Näringsutskottets öppna sammanträde om energilagring

Publicerad:

Den 21 november håller näringsutskottet ett öppet sammanträde om energilagring, det vill säga tekniker som möjliggör lagring av energi för att använda den vid ett senare tillfälle. Syftet med sammanträdet är att öka utskottets kunskaper om olika tekniker för lagring av energi och vilken roll energilagring kan ha i ett flexiblare elsystem.

Tid: Klockan 10–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan (Norrbro 1B).

Hitta till riksdagen

Program 

10–10.03 Välkomstanförande – Tobias Andersson (SD), ordförande näringsutskottet

10.03–10.25 Introduktion: Lagring av el – olika tekniker - Niclas Damsgaard, chef strategi, Svenska kraftnät

10.25–11.05 Panelsamtal

Moderator: Johanna Mossberg, avdelningschef, Energimyndigheten.

Paneldeltagare:

  • Niclas Damsgaard, chef strategi, Svenska kraftnät
  • Anna Wolf, vice VD, Power Circle
  • Martin Olin, strategisk projektledare, Energiföretagen
  • Johan Söderbom, Thematic Leader, Energy storage, EIT InnoEnergy (European Institute of Innovation and technology)
  • Magnus Henrekson, professor, Institutet för näringslivsforskning (IFN)

Exempel på frågor som kan komma att belysas:

  • Kan energilagring bidra till ett välfungerande kraftsystem eller krävs helt
    andra lösningar?
  • Vilka är investerings- och marknadsförutsättningarna för olika lagringstekniker?
  • Bör Sverige och EU satsa stora resurser på utveckling av teknik för att lagra energi eller är det bättre att exportera elen till länder med fossilbaserad kraftproduktion?

11.05–11.25 Paus

11.25–11.55 Frågor från näringsutskottets ledamöter

11.55–12.00 Avslutningsanförande – Elisabeth Thand Ringqvist (C), vice ordförande näringsutskottet

Webb-tv

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Kontaktperson för media

Roger Berggren, utskottsråd näringsutskottet, telefon 08-786 59 15, e-post roger.berggren@riksdagen.se