Nya löner för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

Publicerad:

Riksrevisorn Helena Lindberg har 185 200 kronor i månadslön från och med den 1 juli 2023. Riksrevisionsdirektören Claudia Gardberg Morner har 141 700 kronor i månadslön från samma tidpunkt. I förhållande till nuvarande lönenivåer är det en höjning med cirka 4,1 procent.

Enligt riksdagens beslut är det den särskilt inrättade Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn som ska ta ställning till löner och anställningsvillkor i övrigt för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören.

Nämndens ledamöter är före detta generaldirektören Anders Lindström, före detta biträdande riksdagsdirektören Ulf Christoffersson och före detta justitierådet Mari Andersson. Sekreterare är Martin Brandorf, föredragande vid arbetsmarknadsutskottet.

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av nämndens ordförande Anders Lindström, telefon 070-98 75 92, e-post lindstroma89@gmail.com