Dokument & lagar (3 496 träffar)

Kommittéberättelse N 2018:01 utredningen, se dir. 2018:24 och dir. 2018:84

Utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket N 2018:01 Beteckning N 2018:01 Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2019-06-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:24 och dir. 2018:84

2018-03-21

Kommittéberättelse S 2018:03 utredningen, se dir. 2018:20

Barnkonventionsutredningen S 2018:03 Beteckning S 2018:03 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2019-04-25 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:20 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning, Hovrättstorget 1, Box

2018-03-15

Kommittéberättelse S 2018:02 kommittén, se dir. 2018:16

Utredningen om jämlik tandhälsa S 2018:02 Beteckning S 2018:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-16 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:16 Lokal Karlavägen 100 A, Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-405

2018-03-08

Kommittéberättelse U 2018:02 utredningen, se dir. 2018:15, dir 2018:59 och 2019:25

Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet U 2018:02 Beteckning U 2018:02 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-07-03 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:15, dir 2018:59 och 2019:25 Lokal Garnisonen, 103

2018-03-08

Kommittéberättelse U 2018:01 utredningen, se dir. 2018:17

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola U 2018:01 Beteckning U 2018:01 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2019-05-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:17 Lokal Garnisonen, 103 33

2018-03-08

Kommittéberättelse Ku 2018:01 utredningen, se dir. 2018:19

Demokrativillkorsutredning Ku 2018:01 Beteckning Ku 2018:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2019-06-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:19 Lokal Garnisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 14 81 Lindvall

2018-03-08

Kommittéberättelse S 2018:B

Genomförandeutredningen om höjda pensionsåldrar S 2018:B Beteckning S 2018:B Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-08 Direktiv för Lokal Sammansättning

2018-03-08

Kommittéberättelse N 2018:C uppdraget, se dnr N2018/01681/SPN

Utarbeta ett förslag till nationell strategi för fysisk planering med inriktning mot bostadsförsörjning samt att undersöka möjligheterna och presentera förslag till inrättande av ett nationellt forum för fysisk planering N 2018:C Beteckning N 2018:C Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2019-06-11 Status

2018-03-08

Kommittéberättelse A 2018:02 utredningen, se dir. 2018:12 och dir. 2018:110

Utredningen om behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet A 2018:02 Beteckning A 2018:02 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:12 och dir.

2018-03-01

Kommittéberättelse N 2018:B

Samverkansgrupp till Regeringskansliets samordningsfunktion för life science N 2018:B Beteckning N 2018:B Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2018-03-08 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-27 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 27 februari

2018-02-27

Kommittéberättelse Fi 2018:02 utredningen, se dir. 2018:7

Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete Fi 2018:02 Beteckning Fi 2018:02 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-05-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:7 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2018-02-22

Kommittéberättelse M 2018:02 utredningen, se dir. 2018:11

Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete M 2018:02 Beteckning M 2018:02 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2019-05-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:11 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2018-02-22

Kommittéberättelse M 2018:01 utredningen, se dir. 2018:10

Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget M 2018:01 Beteckning M 2018:01 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2019-05-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:10 Lokal Utredningen beräknas

2018-02-22

Kommittéberättelse S 2018:01 utredningen, se dir. 2018:9 och dir. 2018:36

OPS-utredningen S 2018:01 Beteckning S 2018:01 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-07-01 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:9 och dir. 2018:36 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 december 2019.

2018-02-22

Kommittéberättelse A 2018:01 utredningen, se dir. 2018:8

Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster A 2018:01 Beteckning A 2018:01 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2019-07-03 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:8 Lokal Garnisonen, Karlavägen

2018-02-22

Kommittéberättelse M 2018:03 utredningen, se dir. 2018:6

Nätkoncessionsutredningen M 2018:03 Beteckning M 2018:03 Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2019-06-11 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:6 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 10 juni 2019. Sammansättning

2018-02-15

Kommittéberättelse Fi 2018:01 utredningen, se dir. 2018:5, dir. 2018:49 och dir. 2018:109

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete Fi 2018:01 Beteckning Fi 2018:01 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-05-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2018:5, dir. 2018:49 och dir. 2018:109

2018-02-15

Kommittéberättelse UD 2018:01 kommittén, se dir. 2018:3 och dir. 2018:113

Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar UD 2018:01 Beteckning UD 2018:01 Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2019-05-02 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-08 Direktiv för kommittén, se dir. 2018:3 och dir. 2018:113 Lokal

2018-02-08

Kommittéberättelse A 2018:A

Uppdrag om nya regler i lagen 1982:80 om anställningsskydd i syfte att genomföra pensionsöverenskommelsen A 2018:A Beteckning A 2018:A Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2018-04-13 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-02 Direktiv för Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört 17 juni 2018.Sammansättning

2018-02-02

Kommittéberättelse Ju 2018:B uppdraget, se dnr ju2018/00533/LP

Utreda straffrättsliga åtgärder mot organserad tillgreppsbrottslighet Ju 2018:B Beteckning Ju 2018:B Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2019-05-09 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-01-19 Direktiv för uppdraget, se dnr ju2018/00533/LP Lokal Uppdraget beräknas

2018-01-19