsprocessen en konsekvensanalys Ju 2013:I Beteckning Ju 2013:I Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-12-12 Direktiv för uppdraget, se PM Dnr Ju2013/8616/P Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 9 januari 2015.

2013-12-12

Kommittéberättelse Ju 2013:18 utredningen, se dir. 2013:107 och dir. 2014:138

Bergwallkommissionen Ju 2013:18 Beteckning Ju 2013:18 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-28 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:107 och dir. 2014:138 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 11014,

2013-11-28

Kommittéberättelse Fi 2013:07 utredningen, se dir. 2013:109 och dir. 2014:102

Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden Fi 2013:07 Beteckning Fi 2013:07 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-28 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:109 och dir. 2014:102 Lokal Uppdraget

2013-11-28

Kommittéberättelse Fö 2013:04 utredningen, se dir. 2013:110, dir. 2014:66 och dir. 2014:152

NISU 2014 Fö 2013:04 Beteckning Fö 2013:04 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-28 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:110, dir. 2014:66 och dir. 2014:152 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Box

2013-11-28

Kommittéberättelse Ju 2013:17 delegationen, se dir. 2013:102 och dir. 2017:5

Delegationen för migrationsstudier Ju 2013:17 Beteckning Ju 2013:17 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-03 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-21 Direktiv för delegationen, se dir. 2013:102 och dir. 2017:5 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

2013-11-21

Kommittéberättelse Ju 2013:16 utredningen, se dir. 2013:103

Kapstadsutredningen internationella säkerheter i luftfartyg m.m. Ju 2013:16 Beteckning Ju 2013:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:103 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2013-11-21

Kommittéberättelse S 2013:15 utredningen, se dir. 2013:105, dir. 2014:63 och dir. 2014:154

Överprövningsutredningen S 2013:15 Beteckning S 2013:15 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-03 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:105, dir. 2014:63 och dir. 2014:154 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2013-11-21

Kommittéberättelse S 2013:14 utredningen, se dir. 2013:104

Utredningen om en nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården S 2013:14 Beteckning S 2013:14 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2017-03-28 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:104

2013-11-21

Kommittéberättelse M 2013:02 utredningen, se dir. 2013:101

Miljömyndighetsutredningen M 2013:02 Beteckning M 2013:02 Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:101 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2013-11-14

Kommittéberättelse Ju 2013:15 utredningen, se dir. 2013:95 och dir. 2015:19

Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning Ju 2013:15 Beteckning Ju 2013:15 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-10-31 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:95 och dir. 2015:19 Lokal Uppdraget är därmed

2013-10-31

Kommittéberättelse Fö 2013:03 utredningen, se dir. 2013:94

Utredningen om Försvarsmaktens militära personalförsörjning Fö 2013:03 Beteckning Fö 2013:03 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2015-03-16 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-10-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:94 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2013-10-24

Kommittéberättelse U 2013:G uppdraget, se PM Dnr U2013/6240/SAM

Myndigheten för yrkeshögskolans uppgifter U 2013:G Beteckning U 2013:G Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2014-03-14 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-10-22 Direktiv för uppdraget, se PM Dnr U2013/6240/SAM Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 1 oktober 2014. Sammansättning

2013-10-22

Kommittéberättelse Ju 2013:H

Förberedelsearbete med den nya patentdomstolen Ju 2013:H Beteckning Ju 2013:H Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-10-14 Direktiv för Lokal Sammansättning

2013-10-14

Kommittéberättelse Ku 2013:A uppdraget, se dnr Ku2013/1879/MFI

Stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet Ku 2013:A Beteckning Ku 2013:A Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-06-11 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-09-20 Direktiv för uppdraget, se dnr Ku2013/1879/MFI Lokal Uppdraget

2013-09-20

Kommittéberättelse Ju 2013:13 utredningen, se dir. 2013:79

Järnvägstrafikutredningen Ju 2013:13 Beteckning Ju 2013:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-08-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2013:79 Lokal Garnisonen, tel. 08-405 98 70 Uppdraget är därmed slutfört.

2013-08-29