Aktuellt

Här hittar du den senaste informationen från riksdagen. Det går att sortera på aktuella händelser, förslag, beslut och andra dokument.

Välj kategori

Senaste nytt

 • KU:s granskning av regeringen är klar

  GranskningKonstitutionsutskottet, KU, är klar med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 26 anmälningar från riksdagsledamöterna. I fem granskningar pekar KU på att det har förekommit brister.

 • Justitieutskottet säger ja till ändringar i vapenlagstiftningen

  Förslag till beslutJustitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i svensk vapenlagstiftning. Ändringarna bedöms nödvändiga för att införa det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv i svensk lag. Centerpartiet invänder mot förslaget i en reservation.

 • Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

  BeslutRiksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i inkomstskattelagen. Förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.

 • Ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

  BeslutRiksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och att på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna.

 • Nya ämnen på schemat och andra ändringar inom gymnasieskolan

  BeslutRiksdagen sa ja till ett förslag om ett antal ändringar som gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

 • Förste vice talman Kenneth G Forslund (S) besökte Västra Götalands län

  EvenemangFörste vice talman Kenneth G Forslund (S) besökte Västra Götalands län den 29 maj. Programmet hade fokus på utvecklingen av vår demokrati, riksdagen och Sverige som nationalstat, med anledning av att det i år är 500 år sedan som Sverige lämnade Kalmarunionen och åter blev en självständig stat, i och med att Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523 på riksmötet i Strängnäs.

 • Flagghissningsceremoni och tal under veterandagen

  TalmannenPå veterandagen den 29 maj hissades den svenska flaggan på Riksplan vid en ceremoni. Senare under dagen medverkade talman Andreas Norlén med ett tal under Försvarsmaktens högtidlighållande av veterandagen.

 • Inre marknaden och Ukraina på dagordningen när riksdagen stod värd för Cosacs plenarmöte

  EuDen 14–16 maj anordnade riksdagen Cosacs LXIX plenarmöte. Under konferensen träffades ledamöter för de nationella parlamentens EU-utskott och ledamöter från Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor.

 • Sveriges riksdag deltar i Järvaveckan

  EvenemangDen 31 maj–1 juni deltar Sveriges riksdag i Järvaveckan. Klockan 14–20 kan du besöka riksdagens monter för samtal och aktiviteter om demokrati och riksdagens utveckling de senaste 500 åren.

 • Pressinbjudan: Pressträff med KU efter justering av granskningsbetänkandet

  PressTorsdagen den 1 juni justerar konstitutionsutskottet, KU, betänkandet om granskningen av regeringen. Efter det bjuder KU in till en pressträff för att presentera betänkandet, 2022/23:KU20.

 • Justitieutskottet håller öppen utfrågning om Polismyndighetens lokala närvaro

  UtfrågningDen 31 maj håller justitieutskottet en öppen utfrågning om Polismyndighetens lokala närvaro. Syftet med utfrågningen är att analysera läget inom Polismyndigheten och utröna vad som krävs för att en större andel av polisanställda ska arbeta i lokal kärn-verksamhet och hur den lokal polisnärvaron på andra sätt kan stärkas. Bland annat deltar rikspolischef Anders Thornberg och representanter från Brå samt Riksrevisionen.

 • Öppenhet och transparens diskuterades inom ramen för riksdagens demokratifrämjande samarbete med Nordmakedonien

  InternationelltÖppenhet, transparens och antikorruption är exempel på frågor som diskuterades vid ett möte i riksdagen mellan riksdagens styrgrupp för demokratifrämjande samarbete och dess motsvarighet i Nordmakedonien den 22–23 maj.

 • Förste vice talman Kenneth G Forslund (S) besöker Västra Götalands län

  PressFörste vice talman Kenneth G Forslund (S) besöker Västra Götalands län den 29 maj. Programmet har fokus på utvecklingen av vår demokrati, riksdagen och Sverige som nationalstat. Bakgrunden till temat är att det i år är 500 år sedan som Sverige lämnade Kalmarunionen och åter blev en självständig stat, i och med att Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523 på riksmötet i Strängnäs.

 • Riksdagsledamöter observerar andra omgången av presidentvalet i Turkiet

  InternationelltDen 28 maj hålls en andra presidentvalsomgång i Turkiet. Fem svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

 • Finansutskottet håller öppen utfrågning med Riksbankens direktion och forskare om penningpolitiken 2022

  UtfrågningDen 30 maj klockan 9 kommer Riksbankens direktion till finansutskottet för en öppen utfrågning om penningpolitiken 2022. Utskottet har gett Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) vid Stockholms universitet i uppdrag att utvärdera penningpolitiken med fokus på 2022. CeMoF har utsett professor John Hassler, professor Per Krusell och docent Anna Seim att genomföra utvärderingen för finansutskottets räkning.

 • Ukrainas talman gjorde officiellt besök i Sverige

  TalmannenUkrainas talman Ruslan Stefantjuk med delegation besökte Sverige 20–23 maj. Talman Andreas Norlén tog emot i riksdagen.

 • Talmannen besöker Tyskland

  PressTalman Andreas Norlén leder en delegation vid ett besök i Berlin, Tyskland den 25–26 maj.

 • Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online

  BeslutRiksdagen sa ja till regeringens lagförslag, som innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online.

 • Inget krav på danstillstånd på platser som inte är offentliga

  BeslutKravet på tillstånd ska tas bort för offentliga danstillställningar som hålls på platser som inte är offentliga, exempelvis restauranger och nattklubbar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

 • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  BeslutRiksdagen sa ja till regeringens förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott. Förslaget ska säkerställa att dessa utredningar håller en hög grad av rättssäkerhet och är effektiva.

Visa alla senaste nytt
KU-utfrågning med statsminister Ulf Kristersson. Översiktsbild över de som utfrågas och konstitutionsutskottets ledamöter.

KU:s granskning är klar

Konstitutionsutskottet, KU, är klar med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 26 anmälningar från riksdagsledamöterna. I fem granskningar pekar KU på att det har förekommit brister. I april höll även KU offentliga ufrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Flera ministrar frågades ut, bland andra statsminister Ulf Kristersson (M).

Illustration av Europa, med EU:s medlemsländer markerade.

Riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Januari till juni 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Här hittar du information om riksdagens del av ordförandeskapet – den så kallade parlamentariska dimensionen.

Webbplatsen för riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Illustration över dragkamp mellan folkstyre och kungamakt.

Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år

I juni 2023 kan Sverige fira 500 år som en självständig nation. Riksdagen uppmärksammar och högtidlighåller hur Sveriges styrelseskick har utvecklats, med tyngdpunkt på riksdagens roll och utveckling av dess arbetsformer under 500 år.

Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år

Illustration av en presskonferens

Bevaka riksdagsarbetet

Här finns information för dig som är journalist eller fotograf och vill arbeta i riksdagens lokaler eller på annat sätt bevaka riksdagsarbetet. 

Press

Illustration av person med dator.

Följ och prenumerera

Det finns flera olika sätt att bevaka riksdagens arbete och beslut.

Följ och prenumerera