Till redaktionen: Om fotoplatser vid riksmötets öppnande

Publicerad:

Tisdagen den 12 september klockan 14 startar ceremonin vid riksmötets öppnande. För fotoplats vid ceremonin krävs ansökan i förväg. Antalet platser är begränsade.

Journalister och fotografer som vill arbeta i riksdagens lokaler måste ha riksdagens pressackreditering. Information finns på riksdagens webbplats (följ länk i slutet av pressmeddelandet). 

Ansökan om fotoplats på Riksplan eller i kammaren

Den som har riksdagens pressackreditering och önskar en fotoplats vid riksmötets öppnande måste ansöka om det i förväg. Antalet platser är begränsade. Vänligen notera att det inte är möjligt att tilldelas plats på mer än ett (1) ställe. 

Fotoplatserna finns dels utomhus på Riksplan nedanför entrétrappan, dels inomhus i kammaren. I kammaren är position 1, 7, 8, 9 samt 10 möjlig att ansöka om plats i. Se bild:

Fotoplatserna i kammaren (pdf, 111kB) 

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden pågår från den 31 augusti klockan 8.00 till den 7 september klockan 17.00. Ansökningar tas emot via e-post till press230912@riksdagen.se. Ange ditt namn, vilket massmedieföretag som du arbetar för samt vilken fotoplats du önskar. 

Vänligen notera att ansökan inte innebär garanterad plats. Riksdagsförvaltningen lämnar besked till alla som ansökt senast den 11 september. 

Fördelning av platser

Fotoplatserna fördelas mellan personer med riksdagens pressackreditering som ansökt om en sådan plats. En person kan tilldelas endast en (1) fotoplats. Om antalet ansökningar som inkommit i rätt tid är fler än antalet tillgängliga fotoplatser fördelas platserna enligt följande principer:

  • Först prioriteras ansökningar från sökande som arbetar för bildbyråer/nyhetsbyråer som regelbundet säljer bilder till massmedier som är tillgängliga för allmänheten i Sverige eller för rikstäckande dagstidningar eller rikstäckande tv-bolag. 
  • Återstår efter det fortfarande fler ansökningar än antal tillgängliga platser används tidpunkten för ansökan enligt principen först-till-kvarn.

Fototillfälle på kvällen vid Konserthuset/Hötorget

På kvällen den 12 september är det konsert i Konserthuset för ledamöter och gäster. På Hötorget utanför Konserthuset öppnas en fotoplats klockan 17.30 för fotografering när ledamöter och gäster anländer. Fotografer måste ha riksdagens pressackreditering och gå igenom säkerhetskontroll. Ingen föranmälan. Konserten startar klockan 19 och är inte öppen för media. 

Mer information

Mer information om riksmötets öppnande med hålltider med mera: 

Information om riksdagens regler om pressackreditering och fotografering:

Kontakt

Riksdagsförvaltningens presstjänst 08-786 62 00.