Dokument & lagar (96 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2005:Q PM, dnr Ju2005/11833/P

Genomförande av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om uphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk Ju 2005:Q Beteckning Ju 2005:Q Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-13 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens

2005-12-22

Kommittéberättelse Ju 2005:S

Förhandlingar i EU:s Civilrättskommitté Ju 2005:S Beteckning Ju 2005:S Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2015-10-15 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-22 Direktiv för Lokal Sammansättning

2005-12-22

Kommittéberättelse Ju 2005:17 utredningen, se dir. 2005:147, dir. 2007:16, dir. 2007:89 och dir. 2008:8

Utredningen om expropriationsersättning Ju 2005:17 Beteckning Ju 2005:17 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:147, dir. 2007:16, dir. 2007:89 och dir. 2008:8 Lokal Uppdraget

2005-12-20

Kommittéberättelse S 2005:09 utredningen, se dir. 2005:151 och dir. 2006:103

Utredningen om översyn av myndighetstrukturen för administrationen av den allmänna ålderspensionen S 2005:09 Beteckning S 2005:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2007-03-08 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:151

2005-12-20

Kommittéberättelse Ju 2005:16 utredningen, se dir. 2005:140 och dir. 2007:55

Fastighetsmäklarutredningen Ju 2005:16 Beteckning Ju 2005:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2009-02-26 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:140 och dir. 2007:55 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2005-12-15

Kommittéberättelse UD 2005:06 se, dir. 2005:138

Översyn av det öppna systemet för provning och teknisk kontroll UD 2005:06 Beteckning UD 2005:06 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2007-03-05 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-15 Direktiv för se, dir. 2005:138 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2005-12-15

Kommittéberättelse Ju 2005:15 delegationen, se dir. 2005:137

Kommittén delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt Ju 2005:15 Beteckning Ju 2005:15 Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2009-03-13 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-08 Direktiv för

2005-12-08

Kommittéberättelse Fi 2005:11 utredningen, se dir. 2005:141 och dir. 2006:126

Avgiftsutredningen Fi 2005:11 Beteckning Fi 2005:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2008-02-29 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:141 och dir. 2006:126 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2005-12-08

Kommittéberättelse Jo 2005:06 utredningen, se dir. 2005:142 och dir. 2006:132

Utredningen Jo 2005:06 om älgförvaltningen Beteckning Jo 2005:06 Departement Jordbruksdepartementet Senast ändrad 2008-03-06 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:142 och dir. 2006:132 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2005-12-08

Kommittéberättelse Ju 2005:P PM, dnr Ju2005/9434/STO

Arbetsgrupp med uppgift att samordna myndigheternas arbete med storstadspolitiska frågor Ju 2005:P Beteckning Ju 2005:P Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-13 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-07 Direktiv för PM, dnr Ju2005/9434/STO Lokal Sammansättning

2005-12-07

Kommittéberättelse Ju 2005:O PM dnr Ju2005/9433/STO

Arbetsgrupp med uppgift att inom Regeringskansliet samordna storstadspolitiska frågor Ju 2005:O Beteckning Ju 2005:O Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2011-02-14 Status Avslutad 2008 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-07 Direktiv för PM dnr Ju2005/9433/STO

2005-12-07

Kommittéberättelse Fi 2005:10 utredningen, se dir. 2005:129, dir. 2007:165 och dir. 2008:126

Skatteförfarandeutredningen Fi 2005:10 Beteckning Fi 2005:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2010-03-05 Status Avslutad 2009 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:129, dir. 2007:165 och dir. 2008:126 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2005-12-01

Kommittéberättelse S 2005:08 utredningen, se dir. 2005:136 och dir. 2006:112

Utredningen om nytt tandvårdsstöd för vuxna S 2005:08 Beteckning S 2005:08 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2008-02-28 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-12-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:136 och dir. 2006:112 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2005-12-01

Kommittéberättelse N 2005:10 utredningen, se dir. 2005:130 och dir. 2006:110

Tystnadspliktsutredningen N 2005:10 Beteckning N 2005:10 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2008-03-03 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:130 och dir. 2006:110 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild

2005-11-17

Kommittéberättelse Ju 2005:14 utredningen, se dir. 2005:124

Ärendeutredningen Ju 2005:14 Beteckning Ju 2005:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-27 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:124 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Kvart,

2005-11-10

Kommittéberättelse Ju 2005:13 utredningen, se dir. 2005:115

Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning Ju 2005:13 Beteckning Ju 2005:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2008-02-27 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:115 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning,

2005-11-03

Kommittéberättelse Ju 2005:12 utredningen, se dir. 2005:117 och dir. 2007:07

Utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden Ju 2005:12 Beteckning Ju 2005:12 Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2008-03-07 Status Avslutad 2007 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:117 och dir. 2007:07

2005-10-27

Kommittéberättelse Ju 2005:11 utredningen, se dir. 2005:121

Utredningen om genomförande av en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods Ju 2005:11 Beteckning Ju 2005:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2007-03-01 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:121

2005-10-27

Kommittéberättelse U 2005:06 utredningen, se dir. 2005:111

Utredningen om översyn av scenkonstens dokumentation U 2005:06 Beteckning U 2005:06 Departement Utbildnings- och kulturdepartementet Senast ändrad 2007-03-15 Status Avslutad 2006 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:111 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2005-10-27

Kommittéberättelse M 2005:04 utredningen, se dir. 2005:116, dir. 2007:18 och dir. 2007:73

Utredningen om allmännyttans villkor och förutsättningar M 2005:04 Beteckning M 2005:04 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2009-03-03 Status Avslutad 2008 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2005:116, dir. 2007:18 och dir. 2007:73 Lokal Uppdraget

2005-10-20