Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2023/24:26

Datum och tid: Tisdag 2024-02-13 kl. 11:00
Plats: RÖ7-08

Föredragningslista

 1. ​Justering av protokoll
 2. Anmälningar
 3. Energi- och näringsministerns uttalanden om hanteringen av ett ärende om elstöd till företag – G4
  Beredning
 4. Finansministerns uttalande om budgetreglerna för kommuner och regioner – G13
  Beredning
 5. Regeringens förflyttning av Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör – G21
  Beredning
 6. Finansministerns uttalande under riksdagens frågestund om subventioner till vindkraft – G29
  Beredning
 7. Socialtjänstministerns tjänsteutövning i lagstiftningsärenden som rör våldsutsatta barn – G30
  Beredning