Särskild debatt om antisemitismen i Sverige

Publicerad:

Tisdagen den 21 november klockan 13 håller riksdagen en särskild debatt om antisemitismen i Sverige. Debatten har begärts av Liberalerna. Från regeringen deltar kulturminister Parisa Liljestrand (M). Den särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Tid: Klockan 13
Plats: Kammaren, Allmänhetens entré, Riksgatan 3. 

Hitta till riksdagen

Webb-tv

Den särskilda debatten är öppet för allmänhet och media. Det kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Om särskild debatt

Ett parti kan begära att riksdagen i en särskild debatt ska debattera en viss fråga som inte har samband med något ärende. Efter samråd med partiernas gruppledare beslutar talmannen om när och när den särskilda debatten ska ske. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar i debatten.

Preliminär talarlista och debattregler

För mer information

För mer information kontakta riksdagsinformation, telefon: 020-349 000, e-post: riksdagsinformation@riksdagen.se