Dokument & lagar (80 träffar)

Omröstning 2015/16:KrU6 Civila samhället

Votering: betänkande 2015/16:KrU6 Civila samhället, förslagspunkt 25 Civila samhället Datum: 2016-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 72 0 0 12 SD 0 41 0 7 MP 22 0 0 3 C 17 0 0 5 V 14 0 0 7 L 14 0

2016-03-23

Omröstning 2015/16:KrU6 Civila samhället

Votering: betänkande 2015/16:KrU6 Civila samhället, förslagspunkt 27 Civila samhället Datum: 2016-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 71 0 1 12 SD 0 42 0 6 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 14 0 0 7 L 0 0

2016-03-23

Kulturutskottets protokoll 2015/16:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM Tisdagen den 22 mars 2016 TID Kl. 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:21 av den 15 mars 2016. 2 Information från it-avdelningen om digital mötestjänst Supporttekniker Ann-Charlotte Eklund, från enheten

2016-03-22

Betänkande 2015/16:KrU9

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015/16. Motionerna handlar om museer och kunskapsuppbyggnad, kulturmiljö och immateriellt kulturarv.

Anledningen till riksdagen sa nej är bland annat att arbete redan pågår inom området samt att liknande frågor nyligen behandlats av riksdagen.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 12
Justering: 2016-03-15 Debatt: 2016-03-23 Beslut: 2016-04-06

Betänkande 2015/16:KrU9 (pdf, 614 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets protokoll 2015/16:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM Tisdagen den 15 mars 2016 TID Kl. 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om filmproposition 2015/16:132 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke med medarbetare informerade utskottet om regeringens proposition 2015/16:132 Mer film till

2016-03-15

Betänkande 2015/16:KrU6

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015/16 i frågor som rör det civila samhället, idrott, friluftsliv och trossamfund.

Motionerna handlade om civilsamhällets ställning och betydelse i olika frågor, om det statliga stödet till organisationer och föreningar och om partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga. Andra förslag gällde spontanidrottsplatser och supporterkulturen, personliga biljetter vid sportarrangemang och om statsbidrag till religiösa samfund som uppmanar till hedersrelaterat våld.

Riksdagen sa nej till motionerna med hänvisning bland annat till att regeringen redan lyft frågorna i utredningar, att ett arbete pågår på området och att det inte är en fråga för riksdagen.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 19
Justering: 2016-03-08 Debatt: 2016-03-17 Beslut: 2016-03-23

Betänkande 2015/16:KrU6 (pdf, 658 kB) Webb-tv debatt om förslag: Civila samhället

Kulturutskottets protokoll 2015/16:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM Tisdagen den 8 mars 2016 TID Kl. 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:19 av den 1 mars 2016. 2 Civila samhället KrU6 Fortsattes behandlingen av motioner om civila samhället jfr prot. 2015/16:16.3 och

2016-03-08

Kulturutskottets protokoll 2015/16:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM Tisdagen den 1 mars 2016 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokollen 2015/16:17 av den 23 februari 2016 och 2015/16:18 av den 25 februari 2016. 2 Information från Utredningen för ett stärkt civilsamhälle

2016-03-01

Kulturutskottets protokoll 2015/16:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM Torsdagen den 25 februari 2016 TID Kl. 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning i Förstakammarsalen Utskottet inhämtade information på temat förutsättningar för svensk film i enlighet med bifogade program bilaga 2 En förteckning över

2016-02-25

Kulturutskottets protokoll 2015/16:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM Tisdagen den 23 februari 2016 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:16 av den 11 februari 2016. 2 Information från Statens konstråd Direktör Magdalena Malm informerade om myndighetens verksamhet

2016-02-23

Kulturutskottets protokoll 2015/16:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM Torsdagen den 11 februari 2016 TID Kl. 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:15 av den 28 januari 2016. 2 Information från Statens kulturråd Generaldirektör Staffan Forssell, ansvarig för internationell

2016-02-11

Omröstning 2015/16:KrU5 Radio och tv i allmänhetens tjänst

Votering: betänkande 2015/16:KrU5 Radio och tv i allmänhetens tjänst, förslagspunkt 2 Radio och tv i allmänhetens tjänst Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD 0 45 0 3 MP 24 0 0 1 C 18

2016-02-10

Omröstning 2015/16:KrU5 Radio och tv i allmänhetens tjänst

Votering: betänkande 2015/16:KrU5 Radio och tv i allmänhetens tjänst, förslagspunkt 1 Radio och tv i allmänhetens tjänst Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD 0 45 0 3 MP 24 0 0 1 C 18

2016-02-10

Omröstning 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga

Votering: betänkande 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 4 Kultur och fritid för barn och unga Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 72 0 12 SD 45 0 0 3 MP 24 0 0 1 C

2016-02-10

Omröstning 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga

Votering: betänkande 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 2 Kultur och fritid för barn och unga Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD 0 45 0 3 MP 24 0 0 1 C 18

2016-02-10

Omröstning 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga

Votering: betänkande 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 1 Kultur och fritid för barn och unga Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD 45 0 0 3 MP 24 0 0 1 C 18

2016-02-10

Omröstning 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga

Votering: betänkande 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 8 Kultur och fritid för barn och unga Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 73 0 11 SD 45 0 0 3 MP 24 0 0

2016-02-10

Omröstning 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga

Votering: betänkande 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 5 Kultur och fritid för barn och unga Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 73 0 11 SD 45 0 0 3 MP 24 0 0

2016-02-10

Omröstning 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga

Votering: betänkande 2015/16:KrU4 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 6 Kultur och fritid för barn och unga Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD 45 0 0 3 MP 24 0 0 1 C 18

2016-02-10

Betänkande 2015/16:KrU4

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 som gällde barn och unga. Förslagen i motionerna handlade bland annat om barns rätt till kunskap om barnkonventionen, ungdomars rätt att välja partner, trakasserier på internet, skolresor till Auschwitz, barns rätt till kultur och stöd till ungdomsorganisationer. Utskottet sa nej till förslagen i motionerna bland annat med hänvisning till att arbete och utredningar pågår i flera av de frågor som togs upp i dem.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Justering: 2016-01-28 Debatt: 2016-02-03 Beslut: 2016-02-10

Betänkande 2015/16:KrU4 (pdf, 420 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kultur och fritid för barn och unga