Dokument & lagar (84 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2010:E

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd Ju 2010:E Beteckning Ju 2010:E Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-22 Direktiv för Lokal Sammansättning

2016-06-22

Kommittéberättelse S 2010:D

Nationell läkemedelsstrategi S 2010:D Beteckning S 2010:D Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-14 Direktiv för Lokal Sammansättning

2011-03-14

Kommittéberättelse A 2010:03 utredningen, se dir. 2010:131

Utredningen om reglering av förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen A 2010:03 Beteckning A 2010:03 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2012-03-06 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:131

2010-12-22

Kommittéberättelse Ju 2010:J se PM, dnr Ju2010/9948/P

Se över arbetet med The Stockholm Prize in Criminology och the Stockholm Criminology Symposium Ju 2010:J Beteckning Ju 2010:J Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-12-21 Direktiv för se PM, dnr Ju2010/9948/P Lokal Sammansättning

2010-12-21

Kommittéberättelse Fi 2010:09 utredningen, se dir. 2010:132

Utredningen om sänkt moms på vissa tjänster Fi 2010:09 Beteckning Fi 2010:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2012-02-16 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-12-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:132 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2010-12-16

Kommittéberättelse M 2010:08 utredningen, se dir. 2010:133

Va-nämndsutredningen M 2010:08 Beteckning M 2010:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-12-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:133 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Rubenson,

2010-12-09

Kommittéberättelse A 2010:02 utredningen, se dir. 2010:128

Utredningen om uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen A 2010:02 Beteckning A 2010:02 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2012-03-06 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-12-02 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:128 Lokal Uppdraget

2010-12-02

Kommittéberättelse Ju 2010:I se PM, dnr Ju2010/8842/P

Kartlägga forsknings- och utvecklingsverksamheten hos rättsväsendets myndigheter Ju 2010:I Beteckning Ju 2010:I Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-16 Status Avslutad Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-11-22 Direktiv för se PM, dnr Ju2010/8842/P Lokal Sammansättning

2010-11-22

Kommittéberättelse Fö 2010:02 utredningen, se dir. 2010:125

Fredsinsatsutredningen Fö 2010:02 Beteckning Fö 2010:02 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2012-02-17 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-11-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:125 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2010-11-18

Kommittéberättelse Ju 2010:13 utredningen, se dir. 2010:116 och dir. 2011:95

Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter Ju 2010:13 Beteckning Ju 2010:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2013-03-01 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-11-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:116 och dir. 2011:95 Lokal

2010-11-04

Kommittéberättelse Fi 2010:08 utredningen, se dir. 2010:117, dir. 2011:99 och dir. 2012:58

Servicecenterutredningen Fi 2010:08 Beteckning Fi 2010:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2013-03-04 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-11-04 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:117, dir. 2011:99 och dir. 2012:58 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2010-11-04

Kommittéberättelse M 2010:07 utredningen, se dir. 2010:113

Utredningen om reglering av industriutsläpp M 2010:07 Beteckning M 2010:07 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2013-03-13 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-10-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:113 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2010-10-21

Kommittéberättelse Fi 2010:07 utredningen, se dir. 2010:103 och dir. 2011:27

Utredningen om översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer Fi 2010:07 Beteckning Fi 2010:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:103 och dir. 2011:27 Lokal Uppdraget

2010-09-30

Kommittéberättelse M 2010:06 utredningen, se dir. 2010:101

Utredningen om förberedelser inför ett överförande av Lantmäteriets division Metria till ett av staten helägt aktiebolag M 2010:06 Beteckning M 2010:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-23 Direktiv för utredningen,

2010-09-23

Kommittéberättelse N 2010:C

Rådet för kulturella och kreativa näringar N 2010:C Beteckning N 2010:C Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2013-03-13 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-17 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Bodenfors, Sven-Olof,

2010-09-17

Kommittéberättelse U 2010:E

Arbetsgrupp med uppgift att arbeta fram underlag inför förhandling av ett nytt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, det s.k. ALF-avtalet U 2010:E Beteckning U 2010:E Departement Utbildningsdepartementet

2010-09-14

Kommittéberättelse S 2010:A arbetsgruppen, se bilaga dnr S2010/6563/ST

Arbetsgrupp kring frågor om pollenmätning S 2010:A Beteckning S 2010:A Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-14 Direktiv för arbetsgruppen, se bilaga dnr S2010/6563/ST Lokal Sammansättning Ordförande: Wrede, Håkan,

2010-09-14

Kommittéberättelse Ju 2010:12 utredningen, se dir. 2010:84

Brottsskadelagsutredningen Ju 2010:12 Beteckning Ju 2010:12 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2013-03-01 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:84 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2010-09-09

Kommittéberättelse N 2010:09 utredningen, se dir. 2010:92

Medfinansieringstredningen N 2010:09 Beteckning N 2010:09 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2012-03-01 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:92 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2010-09-09

Kommittéberättelse S 2010:08 utredningen, se dir. 2010:87

Tolktjänstutredningen S 2010:08 Beteckning S 2010:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2012-02-20 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-09-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2010:87 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Bååth,

2010-09-09