Dokument & lagar (146 träffar)

Kommittéberättelse S 2007:15 utredningen, se dir. 2007:183

Utredning om översyn av aktivitetsersättningen S 2007:15 Beteckning S 2007:15 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2009-03-05 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:183 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2007-12-20

Kommittéberättelse Ju 2007:R se PM Dnr Ju2007/11037/P

Brottsbekämpande myndigheternas samverkan mot den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:R Beteckning Ju 2007:R Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2008 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11037/P Lokal Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008. Sammansättning

2007-12-20

Kommittéberättelse Ju 2007:Q se PM Dnr Ju2007/11036/P

Utvidgad nationell samverkan mellan polisen och andra berörda samhällsaktörer mot den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:Q Beteckning Ju 2007:Q Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2008 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM

2007-12-20

Kommittéberättelse Ju 2007:O se PM Dnr Ju2007/11034/P

Förverkande av brottsvinster från den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:O Beteckning Ju 2007:O Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2008 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11034/P Lokal Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008. Sammansättning

2007-12-20

Kommittéberättelse Ju 2007:P se PM Dnr Ju2007/11035/P

Säkerhetspolisens roll i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:P Beteckning Ju 2007:P Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2008 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11035/P Lokal Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008. Sammansättning

2007-12-20

Kommittéberättelse Ju 2007:N se PM Dnr Ju2007/11033/P

Effektivare utnyttjande av polisiära resurser i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:N Beteckning Ju 2007:N Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2008 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20 Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11033/P Lokal Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008. Sammansättning

2007-12-20

Kommittéberättelse Ju 2007:S se PM Dnr Ju2007/11038/P

Förbättrad kriminalunderrättelseverksamhet, operativ förstärkningsverksamhet och internationell samverkan till stöd för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten Ju 2007:S Beteckning Ju 2007:S Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2008 B Tillkallade enligt regeringens

2007-12-20

Kommittéberättelse N 2007:12 utredningen, se dir. 2007:157

Utredningen om alkolås till dömda rattfyllerister m.m. N 2007:12 Beteckning N 2007:12 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2009-03-11 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:157 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2007-12-19

Kommittéberättelse U 2007:12 utredningen, se dir. 2007:178 och 2009:17

Utredningen om avveckling av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning U 2007:12 Beteckning U 2007:12 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2010-03-09 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:178 och 2009:17

2007-12-19

Kommittéberättelse Jo 2007:05 utredningen, se dir. 2007:175, dir. 2009:121, dir. 2010:31 och dir. 2010:95

Djursmittsutredningen Jo 2007:05 Beteckning Jo 2007:05 Departement Jordbruksdepartementet Senast ändrad 2011-03-03 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:175, dir. 2009:121, dir. 2010:31 och dir. 2010:95 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2007-12-19

Kommittéberättelse Fi 2007:15 utredningen, se dir. 2007:177

Utredningen om enhetligare regler om återkrav Fi 2007:15 Beteckning Fi 2007:15 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2010-03-05 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:177 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2007-12-18

Kommittéberättelse Fi 2007:14 utredningen, se dir. 2007:176

Utredningen om bidragsspärr Fi 2007:14 Beteckning Fi 2007:14 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2009-03-03 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:176 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2007-12-18

Kommittéberättelse Ju 2007:M se, PM Ju 2007/10948/P

Informationshantering i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet Ju 2007:M Beteckning Ju 2007:M Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2008 B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-17 Direktiv för se, PM Ju 2007/10948/P Lokal Sammansättning

2007-12-17

Kommittéberättelse Ju 2007:18 utredningen, se dir. 2007:172

Asylmottagningsutredningen Ju 2007:18 Beteckning Ju 2007:18 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2010-03-02 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:172 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2007-12-13

Kommittéberättelse S 2007:14 utredningen, se dir. 2007:168

Barnskyddsutredningen S 2007:14 Beteckning S 2007:14 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2010-03-04 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:168 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Wigzell,

2007-12-06

Kommittéberättelse U 2007:D se PM, bilaga till protokoll 2007-12-04 § 160

Arbetsgruppen om rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda U 2007:D Beteckning U 2007:D Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2021-03-30 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-04 Direktiv för se PM, bilaga till protokoll

2007-12-04

Kommittéberättelse Fi 2007:13 utredningen, se dir. 2007:160

Utredningen om AP-fondens riktlinjer för miljö och etik m.m. Fi 2007:13 Beteckning Fi 2007:13 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2009-03-04 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-11-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:160 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2007-11-29

Kommittéberättelse Jo 2007:04 utredningen, se dir. 2007:166, dir. 2008:83 och dir. 2008:139

Utredningen Jo 2007:04 om myndighetsstrukturen inom livsmedelskedjan Beteckning Jo 2007:04 Departement Jordbruksdepartementet Senast ändrad 2010-03-10 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-11-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:166, dir. 2008:83 och dir. 2008:139 Lokal

2007-11-29

Kommittéberättelse A 2007:03 utredningen, se dir. 2007:162

Utredningen om översyn av semesterlagen i förenklingssyfte A 2007:03 Beteckning A 2007:03 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2009-03-11 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-11-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2007:162 Lokal Uppdraget är därmed avslutat.

2007-11-29

Kommittéberättelse S 2007:F

Arbetsgruppen för vårdande av pensionsöverenskommelsen Pensionsgruppen S 2007:F Organ inom Regeringskansliet Beteckning S 2007:F Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2021-03-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-11-29 Direktiv för Lokal Socialdepartementet, Fredsgatan

2007-11-29