Dokument & lagar (101 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2011:16 utredningen, se dir. 2011:118

Utredningen om genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Ju 2011:16 Beteckning Ju 2011:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2013-03-01 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-22 Direktiv för utredningen,

2011-12-22

Kommittéberättelse S 2011:14 utredningen, se dir. 2011:121 och dir. 2013:18

Utredningen om Åtgärder vid allvarliga krissituationer S 2011:14 Beteckning S 2011:14 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-03-06 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:121 och dir. 2013:18 Lokal Uppdraget är därmed

2011-12-22

Kommittéberättelse N 2011:08 utredningen, se dir. 2011:120

Översyn av vissa frågor i anslutning till lagen om näringsförbud N 2011:08 Beteckning N 2011:08 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2013-03-13 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:120 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2011-12-22

Kommittéberättelse Ju 2011:I

Förslaget till en förordning om en gemensam europeisk köplag och vid förhandlingsarbetet rörande samma förslag Ju 2011:I Beteckning Ju 2011:I Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-22 Direktiv för Lokal Sammansättning

2011-12-22

Kommittéberättelse S 2011:I

Uppdrag som hemlöshetssamordnare S 2011:I Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 2011:I Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2015-03-17 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-20 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Hemlöshetssamordnare:

2011-12-20

Kommittéberättelse Ju 2011:15 utredningen, se dir. 2011:110

Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden Ju 2011:15 Beteckning Ju 2011:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:110 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2011-12-15

Kommittéberättelse S 2011:13 utredningen, se dir. 2011:111, dir. 2012:23 och dir. 2013:43

Utredningen om rätt information i vård och omsorg S 2011:13 Beteckning S 2011:13 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2015-03-17 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:111, dir. 2012:23 och dir. 2013:43 Lokal Uppdraget

2011-12-15

Kommittéberättelse Ku 2011:06 utredningen, se dir. 2011:112 och 2012:46

Presstödskommittén Ku 2011:06 Beteckning Ku 2011:06 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2015-02-17 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:112 och 2012:46 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande:

2011-12-15

Kommittéberättelse S 2011:12 utredningen, se dir. 2011:108

Hyresbostadsutredningen S 2011:12 Beteckning S 2011:12 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2013-03-04 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:108 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Bergendahl,

2011-12-09

Kommittéberättelse Ju 2011:14 utredningen, se dir. 2011:94, dir. 2014:14 och dir. 2014:133

Utredningen om säkerhetsskyddslagen Ju 2011:14 Beteckning Ju 2011:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:94, dir. 2014:14 och dir. 2014:133 Lokal Regeringskansliets

2011-12-08

Kommittéberättelse Fö 2011:03 utredningen, se dir. 2011:103, dir. 2012:83 och dir. 2013:118

Veteranutredningen Fö 2011:03 Beteckning Fö 2011:03 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2015-03-16 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:103, dir. 2012:83 och dir. 2013:118 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2011-12-08

Kommittéberättelse Fö 2011:04 utredningen, se dir. 2011:106 och dir. 2012:28

Alarmeringstjänstutredningen Fö 2011:04 Beteckning Fö 2011:04 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:106 och dir. 2012:28 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2011-12-01

Kommittéberättelse Fi 2011:12 utredningen, se dir. 2011:89 och dir. 2012:64

Utredningen om Riksbankens balansräkning Fi 2011:12 Beteckning Fi 2011:12 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2014-03-13 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:89 och dir. 2012:64 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2011-11-24

Kommittéberättelse S 2011:11 utredningen, se dir. 2011:104 och dir. 2012:114

Plangenomförandeutredningen S 2011:11 Beteckning S 2011:11 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-03-06 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:104 och dir. 2012:114 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2011-11-24

Kommittéberättelse N 2011:07 utredningen, se dir. 2011:101

Flygtrafiktjänstutredningen N 2011:07 Beteckning N 2011:07 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2013-03-13 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-11-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:101 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2011-11-10

Kommittéberättelse Ju 2011:H uppdraget, se PM, dnr Ju2011/7821/p

Bilda en stiftelse för The Stockholm Prize in Criminology Ju 2011:H Beteckning Ju 2011:H Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-11-07 Direktiv för uppdraget, se PM, dnr Ju2011/7821/p Lokal Sammansättning

2011-11-07

Kommittéberättelse U 2011:11 utredningen, se dir. 2011:102 och dir. 2012:49

Utredningen om stödsystem för hantering av innovationer och immatriella tillgångar vid universitet och högskolor U 2011:11 Beteckning U 2011:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2013-03-07 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-11-03 Direktiv för utredningen,

2011-11-03

Kommittéberättelse S 2011:10 utredningen, se dir. 2011:100, dir. 2012:88 och dir. 2013:3

Byggkravsutredningen S 2011:10 Beteckning S 2011:10 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-03-06 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-11-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:100, dir. 2012:88 och dir. 2013:3 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2011-11-03

Kommittéberättelse A 2011:07 utredningen, se dir. 2011:87

Utredningen om lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll A 2011:07 Beteckning A 2011:07 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2013-03-13 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-11-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:87 Lokal

2011-11-03

Kommittéberättelse Ju 2011:13 kommittén, se dir. 2011:97

2011 års vallagskommitté Ju 2011:13 Beteckning Ju 2011:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-10-27 Direktiv för kommittén, se dir. 2011:97 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Nilsson,

2011-10-27