Talmannen, vice talmän och gruppledare besökte Storbritannien

Publicerad:

Den 28 februari –1 mars gjorde talman Andreas Norlén ett officiellt besök till London, Storbritannien. I delegationen ingick andre vice och tredje vice talmännen, gruppledare och riksdagsdirektören.

Syftet med resan var att stärka de redan goda förbindelserna med det brittiska parlamentet och att diskutera gemensamma och aktuella frågor. På dagordningen stod diskussioner om bilaterala frågor, Natos utvidgning, det aktuella säkerhetsläget i Östersjöområdet och stödet för Ukraina, situationen i Mellanöstern samt demokratifrågor.

I programmet ingick bland annat möten med underhusets talman Sir Lindsey Hoyle, överhusets talman Lord Speaker McFall of Alcluith och representanter från försvarsutskottet. Delegationen träffade även parlamentets vänskapsförening för Sverige, deltog i ett rundabordssamtal med tankesmedjan UK in a Changing Europe och fick en briefing om konstitutionella frågor av professor Meg Russell från University College London. Det gjordes även besök hos hertigen av Wellington på historiska Apsley House och på Svenska kyrkan i London där delegationen träffade representanter ur svenskkolonin.

I delegationen ingick, förutom talman Andreas Norlén, andre vice talman Julia Kronlid (SD), tredje vice talman Kerstin Lundgren (C), gruppledarna Johan Löfstrand (S, vice), Linda Lindberg (SD), Mattias Karlsson (M), Samuel Gonzales Westling (V), Ulrika Heie (C), Camilla Brodin (KD), Rasmus Ling (MP) och Lina Nordquist (L) samt riksdagsdirektör Ingvar Mattson.