Dokument & lagar (227 träffar)

Betänkande 2007/08:KU19

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-04-01 Debatt: 2008-04-17 Beslut: 2008-04-17

Betänkande 2007/08:KU19 (pdf, 80 kB)

Omröstning 2007/08:SfU6p4 Begreppet väpnad konflikt

Votering: betänkande 2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 4 Begreppet väpnad konflikt Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 23 i denna del och 2007/08:Sf348 av Tomas Eneroth m.fl. s yrkande 16. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU6p5 Svåra motsättningar i hemlandet

Votering: betänkande 2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 5 Svåra motsättningar i hemlandet Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf277 yrkande 23 i denna del. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 98 0 0 32 m 86

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU6p17 Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Votering: betänkande 2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 17 Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju319 av Ulf Holm m.fl. mp yrkandena 1-3, 2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 26, 27 och 29 samt 2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkandena

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU6p16 Ansökan om uppehållstillstånd för anhöriga

Votering: betänkande 2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 16 Ansökan om uppehållstillstånd för anhöriga Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf277 yrkandena 17 och 34, 2007/08:Sf311 och 2007/08:Sf344 yrkande 22. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 mp Parti

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU6p2 Dublinärenden

Votering: betänkande 2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 2 Dublinärenden Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 13 och 2007/08:Sf344 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 33. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU6p13 Utnyttjande av papperslösa

Votering: betänkande 2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 13 Utnyttjande av papperslösa Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf236 av Luciano Astudillo s2007/08:Sf250 av Kalle Larsson m.fl. v yrkandena 7 och 8, 2007/08:Sf254 av Reza Khelili Dylami m i denna del och 2007/08:Sf276 av Lars Ohly m.fl. v

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU6p11 Arbetskraftsinvandring m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 11 Arbetskraftsinvandring m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sk370 av Karin Pilsäter fp yrkande 1, 2007/08:Sf208 av Lars Hjälmered och Göran Lindblad båda m2007/08:Sf243 av Per Bill m2007/08:Sf254 av Reza Khelili Dylami m i denna del, 2007/08:Sf272

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU5p3 Försäkringskassans rutiner för att inhämta information från arbetsgivare m.m.

Votering: betänkande 2007/08:SfU5 Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare, förslagspunkt 3 Försäkringskassans rutiner för att inhämta information från arbetsgivare m.m. Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf5 yrkandena 2-4. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, mp Parti Ja

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU5p2 Skärpning av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Votering: betänkande 2007/08:SfU5 Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare, förslagspunkt 2 Skärpning av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf4 yrkande 2. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU5p1 Arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredningar

Votering: betänkande 2007/08:SfU5 Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare, förslagspunkt 1 Arbetsgivarens ansvar för rehabiliteringsutredningar Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf4 yrkande 1 och 2007/08:Sf5 yrkande 1. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU4p6 Överskott i socialförsäkringssystemen

Votering: betänkande 2007/08:SfU4 Socialavgifter, förslagspunkt 6 Överskott i socialförsäkringssystemen Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf276 yrkande 9. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 99 0 0 31 m 86 0 0 11 c 24 0

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU4p3 Egenavgifter för begränsat skattskyldiga

Votering: betänkande 2007/08:SfU4 Socialavgifter, förslagspunkt 3 Egenavgifter för begränsat skattskyldiga Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf238. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 99 0 31 m 86 0 0 11 c 24 0 0 5 fp

2008-03-26

Omröstning 2007/08:SfU4p1 Nedsatta socialavgifter

Votering: betänkande 2007/08:SfU4 Socialavgifter, förslagspunkt 1 Nedsatta socialavgifter Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi278 yrkande 17 och 2007/08:N340 yrkande 2. Datum: 2008-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 96 2 0 32 m 86 0

2008-03-26

Betänkande 2007/08:NU10

Riksdagen sa nej till motioner om energipolitik från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna handlar om biobränsle och alternativa drivmedel, naturgas, vindkraft, vattenkraft, solenergi, torv, Euratom, kärnenergiforskning inom EU, statsstöd till kol och samordnad teknikupphandling.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 12
Justering: 2008-03-13 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-03

Betänkande 2007/08:NU10 (pdf, 309 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa energipolitiska frågor

Betänkande 2007/08:NU7

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att utvärdera rådgivningen till företag. Regeringen har nyligen beslutat om att utreda statens insatser för finansiering av nya, små och medelstora företag. Riksdagen är positiv till detta men tycker alltså att även rådgivningen bör ses över. Det finns olika aktörer som arbetar med rådgivning och finansiering till företag och det har visat sig att aktörernas verksamhetsområden i vissa fall överlappar. Vissa aktörer arbetar enbart med rådgivning, medan andra arbetar med både rådgivning och finansiering. Riksdagen vill att regeringen utreder bland annat om aktörernas roller behöver renodlas mer och om eventuella överlappningar är effektiva eller inte. Riksdagen avslutade Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens företagsfrämjande insatser utan att göra några tillägg. Riksdagen sade också nej till Riksrevisionens styrelses framställning angående Almi Företagspartner AB och samhällsuppdraget.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 3
Justering: 2008-03-11 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-03

Betänkande 2007/08:NU7 (pdf, 413 kB) Webb-tv debatt om förslag: Företagsfrämjande insatser

Betänkande 2007/08:NU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlar främst om olika satsningar på det turistpolitiska området. Andra motioner handlar om rymdverksamhet, mode och design, nanoteknik, vidareförädling av skogsråvara, neutronforskningsanläggningen ESS och miljöteknikföretagande.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 5
Justering: 2008-03-06 Debatt: 2008-04-02 Beslut: 2008-04-03

Betänkande 2007/08:NU8 (pdf, 295 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa näringspolitiska frågor

Omröstning 2007/08:KU18p7 Funktionshindrades möjligheter att delta i val

Votering: betänkande 2007/08:KU18 Vallagsfrågor, förslagspunkt 7 Funktionshindrades möjligheter att delta i val Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U232 yrkande 9 och 2006/07:So382 yrkande 10. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 93

2008-03-18

Omröstning 2007/08:KU13p8 Teckenspråk

Votering: betänkande 2007/08:KU13 Minoritetsfrågor, förslagspunkt 8 Teckenspråk Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr242 yrkande 1, 2007/08:K220 och 2007/08:Kr280 yrkande 1. Datum: 2008-03-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 90 1 0 39 m 77

2008-03-18

Betänkande 2007/08:SfU6

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om översyn av begreppet väpnad konflikt i utlänningslagen, samarbetet inom EU, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och utnyttjande av papperslösa.

Förslagspunkter: 33 Reservationer: 44
Justering: 2008-03-11 Debatt: 2008-03-26 Beslut: 2008-03-26

Betänkande 2007/08:SfU6 (pdf, 621 kB) Webb-tv debatt om förslag: Migration och asylpolitik