Riksdagsledamöter observerar andra omgången av presidentvalet i Turkiet

Publicerad:

Den 28 maj hålls en andra presidentvalsomgång i Turkiet. Fem svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

I valobservationen i Turkiet den 28 maj deltar omkring 100 parlamentariker från OSSE:s Parlamentariska Församling. Deras uppgift är att följa om valet är öppet och genomförs på ett korrekt sätt genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Ledamöterna kommer att observera valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Från Sverige deltar fem riksdagsledamöter:

De svenska riksdagsledamöterna kommer att observera valet i Istanbul.

OSSE:s parlamentariska församling

Organisationen för säkerhet och samarbete, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. En viktig uppgift för organisationen är att observera parlaments- och presidentval i olika länder.

Valobservationen arrangeras i samarbete med ODIHR, OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter. ODIHR har observatörer i landet under en längre tid både före och efter valet.  

Presskonferens i Ankara 29 maj

Den 29 maj hålls en presskonferens i Ankara där ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på den parlamentariska församlingens webbplats.

Mer information

Kontaktpersoner för media

Fredrik Svensson, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: +46 (0)73 096 64 67, e-post: fredrik.svensson@riksdagen.se