Dokument & lagar (97 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2012:16 kommittén, se dir. 2012:129 och dir. 2013:121

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Beteckning Ju 2012:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20 Direktiv för kommittén, se dir. 2012:129 och dir. 2013:121 Lokal Garnisonen, tel. 08-405

2012-12-20

Kommittéberättelse Fi 2012:11 utredningen, se dir. 2012:131, dir. 2014:3, dir. 2014:141 och 2015:1

Ägarprövningsutredningen Fi 2012:11 Beteckning Fi 2012:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:131, dir. 2014:3, dir. 2014:141 och 2015:1 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100

2012-12-20

Kommittéberättelse S 2012:H

Värdegrundsdelegationen S 2012:H Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 2012:H Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2017-03-30 Status Avslutad 2016 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Marcusson,

2012-12-20

Kommittéberättelse Ju 2012:O uppdraget, se Dnr Ju2012/8361/P

Uppdrag till Bo Svensson Ju 2012:O Beteckning Ju 2012:O Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-14 Direktiv för uppdraget, se Dnr Ju2012/8361/P Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö, tel.

2012-12-14

Kommittéberättelse Ju 2012:15 utredningen, se dir. 2012:125

Utredningen om en ny Bryssel I-förordning Ju 2012:15 Beteckning Ju 2012:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:125 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2012-12-13

Kommittéberättelse Fi 2012:10 kommittén, se dir. 2012:124 och dir. 2013:48

Budgetprocesskommittén Fi 2012:10 Beteckning Fi 2012:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-01-15 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för kommittén, se dir. 2012:124 och dir. 2013:48 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

2012-12-13

Kommittéberättelse N 2012:06 utredningen, se dir. 2012:123 och dir. 2013:87

Utredningen om utvärdering av bredbandstrategin N 2012:06 Beteckning N 2012:06 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2015-03-26 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:123 och dir. 2013:87 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2012-12-13

Kommittéberättelse UD 2012:02 utredningen, se dir. 20102:127 och dir. 2012:128

Avveckling av Myndigheten för utländska investeringare i Sverige Invest in Sweden Agency, ISA UD 2012:02 Beteckning UD 2012:02 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2015-03-13 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 20102:127

2012-12-13

Kommittéberättelse U 2012:12 utredningen, se dir. 2012:121

Organisationskommittén för inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm U 2012:12 Beteckning U 2012:12 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2015-03-23 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-06 Direktiv

2012-12-06

Kommittéberättelse S 2012:10 utredningen, se dir. 2012:118 och dir. 2013:67

Utredningen om vissa begravningsfrågor S 2012:10 Beteckning S 2012:10 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-02-12 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:118 och dir. 2013:67 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2012-11-29

Kommittéberättelse Ju 2012:N

EU-rättsliga förordningen om nekad ombordstigning och i lagstiftningsarbetet om förbättringar för resenärer samt i viss andra frågor på transporträttens område Ju 2012:N Beteckning Ju 2012:N Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2012-12-03 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-28 Direktiv för Lokal Sammansättning

2012-11-28

Kommittéberättelse U 2012:F

Vissa frågor rörande folkhögskollärarexamen U 2012:F Beteckning U 2012:F Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2013-03-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-19 Direktiv för Lokal Sammansättning

2012-11-19

Kommittéberättelse Fi 2012:09 utredningen, se dir. 2012:116

Skatteförenklingsutredningen Fi 2012:09 Beteckning Fi 2012:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:116 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2012-11-15

Kommittéberättelse Ju 2012:M uppdraget, se dnr Ju2012/7293/P

En översyn av centralmyndighetsfunktionen för internationellt rättsligt samarbete Ju 2012:M Beteckning Ju 2012:M Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-11-07 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2012/7293/P Lokal Sammansättning

2012-11-07

Kommittéberättelse Ku 2012:01 utredningen, se dir. 2012:109 och dir. 2013:54

Lättlästutredningen Ku 2012:01 Beteckning Ku 2012:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2014-03-21 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-25 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:109 och dir. 2013:54 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2012-10-25

Kommittéberättelse Ju 2012:L uppdraget, se Dnr Ju2012/6968/P

Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ungdomsmål Ju 2012:L Beteckning Ju 2012:L Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-22 Direktiv för uppdraget, se Dnr Ju2012/6968/P Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 31

2012-10-22

Kommittéberättelse Ju 2012:13 utredningen, se dir. 2012:106

Utredningen om arvsfrågor i internationella situationer Ju 2012:13 Beteckning Ju 2012:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-03-11 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:106 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2012-10-18

Kommittéberättelse U 2012:11 utredningen, se dir. 2012:112

Utredningen för avveckling av myndigheter inom utbildningsområdet m.m. U 2012:11 Beteckning U 2012:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2015-03-23 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:112 Lokal Uppdraget är därmed

2012-10-18

Kommittéberättelse Fi 2012:08 utredningen, se dir. 2012:108, dir. 2013:91 och dir. 2014:19

2012 års marknadsmissbruksutredning Fi 2012:08 Beteckning Fi 2012:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2015-03-19 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2012:108, dir. 2013:91 och dir. 2014:19 Lokal Uppdraget är därmed

2012-10-18

Kommittéberättelse Ku 2012:A

Förbereda ratificering av tilläggsprotokoll II till 1954 års Haagkonvention för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter Ku 2012:A Beteckning Ku 2012:A Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-06-11 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-18 Direktiv för Lokal Sammansättning

2012-10-18