Dokument & lagar (467 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM66 KOM (2016) 115, KOM (2016) 116

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM66 Förordning om ett instrument för 2015/16:FPM66 nödhjälp inom EU Justitiedepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM 2016 115 Förslag till rådets förordning om tillhandahållande av krisstöd inom unionen KOM 2016 116 Meddelande från kommissionen till rådet Följedokument

2016-04-06

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM66 KOM (2016) 115, KOM (2016) 116 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM66 KOM (2016) 115, KOM (2016) 116 (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM65 KOM (2016) 110

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65 Vägen från Paris 2015/16:FPM65 Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM 2016 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter Paris: en bedömning av Parisavtalets konsekvenser som åtföljer förslaget till rådsbeslut

2016-04-06

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM65 KOM (2016) 110 (doc, 103 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM65 KOM (2016) 110 (pdf, 75 kB)

utskottsdokument 2015/16:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-04-05 TID 11.5012.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:34. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde utfrågningsschemat för våren 2016. Kanslichefen anmälde därutöver

2016-04-05

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM64 KOM (2016) 93

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM64 Rapport om tekniken för identifiering av 2015/16:FPM64 personer på grundval av fingeravtryck lagrade i Schengens informationssystem Justitiedepartementet 2016-04-04 Dokumentbeteckning KOM 2016 93 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Tillgängligheten

2016-04-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM64 KOM (2016) 93 (doc, 106 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM64 KOM (2016) 93 (pdf, 83 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM63 KOM (2016) 106 , KOM (2016) 107, KOM (2016) 108

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM63 Fördjupat samarbete på området för 2015/16:FPM63 makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden Justitiedepartementet 2016-04-04 Dokumentbeteckning KOM 2016 106 Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet

2016-04-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM63 KOM (2016) 106 , KOM (2016) 107, KOM (2016) 108 (doc, 112 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM63 KOM (2016) 106 , KOM (2016) 107, KOM (2016) 108 (pdf, 101 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM62 KOM (2016) 117

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM62 Transatlantiska dataflöden: Återuppbygga förtroende genom starka skyddsåtgärder Justitiedepartementet 2016-04-04 Dokumentbeteckning KOM 2016 117 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Transatlantiska dataflöden: Återställande av förtroendet genom

2016-04-04

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM62 KOM (2016) 117 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM62 KOM (2016) 117 (pdf, 110 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM61 KOM (2016) 87

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61 Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM 2016 87 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén

2016-04-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM61 KOM (2016) 87 (doc, 85 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM61 KOM (2016) 87 (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM60 KOM (2016) 63, KOM (2016) 64

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM60 Beslut om ekonomiskt partnerskapsavtal med Östafrikanska gemenskapen EAC Utrikesdepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM 2016 63 Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan partnerstaterna

2016-04-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM60 KOM (2016) 63, KOM (2016) 64 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM60 KOM (2016) 63, KOM (2016) 64 (pdf, 88 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:37

1  Rättsliga och inrikes frågor Statsrådet Anders Ygeman Information inför informellt ministermöte för rättsliga och inrikes frågor den 24 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon Jag ber statsrådet Anders Ygeman inleda. Anf. 2  Statsrådet ANDERS YGEMAN SGod förmiddag Vi åker om några timmar till Bryssel för det möte

2016-03-24

utskottsdokument 2015/16:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 2016-03-22 TID 11.5312.05 12.2013.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:33. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att det kommit in en begäran dnr 1729-2015/16

2016-03-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM59 KOM (2016) 114

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM59 Rapport om genomförandet av 2015/16:FPM59 riktlinjerna för europeisk statistik Finansdepartementet 2016-03-22 Dokumentbeteckning KOM 2016 114 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av riktlinjerna för europeisk statistik och samordningen

2016-03-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM59 KOM (2016) 114 (doc, 347 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM59 KOM (2016) 114 (pdf, 53 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM58 KOM (2016) 82

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM58 Direktiv om yrkeskvalifikationer inom 2015/16:FPM58 inlandssjöfarten Näringsdepartementet 2016-03-22 Dokumentbeteckning KOM 2016 82 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets

2016-03-22

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM58 KOM (2016) 82 (doc, 83 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM58 KOM (2016) 82 (pdf, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM57 KOM(2016) 53

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57 Beslut om informationsutbyte om 2015/16:FPM57 mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM2016 53 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte

2016-03-21

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM57 KOM(2016) 53 (doc, 101 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM57 KOM(2016) 53 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM56 KOM (2016) 52

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM56 Förordning om trygg naturgasförsörjning 2015/16:FPM56 Miljö- och energidepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM 2016 52 Meddelande om det europeiska gassystemets förmåga att klara Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga

2016-03-21

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM56 KOM (2016) 52 (doc, 325 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM56 KOM (2016) 52 (pdf, 100 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:36

1  Inför möte med EU:s stats- och regeringschefer Statssekreterare Hans Dahlgren Information under pågående möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet den 18 mars 2016 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statssekreterare Hans Dahlgren välkommen per telefon från Bryssel. Ordet är ditt. Anf. 2  Statssekreterare

2016-03-18

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:35

1  Inför möte med EU:s stats- och regeringschefer Statssekreterare Hans Dahlgren Information under pågående möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet den 18 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar statssekreterare Hans Dahlgren välkommen per telefon från Bryssel. Du kan börja informera nämnden. Anf. 2 

2016-03-18

utskottsdokument 2015/16:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-03-17 TID 08.2009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:32. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Granskning av

2016-03-17

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM55 KOM(2016) 8, KOM(2016) 18

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM55 Beslut om ekonomiskt partnerskapsavtal 2015/16:FPM55 med SADC Utrikesdepartementet 2016-03-17 Dokumentbeteckning KOM2016 8 Förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess

2016-03-17

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM55 KOM(2016) 8, KOM(2016) 18 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM55 KOM(2016) 8, KOM(2016) 18 (pdf, 90 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2015/16:34

1  Europeiska rådet Statsminister Stefan Löfven Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 1718 mars 2016 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: God morgon och välkomna till EU-nämndens samråd med statsministern. Välkomna statsministern, kabinettssekreteraren, statssekreteraren och övriga medarbetare God morgon också till

2016-03-17

utskottsdokument 2015/16:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-03-15 TID 12.0612.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:31. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde inkommen handling i granskningsärende 44 Statsrådet Helene Hellmark

2016-03-15