Dokument & lagar (3 606 träffar)

Kommittéberättelse U 2020:B uppdrag, se PM U 2020/ /

Uppdrag att ta fram förslag på en långsiktig reglering av forskningsdatabaser Beteckning U 2020:B Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-04-16 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-31 Direktiv för uppdrag, se PM U 2020/ Lokal Uppdraget beräknas vara

2020-03-31

Kommittéberättelse Ju 2020:09 utredningen, se dir. 2020:32

Trygghetsberedningen Ju 2020:09 Beteckning Ju 2020:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-06-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:32 Lokal Kommittén ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 oktober 2024. En första

2020-03-26

Kommittéberättelse Ju 2020:08 utredningen, se dir. 2020:30

Kommittén om stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet Ju 2020:08 Beteckning Ju 2020:08 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-19 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:30 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2020-03-26

Kommittéberättelse S 2020:04 utredningen, se dir. 2020:31

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering S 2020:04 Beteckning S 2020:04 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-06-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:31 Lokal Utredningen beräknas

2020-03-26

Kommittéberättelse Ku 2020:01 utredningen, se dir. 2020:29

Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset Ku 2020:01 Beteckning Ku 2020:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2020-06-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:29 Lokal

2020-03-19

Kommittéberättelse S 2020:03 utredningen, se dir. 2020:28

Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS S 2020:03 Beteckning S 2020:03 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:28 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2020-03-12

Kommittéberättelse N 2020:02

Alunskifferutredningen N 2020:02 Beteckning N 2020:02 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2020-06-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-12 Direktiv för Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 december 2020. Sammansättning Särskild utredare:

2020-03-12

Kommittéberättelse I 2020:01 utredningen, se dir. 2020:27

Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen I 2020:01 Beteckning I 2020:01 Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2020-04-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:27 Lokal Utredningen

2020-03-12

Kommittéberättelse Ju 2020:07 utredningen, se dir. 2020:23

Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden Ju 2020:07 Beteckning Ju 2020:07 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-05 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:23 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2020-03-05

Kommittéberättelse U 2020:02 utredningen, se dir. 2020:24

Utredningen om en tioårig grundskola U 2020:02 Beteckning U 2020:02 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-05 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:24 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 26

2020-03-05

Kommittéberättelse A 2020:01 utredningen, se dir. 2020:22

Kommissionen för jämställda livsinkomster A 2020:01 Beteckning A 2020:01 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2020-05-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-05 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:22 Lokal Uppdraget ska redovisas till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

2020-03-05

Kommittéberättelse Ju 2020:06 utredningen, se dir. 2020:19

Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige Ju 2020:06 Beteckning Ju 2020:06 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-04-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:19 Lokal Utredningen

2020-02-27

Kommittéberättelse Fi 2020:04 utredningen, se dir. 2020:20

Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg Fi 2020:04 Beteckning Fi 2020:04 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-04-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:20 Lokal Utredningen beräknas

2020-02-27

Kommittéberättelse U 2020:01 utredningen, se dir. 2020:21

Utredningen om att fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan U 2020:01 Beteckning U 2020:01 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-06-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:21 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2020-02-27

Kommittéberättelse U 2020:A uppdraget, se PM U2020/ /

Uppdrag att ta fram en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero U 2020:A Beteckning U 2020:A Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-04-29 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-26 Direktiv för uppdraget, se PM U2020/ Lokal Uppdraget

2020-02-26

Kommittéberättelse M 2020:02 utredningen, se dir. 2020:17

En nationell samordnare för Agenda 2030 M 2020:02 Beteckning M 2020:02 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2020-06-24 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:17 Lokal Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet senast

2020-02-20

Kommittéberättelse Ju 2020:A uppdraget, se PM Ju2020/00669/LP

Behov av kompletterande nationella bestämmelser till EU:s förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen Ju 2020:A Beteckning Ju 2020:A Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-03-31 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-19 Direktiv för uppdraget,

2020-02-19

Kommittéberättelse Fi 2020:A uppdraget, se PM

Förslag på resolutionsmyndighet för centrala motparter och anpassning av svensk rätt till EU:s resolutionsförordning Fi 2020:A Beteckning Fi 2020:A Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-04-21 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-17 Direktiv för uppdraget,

2020-02-17

Kommittéberättelse Ju 2020:04 kommittén, se dir. 2020:11

Utredningen om förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende Ju 2020:04 Beteckning Ju 2020:04 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-04 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-13 Direktiv för kommittén, se dir. 2020:11 Lokal Garnisonen, Karlavägen

2020-02-13

Kommittéberättelse Fi 2020:03 utredningen, se dir. 2020:13

Ett moderniserat konsumentskydd Fi 2020:03 Beteckning Fi 2020:03 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-06-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:13 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 13 augusti

2020-02-13