Nordiskt-baltiskt talmansmöte i riksdagen

Publicerad:

Det årliga nordisk-baltiska talmansmötet ägde i år rum den 24–25 augusti i Sveriges riksdag. Talman Andreas Norlén var värd för mötet.

På dagordningen stod diskussioner om det nordisk-baltiska parlamentariska samarbetet och aktuella frågor i respektive parlament. Samarbetet inom Norden och Baltikum belystes ur olika aspekter, bland annat utrikes- och säkerhetspolitisk. Den svenska nationalstatens 500-årsjubileum lyftes också.

I samband med mötet var det en ceremoni på Riksplan med hissning av den ukrainska flaggan med anledning av Ukrainas nationaldag den 24 augusti. Flagghissningen ägde rum i närvaro av talmännen i de nordisk-baltiska ländernas parlament samt Ukrainas ambassadör. 

I anslutning till mötet högtidlighöll talmännen också Black Ribbon Day på Norrmalmstorg, en europeisk minnesdag för de som fallit offer för stalinism, nazism och andra totalitära regimer.

Bilder från talmansmötet

Här finns bilder att ladda ner från det nordisk-baltiska talmansmötet 2023.

Bilder från nordiskt-baltiskt talmansmöte i riksdagen

För mer information

Maria Elgstrand, internationell senior rådgivare, telefon 073-806 6421, e-post maria.elgstrand@riksdagen.se

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, telefon 072-209 59 14, e-post pernilla.eldblom@riksdagen.se