Riksdagens öppna data hittas nu via riksdagen.se

Publicerad:

Informationen och dokumentationen om riksdagens öppna data har flyttat in på riksdagen.se. Integrationer som bygger på riksdagens öppna data ska fungera som vanligt och inte påverkas av den här förändringen.

I början av juni lanserades riksdagens nya webbplats. Innehåll från EU-webben och webbplatsen Fira demokratin hade då flyttat in på webbplatsen. Nu kan du även hitta information och dokumentation om riksdagens öppna data på riksdagen.se. Med hjälp av riksdagens öppna data kan utvecklare, journalister, forskare och andra intresserade bygga tjänster och ta fram statistik med riksdagens databaser som grund.

Riksdagens öppna data består av ett API, det vill säga ett gränssnitt som gör det möjligt för flera olika datorprogram att enkelt kommunicera med varandra, samt dataset och rapporter. API:et kan användas för att utveckla tjänster och applikationer. Dataset kan användas för att ladda ned stora mängder data för en viss tidsperiod och bearbetas vidare för olika typer av analyser. Rapporterna kan användas för enklare analyser utan att behöva använda kalkyl- eller statistikprogram eller programmering.

Riksdagens öppna data

För mer information

För mer information, kontakta riksdagsinformation, telefon: 020-349 000, e-post: riksdagsinformation@riksdagen.se