Dokument & lagar (3 606 träffar)

Kommittéberättelse M 2020:01 utredningen, se dir. 2020:12

Utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka M 2020:01 Beteckning M 2020:01 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2020-04-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:12 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2021. Sammansättning

2020-02-13

Kommittéberättelse N 2020:01 utredningen, se dir. 2020:16

Utredningen om ett fossiloberoende jordbruk N 2020:01 Beteckning N 2020:01 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:16 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28

2020-02-13

Kommittéberättelse Ju 2020:05 utredningen, se dir. 2020:8

Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare Ju 2020:05 Beteckning Ju 2020:05 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:8

2020-02-06

Kommittéberättelse S 2020:02 utredningen, se dir. 2020:9

Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet S 2020:02 Beteckning S 2020:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-05-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:9 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2020-02-06

Kommittéberättelse Fi 2020:02 utredningen, se dir. 2020:10

En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner Fi 2020:02 Beteckning Fi 2020:02 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-05-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:10 Lokal Utredningen beräknas

2020-02-06

Kommittéberättelse Ju 2020:03 utredningen, se dir. 2020:7

Ecris-utredningen Ju 2020:03 Beteckning Ju 2020:03 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:7 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 februari 2021. Sammansättning

2020-01-30

Kommittéberättelse Ju 2020:02 utredningen, se dir. 2020:5

2020 års sexualbrottsutredning Ju 2020:02 Beteckning Ju 2020:02 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:5 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2021.

2020-01-30

Kommittéberättelse Ju 2020:01 utredningen, se dir. 2020:6

Utredningen om ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott Ju 2020:01 Beteckning Ju 2020:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-30 Direktiv för utredningen, se dir.

2020-01-30

Kommittéberättelse Fi 2020:01 utredningen, se dir. 2020:4

Bygglovstredningen Fi 2020:01 Beteckning Fi 2020:01 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-05-06 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:4 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2021. Sammansättning

2020-01-23

Kommittéberättelse S 2020:01 utredningen, se dir. 2020:3

Utredningen stärkt assistans S 2020:01 Beteckning S 2020:01 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-05-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:3 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 23 mars 2021. Sammansättning

2020-01-23

Kommittéberättelse U 2020:C

Uppdrag att analysera olika åtgärder inom studiestödssystemet med anledning av spridningen av det nya coronaviruset U 2020:C Beteckning U 2020:C Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-04-29 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning

2020-01-01

Kommittéberättelse Fi 2019:B uppdraget, se PM Fi2019/04342/SFÖ

Analys, förslag och utveckling av serviceverksamhet vid de statliga servicekontoren Fi 2019:B Beteckning Fi 2019:B Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-04-15 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-20 Direktiv för uppdraget, se PM Fi2019/04342/SFÖ Lokal

2019-12-20

Kommittéberättelse Ju 2019:16 utredningen, se dir. 2019:104

Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer Ju 2019:16 Beteckning Ju 2019:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:104 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2019-12-19

Kommittéberättelse Ju 2019:15 utredningen, se dir. 2019:103

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott Ju 2019:15 Beteckning Ju 2019:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:103 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2019-12-19

Kommittéberättelse Fi 2019:10 utredningen, se dir. 2019:107

Utredningen ett nytt regelverk om säkerställda obligationer Fi 2019:10 Beteckning Fi 2019:10 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-03-31 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:107 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2019-12-19

Kommittéberättelse Fi 2019:09 utredningen, se dir. 2019:102

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande Fi 2019:09 Beteckning Fi 2019:09 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-06-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:102 Lokal Utredningen

2019-12-19

Kommittéberättelse M 2019:04 utredningen, se dir. 2019:106

Utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar M 2019:04 Beteckning M 2019:04 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2020-04-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:106

2019-12-19

Kommittéberättelse M 2019:05 utredningen, se dir. 2019:101

Klimaträttsutredningen M 2019:05 Beteckning M 2019:05 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2020-04-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-17 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:101 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast i maj 2022. Sammansättning

2019-12-17

Kommittéberättelse A 2019:05 utredningen, se dir. 2019:97

Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv A 2019:05 Beteckning A 2019:05 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2020-06-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-11 Direktiv för utredningen, se dir. 2019:97 Lokal Utredningen

2019-12-11

Kommittéberättelse Ju 2019:G uppdraget, se PM Ju2019/04129/LP

Vissa frågor om husrannsakan Beteckning Ju 2019:G Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-01-20 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-10 Direktiv för uppdraget, se PM Ju2019/04129/LP Lokal Uppdraget beräknas vara slutfört den 31 oktober 2020. Sammansättning

2019-12-10