Dokument & lagar (3 496 träffar)

Kommittéberättelse Ju 2017:13 utredningen, se dir. 2017:105 och dir. 2018:87

Aggressionsbrottsutredningen Ju 2017:13 Beteckning Ju 2017:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:105 och dir. 2018:87 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2017-10-26

Kommittéberättelse Ku 2017:02 utredningen, se dir. 2017:106

Arkivutredningen Ku 2017:02 Beteckning Ku 2017:02 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-04-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:106 Lokal Garnisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 15 84 Andersson Utredningen

2017-10-26

Kommittéberättelse M 2017:A

Andelsägd el M 2017:A Beteckning M 2017:A Departement Miljö- och energidepartementet Senast ändrad 2019-06-17 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-24 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 31 december 2017. Sammansättning Sekreterare: Carlsson, Johan, fr.o.m. 2017-10-24 t.o.m. 2018-03-31

2017-10-24

Kommittéberättelse U 2017:09 utredningen, se dir. 2017:104

Tolktjänstutredningen U 2017:09 Beteckning U 2017:09 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-03-27 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:104 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2017-10-19

Kommittéberättelse S 2017:07 utredningen, se dir. 2017:103

Utredningen om reglering av yrket undersköterska S 2017:07 Beteckning S 2017:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:103 Lokal Karlavägen 100 A. Postadress: Garnisonen 103 33

2017-10-19

Kommittéberättelse UD 2017:A uppdraget, se dnr UD2017/17143/NIS

Uppdrag att utreda förutsättningarna för sammanslagna riktlinjer för exportkontroll av krigsmateriel UD 2017:A Beteckning UD 2017:A Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2017-11-09 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19 Direktiv för uppdraget, se dnr UD2017/17143/NIS

2017-10-19

Kommittéberättelse N 2017:07 utredningen, se dir. 2017:99 och dir. 2018:23

Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden N 2017:07 Beteckning N 2017:07 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2019-04-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:99 och dir. 2018:23 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2017-10-13

Kommittéberättelse Ku 2017:D uppdraget, se dnr Ku2017/02103/DISK

Uppdrag att ta fram en ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder i det civila samhället Ku 2017:D Beteckning Ku 2017:D Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-06-11 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-09 Direktiv för uppdraget, se dnr Ku2017/02103/DISK Lokal

2017-10-09

Kommittéberättelse Ju 2017:O

Utreda kravet på tillstånd att anordna offentlig danstillställning Ju 2017:O Beteckning Ju 2017:O Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-29 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 15 juni 2018. Sammansättning

2017-09-29

Kommittéberättelse N 2017:A uppdraget, se dnr N2017/05965/PBB

Uppdrag att ta fram en nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning samt förslag om ett nationellt forum för fysisk planering N 2017:A Beteckning N 2017:A Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2019-06-11 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-26 Direktiv

2017-09-26

Kommittéberättelse Ju 2017:N uppdraget, se dnr Ju2017/07406/LP

Polisens tillgång till underrättelser från signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Ju 2017:N Beteckning Ju 2017:N Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-21 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/07406/LP Lokal

2017-09-21

Kommittéberättelse M 2017:07 utredningen, se dir. 2017:96

Vattenförvaltningsutredningen M 2017:07 Beteckning M 2017:07 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2019-06-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:96 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2019. Sammansättning

2017-09-14

Kommittéberättelse Ju 2017:M uppdraget, se dnr Ju2017/07137/LP

Utreda genomförandet av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser Ju 2017:M Beteckning Ju 2017:M Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-08 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/07137/LP Lokal Uppdraget ska redovisas

2017-09-08

Kommittéberättelse Fi 2017:07 utredningen, se dir. 2017:95

Servicekontorsutredningen Fi 2017:07 Beteckning Fi 2017:07 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-03-26 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:95 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2017-09-07

Kommittéberättelse A 2017:04 utredningen, se dir. 2017:94, dir. 2018:13 och dir. 2018:30

Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap A 2017:04 Beteckning A 2017:04 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2019-04-03 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:94, dir. 2018:13 och dir. 2018:30

2017-09-07

Kommittéberättelse Ku 2017:C uppdraget, se dnr. Ku2016/02210/DISK

Uppdrag att utreda frågan om säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets offentliga sammanträden Ku 2017:C Beteckning Ku 2017:C Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-06-11 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-08-29 Direktiv för uppdraget, se dnr. Ku2016/02210/DISK Lokal Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2018. Sammansättning

2017-08-29

Kommittéberättelse Ju 2017:L uppdraget, se dnr Ju2017/06688/LP

Ytterligare insater för att förebygga brottslighet i socialt utsatta områden Ju 2017:L Beteckning Ju 2017:L Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-08-18 Direktiv för uppdraget, se dnr Ju2017/06688/LP Lokal Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2018. Sammansättning

2017-08-18

Kommittéberättelse Ju 2017:12 utredningen, se dir. 2017:90

2017 års ID-kortsutredning Ju 2017:12 Beteckning Ju 2017:12 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-08-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:90 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 mars 2019. Sammansättning

2017-08-17

Kommittéberättelse Fi 2017:06 utredningen, se dir. 2017:79 och dir. 2018:65

Analys- och utvärderingsutredningen Fi 2017:06 Beteckning Fi 2017:06 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-03-26 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:79 och dir. 2018:65 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2017-07-27

Kommittéberättelse U 2017:08 utredningen, se dir. 2017:86

Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar U 2017:08 Beteckning U 2017:08 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-03-27 Status Avslutad 2018 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-07-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:86

2017-07-20