Dokument & lagar (65 403 träffar)

Interpellation 2017/18:276 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:276 Nya Ostkustbanan av Lars Beckman (M) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Utbyggnaden av Nya Ostkustbanan måste påskyndas för hela Sveriges skull! Det är en av Sveriges längsta flaskhalsar med enkelspår – 27 mil mellan Gävle och Härnösand – och det hämmar utvecklingen i hela Norrland.

Inlämnad: 2017-12-08 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2017/18:276 av Lars Beckman (M) (pdf, 102 kB)

Interpellation 2017/18:275 av Jessica Polfjärd (M)

Interpellation 2017/18:275 Åldersdiskriminering av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) De sju grunder som diskrimineringslagen består av är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,

Inlämnad: 2017-12-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:275 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2017/18:274 av Jessica Polfjärd (M)

Interpellation 2017/18:274 Effektivare integration av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Om trenden med ökande otrygghet, långa vårdköer och otillräckliga kunskaper hos våra skolelever ska vändas behövs det fler som jobbar och bidrar till vår gemensamma välfärd.

Inlämnad: 2017-12-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:274 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2017/18:273 av Jessica Polfjärd (M)

Interpellation 2017/18:273 Ungdomsarbetslösheten av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Det är glädjande att ungdomsarbetslösheten minskar, men mycket jobb återstår för att se till att utvecklingen fortsätter att gå åt rätt håll. Detta bekräftas också av Statistiska

Inlämnad: 2017-12-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:273 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2017/18:272 av Jessica Polfjärd (M)

Interpellation 2017/18:272 En god arbetsmiljö av Jessica Polfjärd (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) God arbetsmiljö ska vara en självklarhet, men för många är så inte fallet. Sjuksköterskan som håller på att gå in i väggen för att alla patienter ska få rätt vård i tid, polisen

Inlämnad: 2017-12-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:272 av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:406 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

PAGE 2 Dnr N2017/07389/SUBT Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:406 av Margareta Cederfelt (M) Långa handläggningstider hos Trafikverket Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att inte glesbygden ska drabbas än hårdare av de omfattande förseningarna

Svarsdatum: 2017-12-12 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:406 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:380 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2017/18:380 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Kvinnligt företagande Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag, mot bakgrund av det nya amorteringskravet, kommer att vidta några kompensatoriska åtgärder för att underlätta kvinnligt företagande. Regeringen har lämnat medgivande till att Finansinspektionen

Svarsdatum: 2017-12-12 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:380 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 98 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:367 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

PAGE 2 Dnr N2017/07290/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:367 av Magnus Persson (SD) Trafikverkets problem med uppkörningstider Magnus Persson har frågat mig hur jag tänker komma till rätta med de problem Trafikverket har med uppkörningstider samt problemen

Svarsdatum: 2017-12-12 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:367 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:365 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09556/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:365 av Mikael Eskilandersson (SD) Åtgärder mot kusingifte Mikael Eskilandersson har frågat barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér hur hon och regeringen avser att agera för

Svarsdatum: 2017-12-12 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:365 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:357 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Delning Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:357 av Johan Forssell (M) Förstärkt in- och utresekontroll Johan Forssell har frågat mig vad jag och regeringen gör för att säkerställa att ett tekniskt system som fullt ut möjliggör förstärkt in-och utresekontroll

Svarsdatum: 2017-12-12 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:357 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 71 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:457 av Jan Ericson (M)

Fråga 2017/18:457 Säkerhetsläckan vid Transportstyrelsen av Jan Ericson (M) till Statsminister Stefan Löfven (S) Säkerhetsskandalen vid Transportstyrelsen har hittills lett till att två ministrar och en statssekreterares slutat. Statsministern själv framhöll vid de presskonferenser där han berättade att ministrar

Inlämnad: 2017-12-08 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2017/18:457 av Jan Ericson (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:456 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2017/18:456 Oklarheter kring flygskattens implementering av Anders Åkesson (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Regeringen avser att införa en nationell flygskatt från och med 1 april 2018. Det finns en rad frågor gällande själva implementeringen, där det i dag råder stora oklarheter. Min fråga till

Inlämnad: 2017-12-11 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:456 av Anders Åkesson (C) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:455 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2017/18:455 Omfattning av BK4-regelverk av Anders Åkesson (C) till Statsrådet Tomas Eneroth (S) Reformen med upp till 74 tons bruttovikt på landsvägsfordon, BK4, som riksdagen fattat beslut om, har stora förutsättningar att bli miljömässigt effektiv, givet att den kommer på plats på rätt sätt. Riksdagsbeslutet

Inlämnad: 2017-12-11 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2017/18:455 av Anders Åkesson (C) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:454 av Magnus Manhammar (S)

Fråga 2017/18:454 Sandsugningen i Östersjön av Magnus Manhammar (S) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på regeringens uppdrag undersökt möjligheterna att sandsuga i svenska vatten och föreslår möjlig utvinning ur sandrev utanför Falsterbo, Ystad och Karlskrona samt i

Inlämnad: 2017-12-11 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:454 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:453 av Hans Hoff (S)

Fråga 2017/18:453 Sjukpenning för svårt sjuka av Hans Hoff (S) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Försäkringskassans verksamhet ska vara effektiv och rättssäker samt präglas av en god service och hög tillgänglighet. Den enskilde ska få rätt ersättning i tid och relevant stöd. Så står det i regeringens

Inlämnad: 2017-12-11 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:453 av Hans Hoff (S) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:452 av Mikael Eskilandersson (SD)

Fråga 2017/18:452 Månggifte av Mikael Eskilandersson (SD) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) I kulturer där kvinnan har en låg ställning jämfört med mannen och där äktenskapet är ett sätt för kvinnan att få en försörjning är månggifte ofta tillåtet för den man som har tillräckliga tillgångar och inkomster för

Inlämnad: 2017-12-08 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:452 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:451 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2017/18:451 Övergivna fordon av Boriana Åberg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I dag uppstår stora kostnader när bilar dumpas på allmän och privat mark. Det är givetvis inte tillåtet enligt lag att överge en bil på annans mark, och den som äger det övergivna fordonet är egentligen ansvarig för

Inlämnad: 2017-12-08 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:451 av Boriana Åberg (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:450 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2017/18:450 Kompetensförsörjning till Sis-hem av Camilla Waltersson Grönvall (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Socialminister Annika Strandhäll uttalade nyligen i Dagens industri att Statens institutionsstyrelse, Sis, utgör ett sista skyddsnät för några av samhällets mest utsatta barn och unga som far

Inlämnad: 2017-12-08 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2017/18:450 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:449 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fråga 2017/18:449 Ojämlik vård för äldre och kvinnor av Camilla Waltersson Grönvall (M) till Socialminister Annika Strandhäll (S) Regeringens egen kommission för jämlik hälsa, Socialstyrelsen och geriatriker i vården påtalar och påvisar tydligt de stora skillnader som finns rörande till exempel kvalitet och tillgänglighet

Inlämnad: 2017-12-08 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2017/18:449 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:448 av John Widegren (M)

Fråga 2017/18:448 Den ökande sälpopulationen av John Widegren (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Sälstammen växer och ställer till allt större problem för våra fiskare. I den östgötska skärgården är antalet sälar större än på länge. Sälen gör att konkurrensen om fisken blir betydligt större, då den äter

Inlämnad: 2017-12-08 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:448 av John Widegren (M) (pdf, 85 kB)