Dokument & lagar (521 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM32 KOM(2015) 646

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM32 Förlängd tidsperiod för 2015/16:FPM32 normalskattesatsen mervärdesskattedirektivet Finansdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM2015 646 Förslag till rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller varaktigheten för skyldigheten

2016-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM32 KOM(2015) 646 (doc, 91 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM32 KOM(2015) 646 (pdf, 45 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM31 KOM(2015) 616

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM31 Sammanföring av sex bolagsrättsliga 2015/16:FPM31 direktiv Justitiedepartementet 2015-12-30 Dokumentbeteckning KOM2015 616 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter av bolagsrätt kodifiering Sammanfattning Kommissionen föreslår att delningsdirektivet,

2015-12-30

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM31 KOM(2015) 616 (doc, 92 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM31 KOM(2015) 616 (pdf, 52 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM30 KOM (2015) 614/2, KOM (2015) 595, KOM (2015) 596, KOM (2015) 594, KOM (2015) 593

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM30 EU:s handlingsplan för en cirkulär 2015/16:FPM30 ekonomi samt ändring av flera direktiv om avfall Miljödepartementet 2015-12-30 Dokumentbeteckning KOM 2015 614/2 Att sluta kretsloppen EUs handlingsplan för en cirkulär ekonomi KOM 2015 595 Förslag till Europaparlamentets

2015-12-30

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM30 KOM (2015) 614/2, KOM (2015) 595, KOM (2015) 596, KOM (2015) 594, KOM (2015) 593 (doc, 142 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM30 KOM (2015) 614/2, KOM (2015) 595, KOM (2015) 596, KOM (2015) 594, KOM (2015) 593 (pdf, 151 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM29 KOM(2015) 701

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM29 Stödprogrammet för strukturreformer 2015/16:FPM29 Statsrådsberedningen 2015-12-30 Dokumentbeteckning KOM2015 701 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017-2020 och om ändring av förordningarna

2015-12-30

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM29 KOM(2015) 701 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM29 KOM(2015) 701 (pdf, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM28 P8_TA(2015)0395

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM28 Reform av unionsrättsakten om val till 2015/16:FPM28 Europaparlamentet Justitiedepartementet 2015-12-23 Dokumentbeteckning P8TA20150395 Reform av vallagen i EU Europaparlamentets resolution av den 11 november 2015 om reformen av vallagen i Europeiska unionen 2015/2035INLSammanfattning

2015-12-23

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM28 P8_TA(2015)0395 (doc, 114 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM28 P8_TA(2015)0395 (pdf, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM27 KOM (2015) 586, KOM (2015) 587

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM27 Europeiskt insättningsgarantisystem och 2015/16:FPM27 fullbordande av bankunionen Finansdepartementet 2015-12-23 Dokumentbeteckning KOM 2015 586 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt

2015-12-23

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM27 KOM (2015) 586, KOM (2015) 587 (doc, 107 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM27 KOM (2015) 586, KOM (2015) 587 (pdf, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM26 KOM (2015) 690

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM26 Kommissionens årliga tillväxtöversikt 2015/16:FPM26 2016 Statsrådsberedningen 2015-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2015 690 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén

2015-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM26 KOM (2015) 690 (doc, 92 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM26 KOM (2015) 690 (pdf, 105 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM25 KOM (2015) 583, SWD (2015) 255

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM25 Prospektförordningen 2015/16:FPM25 Finansdepartementet 2015-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2015 583 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel SWD 2015

2015-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM25 KOM (2015) 583, SWD (2015) 255 (doc, 123 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM25 KOM (2015) 583, SWD (2015) 255 (pdf, 111 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM24 KOM (2015) 750

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM24 Ändring av EU:s vapendirektiv 2015/16:FPM24 Justitiedepartementet 2015-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2015 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen Sammanfattning Förslaget

2015-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM24 KOM (2015) 750 (doc, 108 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM24 KOM (2015) 750 (pdf, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM23 JOIN(2015) 50

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM23 Översyn av grannskapspolitiken 2015-12-21 Utrikesdepartementet Dokumentbeteckning JOIN2015 50 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken Sammanfattning I meddelandet om en översyn av den europeiska grannskapspolitiken presenterar kommissionen och den höga representanten

2015-12-21

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM23 JOIN(2015) 50 (doc, 96 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM23 JOIN(2015) 50 (pdf, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM22 KOM (2015) 496

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22 Förordning om naturgas- och 2015/16:FPM22 elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM 2015 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av Europaparlamentets

2015-12-18

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM22 KOM (2015) 496 (doc, 284 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM22 KOM (2015) 496 (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM21 KOM(2015) 442

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM21 Viseringsförenklingsavtal med 2015/16:FPM21 Jordanien Justitiedepartementet 2015-12-14 Dokumentbeteckning KOM2015 442 Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och

2015-12-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM21 KOM(2015) 442 (doc, 72 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM21 KOM(2015) 442 (pdf, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM20 KOM (2015) 445 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM20 Återtagandeavtal mellan EU och 2015/16:FPM20 Jordanien Justitiedepartementet 2015-12-14 Dokumentbeteckning KOM 2015 445 slutlig Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett återtagandeavtal mellan Europeiska unionen och Jordanien

2015-12-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM20 KOM (2015) 445 slutlig (doc, 93 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM20 KOM (2015) 445 slutlig (pdf, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM19 KOM(2015) 559

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM19 Förordning om fiskemöjligheter i 2015/16:FPM19 Västerhavet 2016 Näringsdepartementet 2015-12-07 Dokumentbeteckning KOM2015 559 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2016 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Västerhavet

2015-12-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM19 KOM(2015) 559 (doc, 294 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM19 KOM(2015) 559 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM18 KOM(2015) 497

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM18 Meddelande om kommissionens nya 2015/16:FPM18 handelsstrategi Handel för alla Utrikesdepartementet 2015-12-04 Dokumentbeteckning KOM2015 497 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.Handel

2015-12-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM18 KOM(2015) 497 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM18 KOM(2015) 497 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM17 KOM (2015) 550

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM17 Inremarknadsstrategin 2015/16:FPM17 Utrikesdepartementet 2015-12-02 Dokumentbeteckning KOM 2015 550 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europwiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Att förbättra den inre marknaden: bättre

2015-12-02

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM17 KOM (2015) 550 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM17 KOM (2015) 550 (pdf, 56 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM16 KOM(2015) 610

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM16 Kommissionens arbetsprogram 2016 2015/16:FPM16 Statsrådsberedningen 2015-11-30 Dokumentbeteckning KOM2015 610 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Kommissionens arbetsprogram 2016

2015-11-30

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM16 KOM(2015) 610 (doc, 117 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM16 KOM(2015) 610 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM15 COM(2015)600, COM(2015)601, COM(2015)602, COM(2015)603, C(2015)8000, C(2015)8001

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM15 Kommissionens paket med förslag om 2015/16:FPM15 uppföljning av rapporten Färdigställandet av den ekonomiska och monetära unionen Finansdepartementet 2015-11-24 Dokumentbeteckning COM2015600 Meddelande från kommissionen Stegen mot färdigställandet av den ekonomiska

2015-11-24

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM15 COM(2015)600, COM(2015)601, COM(2015)602, COM(2015)603, C(2015)8000, C(2015)8001 (doc, 110 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM15 COM(2015)600, COM(2015)601, COM(2015)602, COM(2015)603, C(2015)8000, C(2015)8001 (pdf, 140 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM14 JOIN(2015) 33

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM14 Samarbete med AVS-länderna efter 2015/16:FPM14 Cotonou-avtalet Utrikesdepartementet 2015-11-10 Dokumentbeteckning JOIN2015 33 Gemensamt samrådsdokument: På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet

2015-11-10

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM14 JOIN(2015) 33 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM14 JOIN(2015) 33 (pdf, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM13 KOM (2015) 419

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM13 Meddelande om världstoppmötet om 2015/16:FPM13 humanitära frågor Utrikesdepartementet 2015-11-06 Dokumentbeteckning KOM 2015 419 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Mot världstoppmötet om humanitära frågor: ett globalt partnerskap för effektiva

2015-11-06

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM13 KOM (2015) 419 (doc, 103 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM13 KOM (2015) 419 (pdf, 83 kB)