Dokument & lagar (572 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM44 KOM (2015) 670

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM44 Förslag om ändringar i kodex om 2015/16:FPM44 Schengengränserna gällande slagningar i databaser vid yttre gränskontroll Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM 2015 670 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning

2016-01-19

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM44 KOM (2015) 670 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM44 KOM (2015) 670 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM42 KOM (2015) 677

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM42 Rådsbeslut om provisoriska åtgärder på 2015/16:FPM42 området internationellt skydd till förmån för Sverige Justitiedepartementet 2016-01-18 Dokumentbeteckning KOM 2015 677 Förslag till rådets beslut om provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån

2016-01-19

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM42 KOM (2015) 677 (doc, 87 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM42 KOM (2015) 677 (pdf, 51 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM43 KOM (2015) 667

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM43 Ändring av förordningen för Europeiska 2015/16:FPM43 sjösäkerhetsbyrån EMSA Näringsdepartementet 2016-01-18 Dokumentbeteckning KOM 2015 667 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå

2016-01-18

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM43 KOM (2015) 667 (doc, 100 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM43 KOM (2015) 667 (pdf, 55 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM41 KOM (2015) 668

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM41 EU:s standardiserade resedokument 2015/16:FPM41 Justitiedepartementet 2016-01-15 Dokumentbeteckning KOM 2015 668 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a European travel document for the return of illegally staying third-country

2016-01-15

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM41 KOM (2015) 668 (doc, 92 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM41 KOM (2015) 668 (pdf, 44 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM40 KOM (2015) 615 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM40 Direktiv om åtgärder avseende 2015/16:FPM40 tillgänglighetskrav för produkter och tjänster Socialdepartementet 2015-12-09 Dokumentbeteckning KOM 2015 615 final Förslag till EUROPA PARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning,

2016-01-15

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM40 KOM (2015) 615 final (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM40 KOM (2015) 615 final (pdf, 65 kB)

utskottsdokument 2015/16:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-01-14 TID 09.4409.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:18. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet bordlades. 3 Granskningsärende

2016-01-14

utskottsdokument 2015/16:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-01-12 TID 11.2511.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:17. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Granskning

2016-01-12

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM39 KOM (2015) 626

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM39 Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten Justitiedepartementet 2016-01-12 Dokumentbeteckning KOM 2015 626 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Mot en modernare och

2016-01-12

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM39 KOM (2015) 626 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM39 KOM (2015) 626 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM38 KOM(2015) 627 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM38 Förordning om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster på internet Justitiedepartementet 2016-01-12 Dokumentbeteckning KOM2015 627 slutlig Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av portabilitet över gränserna för internetbaserade innehållstjänster

2016-01-12

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM38 KOM(2015) 627 slutlig (doc, 91 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM38 KOM(2015) 627 slutlig (pdf, 93 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM37 KOM(2015) 635, SWD(2015) 274, SWD(2015) 275

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37 Direktiv om försäljning av varor på 2015/16:FPM37 nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM2015 635 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor på nätet och annan

2016-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM37 KOM(2015) 635, SWD(2015) 274, SWD(2015) 275 (doc, 116 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM37 KOM(2015) 635, SWD(2015) 274, SWD(2015) 275 (pdf, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM36 KOM (2015) 634, SWD(2015) 274, SWD(2015) 275

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM36 Direktiv om avtal för tillhandahållande 2015/16:FPM36 av digitalt innehåll Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM 2015 634 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll SWD2015

2016-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM36 KOM (2015) 634, SWD(2015) 274, SWD(2015) 275 (doc, 119 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM36 KOM (2015) 634, SWD(2015) 274, SWD(2015) 275 (pdf, 100 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM35 KOM (2015) 613 final, KOM (2015) 613 final ANNEXES 1-10, SWD(2015) 262 final PART 1/2, SWD (2015) 262 final PART 2/2

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM35 Reviderad förordning om gemensamma regler om civil luftfartssäkerhet och EU- byrån för flygsäkerhet Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM 2015 613 final Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules in the field

2016-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM35 KOM (2015) 613 final, KOM (2015) 613 final ANNEXES 1-10, SWD(2015) 262 final PART 1/2, SWD (2015) 262 final PART 2/2 (doc, 113 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM35 KOM (2015) 613 final, KOM (2015) 613 final ANNEXES 1-10, SWD(2015) 262 final PART 1/2, SWD (2015) 262 final PART 2/2 (pdf, 76 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM34 KOM (2015) 598

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34 En flygstrategi för Europa 2015/16:FPM34 Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM 2015 598 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén en luftfartsstrategi för Europa Sammanfattning

2016-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM34 KOM (2015) 598 (doc, 97 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM34 KOM (2015) 598 (pdf, 57 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM33 KOM (2015) 625

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM33 Direktiv om bekämpande av terrorism 2015/16:FPM33 Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM 2015 625 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism

2016-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM33 KOM (2015) 625 (doc, 111 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM33 KOM (2015) 625 (pdf, 125 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM32 KOM(2015) 646

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM32 Förlängd tidsperiod för 2015/16:FPM32 normalskattesatsen mervärdesskattedirektivet Finansdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM2015 646 Förslag till rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller varaktigheten för skyldigheten

2016-01-11

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM32 KOM(2015) 646 (doc, 91 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM32 KOM(2015) 646 (pdf, 45 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM31 KOM(2015) 616

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM31 Sammanföring av sex bolagsrättsliga 2015/16:FPM31 direktiv Justitiedepartementet 2015-12-30 Dokumentbeteckning KOM2015 616 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter av bolagsrätt kodifiering Sammanfattning Kommissionen föreslår att delningsdirektivet,

2015-12-30

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM31 KOM(2015) 616 (doc, 92 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM31 KOM(2015) 616 (pdf, 52 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM30 KOM (2015) 614/2, KOM (2015) 595, KOM (2015) 596, KOM (2015) 594, KOM (2015) 593

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM30 EU:s handlingsplan för en cirkulär 2015/16:FPM30 ekonomi samt ändring av flera direktiv om avfall Miljödepartementet 2015-12-30 Dokumentbeteckning KOM 2015 614/2 Att sluta kretsloppen EUs handlingsplan för en cirkulär ekonomi KOM 2015 595 Förslag till Europaparlamentets

2015-12-30

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM30 KOM (2015) 614/2, KOM (2015) 595, KOM (2015) 596, KOM (2015) 594, KOM (2015) 593 (doc, 142 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM30 KOM (2015) 614/2, KOM (2015) 595, KOM (2015) 596, KOM (2015) 594, KOM (2015) 593 (pdf, 151 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM29 KOM(2015) 701

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM29 Stödprogrammet för strukturreformer 2015/16:FPM29 Statsrådsberedningen 2015-12-30 Dokumentbeteckning KOM2015 701 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017-2020 och om ändring av förordningarna

2015-12-30

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM29 KOM(2015) 701 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM29 KOM(2015) 701 (pdf, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM28 P8_TA(2015)0395

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM28 Reform av unionsrättsakten om val till 2015/16:FPM28 Europaparlamentet Justitiedepartementet 2015-12-23 Dokumentbeteckning P8TA20150395 Reform av vallagen i EU Europaparlamentets resolution av den 11 november 2015 om reformen av vallagen i Europeiska unionen 2015/2035INLSammanfattning

2015-12-23

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM28 P8_TA(2015)0395 (doc, 114 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM28 P8_TA(2015)0395 (pdf, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM27 KOM (2015) 586, KOM (2015) 587

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM27 Europeiskt insättningsgarantisystem och 2015/16:FPM27 fullbordande av bankunionen Finansdepartementet 2015-12-23 Dokumentbeteckning KOM 2015 586 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt

2015-12-23

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM27 KOM (2015) 586, KOM (2015) 587 (doc, 107 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM27 KOM (2015) 586, KOM (2015) 587 (pdf, 95 kB)