Dokument & lagar (83 träffar)

Betänkande 2005/06:SkU3

En ny lag om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet träder i kraft den 1 december 2005. Lagen ger Tullverket bättre möjligheter att i sin kamp mot brottsligheten använda sig av information som finns i tulldatabasen. Dessutom kommer andra brottsbekämpande myndigheter få tillgång till Tullverkets register i större utsträckning än tidigare. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-10-18 Debatt: 2005-11-09 Beslut: 2005-11-09

Betänkande 2005/06:SkU3 (pdf, 1414 kB)

Betänkande 2005/06:SkU2

Right Livelihood Award Stiftelsen som delar ut det så kallade alternativa Nobelpriset ska i fortsättningen vara skattskyldig bara på grund av innehav av fastigheter. Beslutet innebär att stiftelsen får samma skattelättnader som vissa andra stiftelser som finns uppräknade i inkomstskattelagen. Riksdagen bedömer att effekterna på de offentliga finanserna är försumbara. Lagändringen ska tillämpas första gången vid 2005 års taxering.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-10-18 Debatt: 2005-11-09 Beslut: 2005-11-09

Betänkande 2005/06:SkU2 (pdf, 317 kB)

Betänkande 2005/06:KU2

Sverige borde inte ha godtagit Egyptens garanti mot tortyr och annan illabehandling. Garantin borde därmed inte ha lett till avvisningarna av två egyptiska medborgare i december 2001. Det anser konstitutionsutskottet efter att ha granskat ärendet. Bristen på planering av hur garantin skulle följas upp återspeglas enligt KU i att den faktiska uppföljningen brustit. KU betonar att det är angeläget att Sverige lämnar ett fullgott underlag och på andra sätt samarbetar med FN:s kommitté mot tortyr. FN:s kommitté mot tortyr konstaterade i maj 2005 att Sverige brutit mot tortyrkonventionen. Däremot riktar KU ingen kritik mot regeringen i fallet med den fängslade svensken på Guantánamobasen. Riksdagen delar KU:s uppfattning.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2005-05-31 Justering: 2005-09-21 Debatt: 2005-11-09 Beslut: 2005-11-09

Betänkande 2005/06:KU2 (doc, 19041 kB) Betänkande 2005/06:KU2 (pdf, 543 kB)