Dokument & lagar (100 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2006:12

Utredningen om en polisutbildning för framtiden Ju 2006:12 Beteckning Ju 2006:12 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21 Direktiv för Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Danielsson,

2006-12-21

Kommittéberättelse Fi 2006:08 kommittén, se dir. 2006:123

2006 års förvaltningskommitté Fi 2006:08 Beteckning Fi 2006:08 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2009-03-03 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21 Direktiv för kommittén, se dir. 2006:123 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Gustafsson,

2006-12-21

Kommittéberättelse S 2006:08 utredningen, se dir. 2006:136 och dir. 2008:14

Apoteksmarknadsutredningen S 2006:08 Beteckning S 2006:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2009-03-05 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:136 och dir. 2008:14 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2006-12-21

Kommittéberättelse Ju 2006:O

Inrättande av en Säkerhets- och integritetsskyddsnämnd Ju 2006:O Beteckning Ju 2006:O Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-13 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21 Direktiv för Lokal Sammansättning

2006-12-21

Kommittéberättelse Ju 2006:N

Arbetsgrupp för lika rättigheter och möjligheter för homo- och bisexuella samt transpersoner Ju 2006:N Beteckning Ju 2006:N Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2010-08-18 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-13 Direktiv för Lokal Sammansättning

2006-12-13

Kommittéberättelse U 2006:11 utredningen, se dir. 2006:127

Utredningen om statliga specialskolor bättre förutsättningar och tydligare ansvarsfördelning U 2006:11 Beteckning U 2006:11 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2008-03-05 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:127

2006-12-07

Kommittéberättelse N 2006:16 utredningen, se dir. 2006:119, dir. 2007:128, dir. 2008:76 och dir. 2009:3

Utredningen om översyn av körkortsförfattningarna m.m. N 2006:16 Beteckning N 2006:16 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2010-03-10 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:119, dir. 2007:128, dir. 2008:76 och dir. 2009:3

2006-11-30

Kommittéberättelse N 2006:14 utredningen, se dir. 2006:106

Utredningen om legal metrologi, tid och frekvens samt riksmätplatser N 2006:14 Beteckning N 2006:14 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2008-03-03 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:106 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2006-11-30

Kommittéberättelse N 2006:13 utredningen, se dir. 2006:116 och dir. 2007:69

Lotsutredningen N 2006:13 Beteckning N 2006:13 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2009-03-11 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:116 och dir. 2007:69 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2006-11-30

Kommittéberättelse N 2006:15 utredningen, se dir. 2006:115

Utredningen om genomförande av EG-förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete N 2006:15 Beteckning N 2006:15 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2008-03-03 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:115

2006-11-16

Kommittéberättelse UD 2006:04 utredningen, se dir. 2006:111 och dir. 2007:113

Statsimmunitet i svensk rätt UD 2006:04 Beteckning UD 2006:04 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2008-02-28 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:111 och dir. 2007:113 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2006-11-09

Kommittéberättelse U 2006:E

Skollagsberedningen U 2006:E Beteckning U 2006:E Departement Utbildnings- och kulturdepartementet Senast ändrad 2010-09-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-07 Direktiv för Lokal Sammansättning Projektledare: Elfstadius, Nils-Erik, fr.o.m. 2006-11-07 t.o.m. 2007-09-14

2006-11-07

Kommittéberättelse Ju 2006:M se, PM Dnr Ju2006/8887/P

Analysera Integrationsverkets verksamhet Ju 2006:M Beteckning Ju 2006:M Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-13 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-01 Direktiv för se, PM Dnr Ju2006/8887/P Lokal Sammansättning

2006-11-01

Kommittéberättelse Ju 2006:10 delegationen, se dir. 2006:101 och dir. 2009:99

Delegationen för romska frågor Ju 2006:10 Beteckning Ju 2006:10 Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2013-01-16 Status Avslutad 2011 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-14 Direktiv för delegationen, se dir. 2006:101 och dir. 2009:99 Lokal Uppdraget är därmed

2006-09-14

Kommittéberättelse Ju 2006:11 utredningen, se dir. 2006:96 och dir. 2006:128

Utredningen om revisorer och revision, genomförande av EG-direktiv m.m. Ju 2006:11 Beteckning Ju 2006:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:96 och dir. 2006:128 Lokal

2006-09-07

Kommittéberättelse S 2006:07 utredningen, se dir. 2006:97 och dir. 2007:26

Narkotikautredningen S 2006:07 Beteckning S 2006:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2009-03-05 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:97 och dir. 2007:26 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2006-09-07

Kommittéberättelse Jo 2006:04 utredningen, se dir. 2006:95 och dir. 2007:35

Tävlingsdjursutredningen Jo 2006:04 Beteckning Jo 2006:04 Departement Jordbruksdepartementet Senast ändrad 2008-03-06 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2006:95 och dir. 2007:35 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2006-09-07

Kommittéberättelse S 2006:C

Arbetsgruppen med uppgift att analysera efterfrågan på välfärdstjänster S 2006:C Beteckning S 2006:C Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2008-02-28 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-07 Direktiv för Lokal Arbetsgruppen har upphört genom regeringsbeslut den 8 mars 2007. Sammansättning

2006-09-07

Kommittéberättelse Ju 2006:L PM Dnr. Ju2006/7238/P

Utreda frågan om statligt stöd till politiska partiers kvinnoorganisationer Ju 2006:L Beteckning Ju 2006:L Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2008-02-13 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-01 Direktiv för PM Dnr. Ju2006/7238/P Lokal

2006-09-01

Kommittéberättelse PM, dnr N2006/6376/A

Arbetsgrupp människohandel för arbetskraftsexploatering, handel med organ m.m. Beteckning Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2006-09-22 Status B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-08-31 Direktiv för PM, dnr N2006/6376/A Lokal Arbetet skall vara avslutat och redovisas senast den

2006-08-31