Dokument & lagar (368 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM26 KOM (2015) 690

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM26 Kommissionens årliga tillväxtöversikt 2015/16:FPM26 2016 Statsrådsberedningen 2015-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2015 690 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén

2015-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM26 KOM (2015) 690 (doc, 92 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM26 KOM (2015) 690 (pdf, 105 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM25 KOM (2015) 583, SWD (2015) 255

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM25 Prospektförordningen 2015/16:FPM25 Finansdepartementet 2015-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2015 583 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel SWD 2015

2015-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM25 KOM (2015) 583, SWD (2015) 255 (doc, 123 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM25 KOM (2015) 583, SWD (2015) 255 (pdf, 111 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM24 KOM (2015) 750

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM24 Ändring av EU:s vapendirektiv 2015/16:FPM24 Justitiedepartementet 2015-12-22 Dokumentbeteckning KOM 2015 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen Sammanfattning Förslaget

2015-12-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM24 KOM (2015) 750 (doc, 108 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM24 KOM (2015) 750 (pdf, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM23 JOIN(2015) 50

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM23 Översyn av grannskapspolitiken 2015-12-21 Utrikesdepartementet Dokumentbeteckning JOIN2015 50 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken Sammanfattning I meddelandet om en översyn av den europeiska grannskapspolitiken presenterar kommissionen och den höga representanten

2015-12-21

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM23 JOIN(2015) 50 (doc, 96 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM23 JOIN(2015) 50 (pdf, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM22 KOM (2015) 496

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22 Förordning om naturgas- och 2015/16:FPM22 elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM 2015 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av Europaparlamentets

2015-12-18

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM22 KOM (2015) 496 (doc, 284 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM22 KOM (2015) 496 (pdf, 81 kB)

utskottsdokument 2015/16:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2015-12-17 TID 09.0010.05 10.2310.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information till och överläggning med Utrikesnämnden Före detta kabinettssekreterare Frank Belfrage, åtföljd av departementsråd Lars Nilsson, Utrikesdepartementet,

2015-12-17

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM21 KOM(2015) 442

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM21 Viseringsförenklingsavtal med 2015/16:FPM21 Jordanien Justitiedepartementet 2015-12-14 Dokumentbeteckning KOM2015 442 Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och

2015-12-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM21 KOM(2015) 442 (doc, 72 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM21 KOM(2015) 442 (pdf, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM20 KOM (2015) 445 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM20 Återtagandeavtal mellan EU och 2015/16:FPM20 Jordanien Justitiedepartementet 2015-12-14 Dokumentbeteckning KOM 2015 445 slutlig Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett återtagandeavtal mellan Europeiska unionen och Jordanien

2015-12-14

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM20 KOM (2015) 445 slutlig (doc, 93 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM20 KOM (2015) 445 slutlig (pdf, 64 kB)

utskottsdokument 2015/16:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2015-12-10 TID 08.0009.00 09.0509.25 09.4309.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information till och överläggning med Utrikesnämnden Kabinettssekreterare Annika Söder, åtföljd av departementsråd Lars Nilsson, Utrikesdepartementet,

2015-12-10

utskottsdokument 2015/16:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2015-12-08 TID 11.2011.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:14. 2 Utlämnande av handlingar Utskottet beslutade att lämna ut vissa av utskottets handlingar i

2015-12-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM19 KOM(2015) 559

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM19 Förordning om fiskemöjligheter i 2015/16:FPM19 Västerhavet 2016 Näringsdepartementet 2015-12-07 Dokumentbeteckning KOM2015 559 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2016 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Västerhavet

2015-12-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM19 KOM(2015) 559 (doc, 294 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM19 KOM(2015) 559 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM18 KOM(2015) 497

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM18 Meddelande om kommissionens nya 2015/16:FPM18 handelsstrategi Handel för alla Utrikesdepartementet 2015-12-04 Dokumentbeteckning KOM2015 497 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.Handel

2015-12-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM18 KOM(2015) 497 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM18 KOM(2015) 497 (pdf, 54 kB)

utskottsdokument 2015/16:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2015-12-03 TID 09.0709.47 10.0010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:13. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade

2015-12-03

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM17 KOM (2015) 550

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM17 Inremarknadsstrategin 2015/16:FPM17 Utrikesdepartementet 2015-12-02 Dokumentbeteckning KOM 2015 550 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europwiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Att förbättra den inre marknaden: bättre

2015-12-02

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM17 KOM (2015) 550 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM17 KOM (2015) 550 (pdf, 56 kB)

utskottsdokument 2015/16:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2015-12-01 TID 10.5711.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:12. 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet bordlades. 3 Vissa

2015-12-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM16 KOM(2015) 610

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM16 Kommissionens arbetsprogram 2016 2015/16:FPM16 Statsrådsberedningen 2015-11-30 Dokumentbeteckning KOM2015 610 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Kommissionens arbetsprogram 2016

2015-11-30

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM16 KOM(2015) 610 (doc, 117 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM16 KOM(2015) 610 (pdf, 118 kB)

utskottsdokument 2015/16:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-11-26 TID 09.2009.21 09.3609.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:11. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade

2015-11-26

utskottsdokument 2015/16:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-11-24 TID 10.4510.49 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:10. 2 Statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning Utskottet behandlade granskningsärendet.

2015-11-24

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM15 COM(2015)600, COM(2015)601, COM(2015)602, COM(2015)603, C(2015)8000, C(2015)8001

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM15 Kommissionens paket med förslag om 2015/16:FPM15 uppföljning av rapporten Färdigställandet av den ekonomiska och monetära unionen Finansdepartementet 2015-11-24 Dokumentbeteckning COM2015600 Meddelande från kommissionen Stegen mot färdigställandet av den ekonomiska

2015-11-24

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM15 COM(2015)600, COM(2015)601, COM(2015)602, COM(2015)603, C(2015)8000, C(2015)8001 (doc, 110 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM15 COM(2015)600, COM(2015)601, COM(2015)602, COM(2015)603, C(2015)8000, C(2015)8001 (pdf, 140 kB)

utskottsdokument 2015/16:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-11-19 TID 09.3010.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:9. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Granskning

2015-11-19