Dokument & lagar (521 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM113 KOM (2016) 378

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM113 Nytt blåkortsdirektiv 2015/16:FPM113 Justitiedepartementet 2016-07-14 Dokumentbeteckning KOM 2016 378 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning Sammanfattning Kommissionens

2016-07-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM113 KOM (2016) 378 (doc, 84 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM113 KOM (2016) 378 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM111 SEC (2016) 280

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111 Förslag till EU:s årsbudget för 2017 2015/16:FPM Finansdepartementet 2016-07-13 Dokumentbeteckning SEC 2016 280 Statement of Estimates of the European Commission for the financial year 2017 Sammanfattning Den 30 juni 2016 presenterade kommissionen sitt förslag till

2016-07-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM111 SEC (2016) 280 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM111 SEC (2016) 280 (pdf, 160 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM110 KOM (2016) 383

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM110 En reviderad europeisk referensram för 2015/16:FPM110 kvalifikationer för livslångt lärande Utbildningsdepartementet 2016-07-13 Dokumentbeteckning KOM 2016 383 Förslag till rådets rekommendation om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

2016-07-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM110 KOM (2016) 383 (doc, 90 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM110 KOM (2016) 383 (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM109 KOM (2016) 382

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM109 Förslag till en rekommendation om 2015/16:FPM109 inrättandet av en kompetensgaranti Utbildningsdepartementet 2016-07-13 Dokumentbeteckning KOM 2016 382 Förslag till rådets rekommendation om inrättande av en kompetensgaranti Sammanfattning Förslaget avser en rekommendation

2016-07-13

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM109 KOM (2016) 382 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM109 KOM (2016) 382 (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM108 KOM (2016) 377

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM108 Meddelande om handlingsplan för 2015/16:FPM108 integration av tredjelandsmedborgare Arbetsmarknadsdepartementet 2016-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 377 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt

2016-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM108 KOM (2016) 377 (doc, 73 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM108 KOM (2016) 377 (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM107 KOM (2016) 369, KOM (2016) 370, KOM (2016) 371

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM107 Passagerarfartygspaketet 2015/16:FPM107 Näringsdepartementet 2016-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 369 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg KOM 2016

2016-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM107 KOM (2016) 369, KOM (2016) 370, KOM (2016) 371 (doc, 354 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM107 KOM (2016) 369, KOM (2016) 370, KOM (2016) 371 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM106 KOM (2016) 358

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM106 Meddelande från kommissionen Europeiska standarder för 2000-talet Utrikesdepartementet 2016-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 358 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Europeiska

2016-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM106 KOM (2016) 358 (doc, 82 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM106 KOM (2016) 358 (pdf, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM105 KOM(2016) 399, KOM(2016) 398, SWD(2016) 200, SWD(2016) 202

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM105 Förordning om grossistledet på 2015/16:FPM105 roamingmarknader Näringsdepartementet 2016-07-07 Dokumentbeteckning KOM2016 399 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 531/2012 vad gäller bestämmelser om grossistledet på

2016-07-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM105 KOM(2016) 399, KOM(2016) 398, SWD(2016) 200, SWD(2016) 202 (doc, 303 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM105 KOM(2016) 399, KOM(2016) 398, SWD(2016) 200, SWD(2016) 202 (pdf, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM104 KOM (2016) 379

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM104 EU:s stöd till förebyggande arbete mot 2015/16:FPM104 våldsbejakande extremism Kulturdepartementet 2016-07-05 Dokumentbeteckning KOM 2016 379 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

2016-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM104 KOM (2016) 379 (doc, 87 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM104 KOM (2016) 379 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM103 KOM(2016) 288

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM103 Meddelande om onlineplattformars roll i2015/16:FPM103 den digitala ekonomin Utrikesdepartementet 2016-07-04 Dokumentbeteckning KOM2016 288 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Onlineplattformar

2016-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM103 KOM(2016) 288 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM103 KOM(2016) 288 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM102 KOM(2016) 356

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM102 En europeisk agenda för 2015/16:FPM102 delningsekonomin Utrikesdepartementet 2016-07-04 Dokumentbeteckning KOM2016 356 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén En europeisk agenda för delningsekonomin

2016-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM102 KOM(2016) 356 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM102 KOM(2016) 356 (pdf, 108 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM101 KOM(2016) 287

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM101 Ändringar i direktivet om audiovisuella 2015/16:FPM101 medietjänster Kulturdepartementet 2016-06-29 Dokumentbeteckning KOM2016 287 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs

2016-06-29

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM101 KOM(2016) 287 (doc, 106 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM101 KOM(2016) 287 (pdf, 111 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM100 KOM(2016) 283, SWD(2016) 164 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM100 Förordning om 2015/16:FPM100 konsumentskyddssamarbete Finansdepartementet 2016-06-28 Dokumentbeteckning KOM2016 283 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

2016-06-28

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM100 KOM(2016) 283, SWD(2016) 164 slutlig (doc, 108 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM100 KOM(2016) 283, SWD(2016) 164 slutlig (pdf, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM99 KOM (2016) 285, SWD(2016) 166

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM99 Förordning om gränsöverskridande 2015/16:FPM99 paketleveranstjänster Näringsdepartementet 2016-06-28 Dokumentbeteckning KOM 2016 285 Förslag till Europaparlamentets och råds förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster SWD2016 166 Tidigare faktapromemoria

2016-06-28

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM99 KOM (2016) 285, SWD(2016) 166 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM99 KOM (2016) 285, SWD(2016) 166 (pdf, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM98 KOM(2016) 289

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98 Förordning om åtgärder mot omotiverad 2015/16:FPM98 geoblockering Utrikesdepartementet 2016-06-23 Dokumentbeteckning KOM2016 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas

2016-06-23

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM98 KOM(2016) 289 (doc, 91 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM98 KOM(2016) 289 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM97 KOM(2016)248

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM97 Ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet Arbetsmarknadsdepartementet 2015-06-15 Dokumentbeteckning KOM2016248 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener

2016-06-15

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM97 KOM(2016)248 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM97 KOM(2016)248 (pdf, 52 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM96 Reviderad Eurodacförordning 2015/16:FPM96 Justitiedepartementet 2016-06-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 272 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of Eurodac for the comparison of fingerprints for the effective application

2016-06-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272 (doc, 90 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272 (pdf, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM95 KOM (2016) 271

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95 Reviderad förordning om det europeiska 2015/16:FPM95 stödkontoret för asylfrågor EASO Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM 2016 271 Förslag från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska unionens byrå för asylfrågor och om upphävande

2016-06-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM95 KOM (2016) 271 (doc, 78 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM95 KOM (2016) 271 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM94 KOM(2016) 270

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM94 Revidering av Dublinförordningen 2015/16:FPM94 Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM2016 270 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan

2016-06-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM94 KOM(2016) 270 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM94 KOM(2016) 270 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM93 KOM (2016) 235

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93 Direktiv om arbete ombord på 2015/16:FPM93 fiskefartyg Näringsdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning KOM 2016 235 Förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i EU CogecaEuropeiska transportarbetarfederationen

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM93 KOM (2016) 235 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM93 KOM (2016) 235 (pdf, 103 kB)