EU-talmanskonferens i Spanien

Årets EU-talmanskonferens äger rum i Palma de Mallorca, Spanien, den 21-23 april. Andre vice talman Julia Kronlid deltar. Konferensen anordnas av det spanska parlamentet inom ramen för den parlamentariska dimensionen av det spanska ordförandeskapet.

På dagordningen för konferensen står bland annat frågor som rör EU:s strategiska autonomi samt stärkande av unionen från ett ekonomiskt och socialt perspektiv.

På EU-talmanskonferensen träffas talmännen i EU-ländernas nationella parlament och Europaparlamentet för att samordna och utveckla det interparlamentariska samarbetet i EU på en övergripande nivå. EU-talmanskonferensen hålls en gång per år, på våren, och arrangeras av det parlamentet i det land som innehade EU-ordförandeskapet föregående höst.

EU-talmanskonferens i Spanien