Finansutskottet håller öppen utfrågning med Riksbankens direktion och forskare om penningpolitiken 2022

Publicerad:

Riksbankens direktion kommer till finansutskottet för en öppen utfrågning om penningpolitiken 2022. Utskottet har gett Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) vid Stockholms universitet i uppdrag att utvärdera penningpolitiken med fokus på 2022. CeMoF har utsett professor John Hassler, professor Per Krusell och docent Anna Seim att genomföra utvärderingen för finansutskottets räkning.

Forskarnas rapport "Utvärdering av penningpolitiken 2022" publicerades i rapportserien Rapporter från riksdagen (RFR) den 23 maj 2023. Rapporten är den första i sitt slag och utgör, tillsammans med Riksbankens publikation Redogörelse för penningpolitiken 2022, underlag för frågor och diskussion under utfrågningen. Redogörelsen och forskningsrapporten är också underlag för finansutskottets årliga utvärdering av penningpolitiken som behandlas i ett kommande betänkande 2022/23:FiU24.

Tid: Tisdagen den 30 maj klockan 9–11.15 cirka
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Sammanträdet är öppet för allmänheten men antalet deltagare på besöksläktaren är begränsat. Allmänhet och media kan även se utfrågningen direkt eller i efterhand via riksdagens webb tv.

Hitta till riksdagen

Program

9.00 Finansutskottets ordförande Edward Riedl hälsar välkommen.

9.00–9.10 Inledande redogörelse för penningpolitiken 2022 av riksbankschef Erik Thedéen.

9.10–9.25 Presentation av rapporten "Utvärdering av penningpolitiken 2022" av professor John Hassler, professor Per Krusell och docent Anna Seim.

9.25–11.15 Finansutskottets ledamöter ställer frågor till och diskuterar med
riksbanksdirektionen och rapportförfattarna.

11.15 Finansutskottets vice ordförande Mikael Damberg avslutar utfrågningen.

Webb-tv

Utfrågningen går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information och ansökningsblankett finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Dokument

Utvärdering av penningpolitiken 2022 – Rapport från riksdagen 2022/23:RFR5

Kontaktperson för media

Kontaktperson är Camilla Holmén, utskottsråd finansutskottet, telefon 08-786 43 42 e-post camilla.holmen@riksdagen.se