Riksdagsledamot observerar parlamentsvalet i Montenegro

Publicerad:

Den 11 juni hålls parlamentsval i Montenegro. En svensk riksdagsledamot ingår i en internationell delegation som observerar valet.

I valobservationen den 11 juni deltar 16 parlamentsledamöter från Europarådets parlamentariska församling (PACE), där en ledamot från riksdagens delegation till PACE ingår. Deras uppgift är att följa att valet är öppet och att det genomförs på ett korrekt sätt, genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna observerar valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Från Sverige deltar en riksdagsledamot:

Adnan Dibrani (S)

Observationen genomförs tillsammans med observatörer från Europaparlamentet och OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR).

Europarådets parlamentariska församling

Europarådets parlamentariska församling arbetar för att skapa en gemensam värdegrund baserad på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. En viktig uppgift för PACE är att observera parlaments- och presidentval i olika länder.

Presskonferens den 12 juni

Den 12 juni hålls en presskonferens på Hotel Ramada i Podgorica där ett preliminärt uttalande om valet görs.

Mer information

Kontaktperson för media

Johanna Ingvarsson internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: + 76 117 49 19, e-post: johanna.ingvarsson@riksdagen.se