Dokument & lagar (1 988 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM75 KOM (2018) 148

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM75 Direktiv om skatt på intäkter från vissa 2017/18:FPM75 digitala tjänster Finansdepartementet 2018-04-19 Dokumentbeteckning KOM 2018 148 Förslag till Rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster Sammanfattning

2018-04-19

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM75 KOM (2018) 148 (doc, 109 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM75 KOM (2018) 148 (pdf, 98 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM74 COM(2018) 147, C(2018) 1650

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM74 Förslag till rådets direktiv för regler om 2017/18:FPM74 bolagsbeskattning vid en betydande digital närvaro samt rekommendation om sådan beskattning Finansdepartementet 2018-04-19 Dokumentbeteckning COM2018 147 Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler

2018-04-19

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM74 COM(2018) 147, C(2018) 1650 (doc, 139 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM74 COM(2018) 147, C(2018) 1650 (pdf, 139 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM73 COM(2018) 146

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM73 Meddelande om ett modernt, rättvist och 2017/18:FPM73 effektivt skattesystem för den digitala ekonomin Finansdepartementet 2018-04-19 Dokumentbeteckning COM2018 146 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. Dags för ett modernt, rättvist och effektivt

2018-04-19

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM73 COM(2018) 146 (doc, 121 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM73 COM(2018) 146 (pdf, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM72 KOM(2018) 131

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM72 Förordning om Europeiska 2017/18:FPM72 arbetsmyndigheten Arbetsmarknadsdepartementet 2018-04-17 Dokumentbeteckning KOM2018 131 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten Kommissionens beslut EU 2018/402 av

2018-04-17

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM72 KOM(2018) 131 (doc, 327 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM72 KOM(2018) 131 (pdf, 105 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM71 KOM (2018) 252 slutlig, KOM (2018) 251 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM71 Revidering av EU:s viseringskodex 2017/18:FPM71 Justitiedepartementet 2018-04-18 Dokumentbeteckning KOM 2018 252 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar viseringskodex

2018-04-17

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM71 KOM (2018) 252 slutlig, KOM (2018) 251 slutlig (doc, 320 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM71 KOM (2018) 252 slutlig, KOM (2018) 251 slutlig (pdf, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM70 KOM(2018) 130

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM70 Meddelande om genomförande av 2017/18:FPM70 europeiska pelaren för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2018-04-17 Dokumentbeteckning KOM2018 130 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Övervakning

2018-04-17

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM70 KOM(2018) 130 (doc, 318 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM70 KOM(2018) 130 (pdf, 55 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM69 KOM(2018) 135 slutlig, SWD(2018) 75 slutlig, SWD(2018) 76 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM69 Direktiv om hantering eller köp av 2017/18:FPM69 krediter och om ianspråktagande av säkerheter Justitiedepartementet 2018-04-16 Dokumentbeteckning KOM2018 135 slutlig Förslag till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet SWD2018

2018-04-16

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM69 KOM(2018) 135 slutlig, SWD(2018) 75 slutlig, SWD(2018) 76 slutlig (doc, 94 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM69 KOM(2018) 135 slutlig, SWD(2018) 75 slutlig, SWD(2018) 76 slutlig (pdf, 111 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM68 KOM(2018) 134, SWD (2018) 73 slutlig, SWD (2018) 74 slutlig, SWD (2018) 146 slutlig, SWD (2018) 72 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM68 Förordning och principer om att minska 2017/18:FPM68 och förebygga uppkomsten av nödlidande lån Finansdepartementet 2018-04-16 Dokumentbeteckning KOM2018 134 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 575/2013 tillsynsförordningen

2018-04-16

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM68 KOM(2018) 134, SWD (2018) 73 slutlig, SWD (2018) 74 slutlig, SWD (2018) 146 slutlig, SWD (2018) 72 slutlig (doc, 86 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM68 KOM(2018) 134, SWD (2018) 73 slutlig, SWD (2018) 74 slutlig, SWD (2018) 146 slutlig, SWD (2018) 72 slutlig (pdf, 85 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM67 KOM(2018) 93, KOM(2018) 94

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM67 Kommissionens förslag om säkerställda 2017/18:FPM67 obligationer Finansdepartementet 2018-04-12 Dokumentbeteckning KOM2018 93 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 575/2013 av den 26 juni 2013

2018-04-12

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM67 KOM(2018) 93, KOM(2018) 94 (doc, 315 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM67 KOM(2018) 93, KOM(2018) 94 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM66 KOM(2018) 109

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM66 Kommissionens handlingsplan för Fintech Finansdepartementet 2018-04-12 Dokumentbeteckning KOM2018 109 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén EU nr 109/ 2018

2018-04-12

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM66 KOM(2018) 109 (doc, 91 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM66 KOM(2018) 109 (pdf, 131 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM65 KOM (2018) 96 slutlig, SWD (2018) 52 slutlig, SWD (2018) 53 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM65 Förordning om tillämplig lag för 2017/18:FPM65 rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar Justitiedepartementet 2018-04-11 Dokumentbeteckning KOM 2018 96 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för rättsverkan

2018-04-11

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM65 KOM (2018) 96 slutlig, SWD (2018) 52 slutlig, SWD (2018) 53 slutlig (doc, 103 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM65 KOM (2018) 96 slutlig, SWD (2018) 52 slutlig, SWD (2018) 53 slutlig (pdf, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM64 KOM(2018) 132

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM64 Rådsrekommendation om tillgång till 2017/18:FPM64 socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare Socialdepartementet 2018-04-11 Dokumentbeteckning KOM2018 132 Förslag till rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare

2018-04-11

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM64 KOM(2018) 132 (doc, 314 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM64 KOM(2018) 132 (pdf, 60 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM63 KOM(2018) 97

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM63 Handlingsplan för finansiering av 2017/18:FPM63 hållbar tillväxt Finansdepartementet 2018-04-11 Dokumentbeteckning KOM2018 97 Meddelande från kommissionen Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt Tidigare faktapromemorior i ärendet: 2014/15:FPM21 Grönbok

2018-04-11

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM63 KOM(2018) 97 (doc, 104 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM63 KOM(2018) 97 (pdf, 117 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM62 KOM(2018) 92, KOM(2018) 110

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM62 Direktiv och förordning om gränsöverskridande distribution av fonder Finansdepartementet 2018-04-09 Dokumentbeteckning KOM2018 92 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets

2018-04-09

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM62 KOM(2018) 92, KOM(2018) 110 (doc, 127 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM62 KOM(2018) 92, KOM(2018) 110 (pdf, 126 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM61 COM (2018)113, COM (2018)99

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM61 Förordning om europeiska leverantörer 2017/18:FPM61 av gräsrotsfinansieringstjänster för företag Finansdepartementet 2018-04-09 Dokumentbeteckning COM 2018113 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

2018-04-09

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM61 COM (2018)113, COM (2018)99 (doc, 329 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM61 COM (2018)113, COM (2018)99 (pdf, 114 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM60 KOM (2018) 116

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM60 Europeiska kommissionens andra 2017/18:FPM60 översyn av Reach-förordningen Miljö- och energidepartementet 2018-04-06 Dokumentbeteckning KOM 2018 116 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén

2018-04-06

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM60 KOM (2018) 116 (doc, 106 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM60 KOM (2018) 116 (pdf, 64 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM59 KOM(2018) 98

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM59 Meddelande om EU:s fleråriga 2017/18:FPM59 budgetram efter 2020 Statsrådsberedningen 2018-03-20 Dokumentbeteckning KOM2018 98 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och Rådet En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt

2018-03-20

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM59 KOM(2018) 98 (doc, 86 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM59 KOM(2018) 98 (pdf, 103 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM58 COM (2018) 95, C (2018) 900

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM58 Meddelande och rekommendation om institutionella alternativ för effektivare EU-arbete Statsrådsberedningen 2018-03-19 Dokumentbeteckning COM 2018 95 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet Ett EU som uppnår resultat: Institutionella

2018-03-19

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM58 COM (2018) 95, C (2018) 900 (doc, 114 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM58 COM (2018) 95, C (2018) 900 (pdf, 129 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM57 KOM(2018) 51

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM57 Förordning om utvärdering av medicinsk teknik Socialdepartementet 2018-03-09 Dokumentbeteckning KOM2018 51 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU. Sammanfattning Förslaget innehåller

2018-03-09

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM57 KOM(2018) 51 (doc, 120 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM57 KOM(2018) 51 (pdf, 97 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM56 KOM(2017) 753

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM56 Dricksvattendirektivet 2017/18:FPM56 Näringsdepartementet 2018-03-08 Dokumentbeteckning KOM2017 753 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten omarbetningSammanfattning Kommissionen har lämnat ett förslag till omarbetning av

2018-03-08

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM56 KOM(2017) 753 (doc, 307 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM56 KOM(2017) 753 (pdf, 57 kB)