Dokument & lagar (3 043 träffar)

Interpellation 2015/16:711 av Mathias Sundin (L)

Interpellation 2015/16:711 Rymdturism i Sverige av Mathias Sundin L till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Sverige ligger mycket väl till för att bli plats för en av Europas rymdhamnar, vilket är centralt för att ha en framskjuten position i den snabbt växande rymdindustrin. Sverige har många fördelar efter flera

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Interpellation 2015/16:711 av Mathias Sundin (L) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rymdturism i Sverige

Interpellation 2015/16:710 av Christina Örnebjär (L)

Interpellation 2015/16:710 Säker skoldag för barn med typ 1-diabetes av Christina Örnebjär L till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S När ett barn insjuknat i diabetes krävs att de vuxna runt barnet utbildas i vad det innebär. Sjukvården har ett ansvar att ge generell utbildning till skolpersonal och det sker

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:710 av Christina Örnebjär (L) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säker skoldag för barn med typ 1-diabetes

Interpellation 2015/16:709 av Roger Hedlund (SD)

Interpellation 2015/16:709 Brist på studentbostäder av Roger Hedlund SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Förra höstens terminsstart för högskolor och universitet gav oss rubriker om stor brist på boenden till studenter. I landets alla delar skrev lokalmedier om bostadsbristen för studenter, om hur kommunernas bostadsgaranti

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2015/16:709 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Brist på studentbostäder

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM96 Reviderad Eurodacförordning 2015/16:FPM96 Justitiedepartementet 2016-06-08 Dokumentbeteckning KOM 2016 272 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of Eurodac for the comparison of fingerprints for the effective application

2016-06-08

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272 (doc, 90 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM96 KOM (2016) 272 (pdf, 82 kB)

Interpellation 2015/16:708 av Monica Green (S)

Interpellation 2015/16:708 Flyktingfördelning inom EU av Monica Green S till Statsrådet Ann Linde S När IPU:s kommitté för mänskliga rättigheter nyligen besökte Libanon kom frågan om EU:s mottagning av flyktingar från Syrien upp. Lilla Libanon med sina 4 miljoner invånare har tagit emot mer än 1 miljon flyktingar de senaste

Inlämnad: 2016-06-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:708 av Monica Green (S) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:707 av Christina Höj Larsen (V)

Interpellation 2015/16:707 Eventuellt avtal mellan EU och Libyen av Christina Höj Larsen V till Statsrådet Ann Linde S I Agenda den 5 juni kunde vi höra EU-minister Ann Linde hålla med kommissionens vice ordförande Frans Timmermans om att EU bör ingå samma sorts flyktingavtal med Libyen som man redan gjort med Turkiet.

Inlämnad: 2016-06-07 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:707 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Eventuellt avtal mellan EU och Libyen

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM95 KOM (2016) 271

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95 Reviderad förordning om det europeiska 2015/16:FPM95 stödkontoret för asylfrågor EASO Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM 2016 271 Förslag från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om Europeiska unionens byrå för asylfrågor och om upphävande

2016-06-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM95 KOM (2016) 271 (doc, 78 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM95 KOM (2016) 271 (pdf, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM94 KOM(2016) 270

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM94 Revidering av Dublinförordningen 2015/16:FPM94 Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM2016 270 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan

2016-06-07

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM94 KOM(2016) 270 (doc, 102 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM94 KOM(2016) 270 (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:706 av Anti Avsan (M)

Interpellation 2015/16:706 Polisens prioritering av pågående brott av Anti Avsan M till Statsrådet Anders Ygeman S I ett tryggt samhälle som håller ihop är en av grunderna ett rättsväsende som agerar mot brottslighet och kränkningar av människors integritet och egendom. I ett rättssamhälle kan brottslighet aldrig tolereras.

Inlämnad: 2016-06-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2015/16:706 av Anti Avsan (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Polisens prioritering av pågående brott

Interpellation 2015/16:705 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2015/16:705 700-megahertzbandet av Anders Åkesson C till Statsrådet Peter Eriksson MP Den 31 mars 2017 planeras det så kallade 700-megahertzbandet att frigöras för mobilt bredband. Detta är en förutsättning för att kunna förbättra mobiltäckningen och kapaciteten för mobil kommunikation i hela landet och

Inlämnad: 2016-06-02 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2015/16:705 av Anders Åkesson (C) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:704 av Jessika Roswall (M)

Interpellation 2015/16:704 Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar av Jessika Roswall M till Statsrådet Gabriel Wikström S Allt fler människor gör olika typer av kroppsbehandlingar och marknaden förutsägs växa ytterligare. I medier har det rapporterats om ingrepp eller behandlingar som har misslyckats, och det medför

Inlämnad: 2016-06-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:704 av Jessika Roswall (M) (pdf, 98 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar

Interpellation 2015/16:703 av Anti Avsan (M)

Interpellation 2015/16:703 Utvisning på grund av brott av Anti Avsan M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I alla samhällen är det viktigt att motverka brottslighet. Det är också viktigt att människor som söker sig till Sverige vet att brottslighet inte accepteras här. För den som inte är svensk medborgare

Inlämnad: 2016-06-02 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2015/16:703 av Anti Avsan (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utvisning på grund av brott

Interpellation 2015/16:702 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2015/16:702 Kartläggning av svarta körskolor av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Johansson S Fenomenet med svarta trafikskolor, det vill säga skolor som saknar tillstånd och där personerna bakom varken betalar moms eller arbetsgivaravgifter, blir mer och mer utbrett i Sverige. Detta skapar en oroande

Inlämnad: 2016-06-02 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:702 av Boriana Åberg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kartläggning av svarta körskolor

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM93 KOM (2016) 235

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93 Direktiv om arbete ombord på 2015/16:FPM93 fiskefartyg Näringsdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning KOM 2016 235 Förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan Organisationen för lantbrukskooperativ i EU CogecaEuropeiska transportarbetarfederationen

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM93 KOM (2016) 235 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM93 KOM (2016) 235 (pdf, 103 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM92 COM(2016) 277

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM92 Viseringsfrihet för Kosovo 2015/16:FPM92 Justitiedepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning COM2016 277 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM92 COM(2016) 277 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM92 COM(2016) 277 (pdf, 49 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM91 COM(2016) 279

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM91 Viseringsfrihet för Turkiet 2015/16:FPM91 Justitiedepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning COM2016 279 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM91 COM(2016) 279 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM91 COM(2016) 279 (pdf, 54 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM90 COM(2016) 290

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM90 Revidering av 2015/16:FPM90 suspenderingsmekanismen viseringsförordningen Justitiedepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning COM2016 290 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 539/2001 om fastställande av förteckningen

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM90 COM(2016) 290 (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM90 COM(2016) 290 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM89 JOIN(2016) 21

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM89 Meddelande om EU och Arktis Utrikesdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning JOIN2016 21 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet En integrerad EU- politik för Arktis Sammanfattning Meddelandet redogör för EU:s aktuella förhållande till, betydelse för

2016-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM89 JOIN(2016) 21 (doc, 107 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM89 JOIN(2016) 21 (pdf, 81 kB)

Interpellation 2015/16:701 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2015/16:701 Beredskapsjobb och andra jobblöften av Erik Andersson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Socialdemokraterna utlovade 32 000 traineetjänster och 20 000 extratjänster i valrörelsen. Trots att vi snart är halvvägs in i mandatperioden finns i dagsläget bara lite drygt

Inlämnad: 2016-05-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:701 av Erik Andersson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskapsjobb och andra jobblöften

Interpellation 2015/16:699 av Maria Weimer (L)

Interpellation 2015/16:699 Säkerhetsrisker med Nordstream av Maria Weimer L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Det ryska energibolaget Gazprom planerar för ytterligare en gasledning i Östersjön, Nordstream 2. Det är oroande utifrån flera aspekter, till exempel klimatmässigt och energipolitiskt. Det är också djupt

Inlämnad: 2016-05-31 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:699 av Maria Weimer (L) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetsrisker med Nordstream