Flagghissningsceremoni och tal under veterandagen

Publicerad:

På veterandagen den 29 maj hissades den svenska flaggan på Riksplan vid en ceremoni. Senare under dagen medverkade talman Andreas Norlén med ett tal under Försvarsmaktens högtidlighållande av veterandagen.

På morgonen hissades flaggan på Riksplan framför riksdagshuset. Veterandagen är sedan 2018 allmän flaggdag och vid den flagghissningsceremoni som genomfördes för tredje året i rad medverkade talman Andreas Norlén, överbefälhavare Micael Bydén och utrikesutskottets ordförande Aron Emilsson. Livgardets dragonmusikkår stod för musiken.

Under eftermiddagen arrangerade Försvarsmakten den årliga ceremonin vid veteranmonumentet Restare intill Sjöhistoriska museet i Stockholm. Under ceremonin hölls en kransnedläggning, veteraner medaljerades av Kungen och tal hölls av överbefälhavare Micael Bydén, talmannen, statminister Ulf Kristersson (M) och Kustbevakningens generaldirektör Therese Mattsson.

Talmannens högtidstal på veterandagen

Det talade ordet gäller

Ers majestät
Ers kungliga höghet
Statsministern, statsråd
Överbefälhavaren
Generaldirektör Kustbevakningen
Veteraner och anhöriga
Mina damer och herrar

I dag har vi samlats för att hedra alla er som deltar eller har deltagit i militära eller civila insatser runt om i världen. Vi hedrar er som kom hem välbehållna, stärkta av en väl genomförd mission, men också er som bär på synliga eller osynliga sår, där era utlandsinsatser har gjort er både stärkta och märkta. Vi hedrar dem som betalat det yttersta priset för sina insatser.

I dag hedrar vi också alla er anhöriga, ni som får vardagen att gå ihop här hemma när en älskad närstående är på insats. Ni drar ofta ett tungt lass samtidigt som ni bär på en oro för vad som ska hända.

Kära veteraner,

Vi gläds med alla er som kunde återförenas med nära och kära efter er insats. Ni bär på unika erfarenheter som är ovärderliga för Sverige och vårt samhälle. Ni inspirerar oss andra genom ert mod, ert engagemang, er osjälviskhet och er professionalism. Ni bidrar också här hemma efter er insats, med nya insikter och som goda förebilder.

Just denna veterandag uppmärksammar vi särskilt UNIFIL – FN:s insats i Libanon, och jag vill rikta ett extra tack till er som är här i dag och som deltog i den insatsen. I dokumenten på riksdagens hemsida omnämns UNIFIL nästan 100 gånger. Ett tidigt exempel är en interpellationsdebatt från den 3 december 1982, där det svenska fältsjukhuset i Libanon omnämns.

Kära veteraner,

Vissa beslut som fattas i kammaren minns man som talman i Sveriges riksdag bättre än andra. Beslutet att sända ut svensk personal till ofta farliga internationella insatser för att utföra ett viktigt arbete för fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter är ett tillfälle när man stannar upp och känner både eftertanke och djup respekt. Jag hoppas att ni som åker känner att ett beslut i kammaren innebär att ni har de folkvaldas och hela Sveriges stöd och tacksamhet i ryggen.
Så sent som i slutet av april kallades riksdagen med kort varsel in för att en söndagsförmiddag fatta beslut om evakueringsinsatsen i Sudan. Stort tack till er som snabbt och professionellt, i en mycket riskfylld och komplicerad insats, bidrog till att ett drygt hundratal personer kunde föras i säkerhet när konflikten i Sudan plötsligt eskalerade.

Det senaste året har annars nästan all uppmärksamhet riktats mot Rysslands brutala och orättfärdiga krig mot Ukraina. Jag hade den stora äran att få välkomna Ukrainas talman Ruslan Stefanchuk till Sveriges riksdag i förra veckan. Det var en stark upplevelse att höra honom berätta om det ukrainska folkets lidande och hur det varit att arbeta i det ukrainska parlamentet under mer än ett års krig.

Vi har sett modet och beslutsamheten hos alla dem som vet att den som kämpar en rättfärdig kamp aldrig kämpar förgäves. Det fyller oss med beundran, men också med tacksamhet. Tacksamhet för att det också är vår kamp som det ukrainska folket utkämpar – vår generations kamp för friheten och demokratin.

När allt detta är över ska vi med stolthet kunna hissa Sveriges och Ukrainas blågula flaggor bredvid varandra och konstatera att vi stod sida vid sida i kampen för det som är rätt och för det som är gott.

Ärade veteraner,
Det är för att försvara just det som är rätt och det som är gott som ni har gjort internationella insatser. Vi firar veterandagen av respekt för tidigare prestationer, men också med tro och hopp inför framtiden. Genom era insatser stärker vi också förutsättningarna för att vi i Sverige ska kunna fortsätta leva ett liv i fred och demokrati.

Var stolta över er själva och era insatser. I dag och varje dag. Njut av gemenskapen med varandra och detta fina evenemang. Det här är er dag!

Som representant för Sveriges riksdag vill jag till var och en av er framföra vår djupa respekt, vår stora tacksamhet och vår uppriktiga beundran. Tack!

Avslutningsvis skulle jag vilja citera den ukrainska poeten, författaren och dramatikern Kateryna Babinka och läsa några rader ur hennes dikt ”Evig hågkomst”. Den bidrar till tröst och eftertanke i alla situationer när någon offrat sitt liv i en rättfärdig kamp.

Så när – väntad eller inte – stunden är kommen
i en stad där allting är satt i brand
i ett land som kräver allt för mycket av dig
räkna upp i minnet alla du älskar
de som i kärlek ska vandra i dina fotspår
och stäng inte ögonen.
Evig hågkomst: tunna strålar flödande genom all tid,
sköra klanger i luften, ljusblåa röster,
glittrande guld i andras ögon.
Så när du ligger för döden, sjung tyst för dig själv:
liv övergår i liv som havet i regn
och därför upphör det aldrig.
Tack!