Justitieutskottet vill upphäva lagändringar om sekretess i domstol

Publicerad:

Justitieutskottet föreslår på eget initiativ att riksdagen ska upphäva tidigare beslutade lagändringar för att stärka sekretessen i domstol. Lagändringarna skulle ha börjat gälla den 1 oktober 2023. En av anledningarna till utskottets förslag är att ändringarna, enligt utskottet, skulle få en mycket begränsad effekt samtidigt som de skulle få stora negativa följder för domstolarnas arbete.

I juni 2022 tog riksdagen ett beslut om lagändringar som innebär att sekretess ska gälla i domstolar för uppgifter som rör privatpersoner i brottmål och vissa typer av tvistemål.

De uppgifter som enligt beslutet ska skyddas av sekretess är

  • bostadsadress eller andra jämförbara uppgifter som kan visa var en person bor
  • telefonnummer, e-postadress eller andra jämförbara uppgifter som kan användas för att komma i kontakt med en person
  • personnummer.

Sekretessen ska inte gälla för den som är åtalad eller som det ställs krav mot i en rättegång. 

Lagändringarna skulle enligt beslutet börjat gälla den 1 april 2023. Dock sköts det datumet senare fram till 1 oktober 2023. Anledningen var att domstolarna annars inte bedömdes hinna genomföra nödvändiga förändringar, vilket Domstolsverket meddelat.

Begränsad effekt och negativa följder för domstolarna

Justitieutskottet föreslår nu att riksdagen ska upphäva lagändringarna innan de har börjat gälla. Utskottet menar visserligen att syftet att fler personer ska våga vittna om brott är en viktig del i arbetet mot brottslighet, inte minst när det gäller den grova organiserade brottsligheten. Men enligt utskottet kan det ifrågasättas i vilken utsträckning den nya regleringen leder till ett stärkt skydd i praktiken.

De uppgifter som ska skyddas är inte skyddade i något annat sammanhang än just i brottmål och det krävs mycket små insatser för att få fram de kontaktuppgifter som lagstiftningen ska skydda. Det mesta talar därför för att de nya bestämmelserna får en mycket begränsad effekt, vilket också Domstolsverket anfört.

Samtidigt står det klart att de föreslagna ändringarna skulle få stora följder för domstolarnas arbete. Domstolsverket har lämnat uppgifter om att de ekonomiska konsekvenserna skulle bli omfattande och att ändringarna skulle medföra en risk för långa handläggningstider.

Bland annat av dessa anledningar föreslår justitieutskottet att riksdagen ska besluta om att upphäva de tidigare beslutade ändringarna.

Ett initiativ från utskottet 

Förslaget är ett utskottsinitiativ från justitieutskottet. Det betyder att det är utskottet som har tagit initiativ till förslaget och att det inte kommer från en regeringsproposition eller en motion från ledamöter, som annars är det vanliga.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 13 september. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv  

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU34 Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda – upphävande

Kontaktperson för media

Kontaktperson är Thomas Lindstam, kanslichef justitieutskottet, telefon 08-786 51 27, e-post thomas.lindstam@riksdagen.se