Förste vice talman Kenneth G Forslund (S) besökte Västra Götalands län

Publicerad:

Förste vice talman Kenneth G Forslund (S) besökte Västra Götalands län den 29 maj. Programmet hade fokus på utvecklingen av vår demokrati, riksdagen och Sverige som nationalstat, med anledning av att det i år är 500 år sedan som Sverige lämnade Kalmarunionen och åter blev en självständig stat, i och med att Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523 på riksmötet i Strängnäs.

Värd för besöket var landshövding Sten Tolgfors, och delegationen besökte bland annat Gårdstensbostäder, Sigrid Rudebecks gymnasium och Världskulturmuseet.

Dagen avslutades med invigning av affischutställningen Riksdagen under 500 år på Stadsbiblioteket i Göteborg.

Riksdagen under 500 år

I år är det 500 år sedan Sverige lämnade Kalmarunionen och åter blev en självständig stat i och med att Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523 på riksmötet i Strängnäs. Med den historiska händelsen som utgångspunkt uppmärksammar riksdagen under 2023 hur Sveriges styrelseskick har vuxit fram, från riksmötet i Strängnäs till dagens moderna parlament. Tyngdpunkten ligger på riksdagens roll och utveckling av dess arbetsformer under 500 år.

Mot denna bakgrund och som ett led i riksdagens arbete med att berätta om vår demokrati – i går, i dag och i morgon – reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Kenneth G Forslund (S), Julia Kronlid (SD) och Kerstin Lundgren (C) runt i hela Sverige med detta tema för besöken.

Under 2023 besöks åtta län, där viktiga riksdagar hållits under dessa århundraden. Även 2024-2026 kommer talmansresorna att fortsätta, men då med ett delvis annat fokus. Målet för hela valperioden är att besöka alla 21 län och inte minst att samtala med unga människor om demokrati.

Här nedan kan du läsa mer om riksdagen under 500 år.

Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år