Till innehåll på sidan

Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) lämnar regeringens budgetproposition till riksdagen. Därefter följer en debatt med riksdagspartiernas ekonomisk-politiska företrädare. Finansministern inleder debatten med att presentera regeringens förslag till statens budget för 2024.

Debatten sänds via webb-tv. Den tolkas till teckenspråk.

Webb-tv: Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

Till kalendern