Dokument & lagar (3 606 träffar)

Kommittéberättelse U 2019:B

Uppdrag att lämna förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare U 2019:B Beteckning U 2019:B Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-04-24 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-10-17 Direktiv för Lokal Sammansättning

2019-10-17

Kommittéberättelse N 2019:B

Analysera beslutsordningen för ärenden om försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen på renbetesfjällen N 2019:B Beteckning N 2019:B Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2020-03-03 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-10-11 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 10 april 2020 Sammansättning

2019-10-11

Kommittéberättelse I 2019:03 utredningen, se dir. 2019:64

It-driftsutredningen I 2019:03 Beteckning I 2019:03 Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2020-06-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:64 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2021. Sammansättning

2019-09-26

Kommittéberättelse Ju 2019:07 utredningen, se dir. 2019:60

Rekonstruktionsutredningen Ju 2019:07 Beteckning Ju 2019:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:60 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 26 februari 2021.

2019-09-19

Kommittéberättelse Ku 2019:02 utredningen, se dir. 2019:61

Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål Ku 2019:02 Beteckning Ku 2019:02 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2020-05-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:61 Lokal Utredningen beräknas

2019-09-19

Kommittéberättelse I 2019:B uppdraget, se PM i I2019/02438/SVS

Uppdrag att analysera och vid behov lämna förslag på hur EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska kompletteras i nationell rätt I 2019:B Beteckning I 2019:B Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2019-09-25 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-17

2019-09-17

Kommittéberättelse I 2019:C uppdraget, se PM i I2019/0437/SVS

Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. I 2019:C Beteckning I 2019:C Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2019-11-13 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-16 Direktiv för uppdraget, se PM i I2019/0437/SVS Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 1 september 2020. Sammansättning

2019-09-16

Kommittéberättelse Fi 2019:06 utredningen, se dir. 2019:55

Engångsartikelutredningen Fi 2019:06 Beteckning Fi 2019:06 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:55 Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 6 augusti 2020. Sammansättning Särskild

2019-09-12

Kommittéberättelse Fi 2019:05 utredningen, se dir. 2019:54

Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer Fi 2019:05 Beteckning Fi 2019:05 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-04-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-05 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:54 Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 1 april 2021.

2019-09-05

Kommittéberättelse N 2019:01 utredningen, se dir. 2019:53

Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur N 2019:01 Beteckning N 2019:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-05 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:53 Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört

2019-09-05

Kommittéberättelse A 2019:03 utredningen, se dir. 2019:63

Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen A 2019:03 Beteckning A 2019:03 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2020-03-11 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-08-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:63 Lokal Utredningen

2019-08-30

Kommittéberättelse S 2019:02 utredningen, se dir. 2019:52

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten S 2019:02 Beteckning S 2019:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-03-25 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-08-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:52 Lokal Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel: 08-405 97 32, 08-405

2019-08-29

Kommittéberättelse Ju 2019:E se PM i Ju2019/02816/LP

Uppdrag att föreslå en registreringsskyldighet för kontantkort och att se över vissa frågor om verkställighet Ju 2019:E Beteckning Ju 2019:E Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-08-27 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-08-27 Direktiv för se PM i Ju2019/02816/LP

2019-08-27

Kommittéberättelse Fi 2019:A

Uppdrag att kartlägga verktyg och arbetsmetoder för en socialt hållbar fysisk planering och stadsutveckling Fi 2019:A Beteckning Fi 2019:A Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-04-27 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-08-27 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 30 juni 2020. Sammansättning

2019-08-27

Kommittéberättelse Ju 2019:06 utredningen, se dir. 2019:50

Direktinvesteringsutredningen Ju 2019:06 Beteckning Ju 2019:06 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-03 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-08-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:50 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 2 november 2021.

2019-08-22

Kommittéberättelse I 2019:04 utredningen, se dir. 2019:51

Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg I 2019:04 Beteckning I 2019:04 Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2020-06-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-08-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:51 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2019-08-22

Kommittéberättelse I 2019:02 utredningen, se dir. 2019:48

Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige I 2019:02 Beteckning I 2019:02 Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2020-05-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-08-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:48 Lokal Utredningen

2019-08-08

Kommittéberättelse Ju 2019:05 utredningen, se dir. 2019:43

Hedersbrottsutredningen Ju 2019:05 Beteckning Ju 2019:05 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-07-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:43 Lokal Utredningen ska redovisas senast den 30 september 2020. Sammansättning

2019-07-18

Kommittéberättelse Ju 2019:04 utredningen, se dir. 2019:45

Utredningen om nya konsumentköpregler Ju 2019:04 Beteckning Ju 2019:04 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-07-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:45 Lokal Utredningen ska redovisas senast den 1 september 2020.

2019-07-18

Kommittéberättelse Ju 2019:03 utredningen, se dir. 2019:44

Ställföreträdarutredningen Ju 2019:03 Beteckning Ju 2019:03 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-07-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:44 Lokal Utredningen ska redovisas senast den 24 februari 2021. Sammansättning

2019-07-18