Aktuellt

Här hittar du den senaste informationen från riksdagen. Det går att sortera på aktuella händelser, förslag, beslut och andra dokument.

Välj kategori

Senaste nytt

 • Riksdagsledamot observerar parlamentsvalet i Montenegro

  InternationelltDen 11 juni hålls parlamentsval i Montenegro. En svensk riksdagsledamot ingår i en internationell delegation som observerar valet.

 • Forskningsdag med fokus på hur riksdagen kan möta komplexa utmaningar med hjälp av forskning

  SeminariumDen 8 juni anordnades riksdagens forskningsdag för tredje året i rad. Talman Andreas Norlén stod värd för dagen som handlade om hur riksdagen kan möta komplexa utmaningar med hjälp av forskning.

 • Utskott vill att Wagnergruppen listas som terroristgrupp av EU

  Förslag till beslutUtrikesutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att aktivt verka för att skapa enighet inom EU för att lista den statsunderstödda ryska så kallade Wagnergruppen som en terroristgrupp under EU:s terroristsanktioner.

 • Tal av talmannen i Strängnäs och på Skansen på nationaldagen

  TalmannenSverige firade den 6 juni en historisk nationaldag, 500 år efter valet av Gustav Vasa till kung, Kalmarunionens upplösning och Sveriges återkomst som en självständig stat. Talman Andreas Norlén - ordförande i Stiftelsen Sveriges nationaldag - höll tal vid firandet både i Strängnäs och på Skansen i Stockholm.

 • Ja till en fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

  BeslutRiksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att de tillfälliga lättnaderna i arbetsvillkoret och karensvillkoret som infördes under covid-19-pandemin ska fortsätta att gälla tills vidare. Detsamma gäller den tillfälliga möjligheten för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från den så kallade femårsregeln för företagare.

 • Ja till ändringar i vapenlagstiftningen

  BeslutRiksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i svensk vapenlagstiftning. Ändringarna bedöms nödvändiga för att införa det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv i svensk lag.

 • Ja till ny lag om ordningsvakter

  BeslutRiksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag om ordningsvakter. Lagen ska skapa förutsättningar för en mer flexibel och ökad användning av ordningsvakter samt ge dem utökade befogenheter.

 • Dagens riksdagsbeslut

  BeslutOnsdagen den 7 juni fattade riksdagen beslut om följande ärenden.

 • Talmansmöte för Nato-länder i Vilnius

  TalmannenFörste vice talman Kenneth G Forslund (S) och utrikesutskottets ordförande Aron Emilsson (SD) deltog den 2 juni vid ett parlamentariskt talmansmöte på inbjudan av Litauens talman Viktorija Cmilyte-Nielsen. Vid mötet diskuterades bland annat aktuella säkerhetspolitiska frågor och Nato-ländernas stöd till Ukraina.

 • Nya löner för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

  PressRiksrevisorn Helena Lindberg har 185 200 kronor i månadslön från och med den 1 juli 2023. Riksrevisionsdirektören Claudia Gardberg Morner har 141 700 kronor i månadslön från samma tidpunkt. I förhållande till nuvarande lönenivåer är det en höjning med cirka 4,1 procent.

 • KU:s granskning av regeringen är klar

  GranskningKonstitutionsutskottet, KU, är klar med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 26 anmälningar från riksdagsledamöterna. I fem granskningar pekar KU på att det har förekommit brister.

 • Justitieutskottet säger ja till ändringar i vapenlagstiftningen

  Förslag till beslutJustitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i svensk vapenlagstiftning. Ändringarna bedöms nödvändiga för att införa det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv i svensk lag. Centerpartiet invänder mot förslaget i en reservation.

 • Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

  BeslutRiksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i inkomstskattelagen. Förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.

 • Ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

  BeslutRiksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och att på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna.

 • Nya ämnen på schemat och andra ändringar inom gymnasieskolan

  BeslutRiksdagen sa ja till ett förslag om ett antal ändringar som gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

 • Förste vice talman Kenneth G Forslund (S) besökte Västra Götalands län

  EvenemangFörste vice talman Kenneth G Forslund (S) besökte Västra Götalands län den 29 maj. Programmet hade fokus på utvecklingen av vår demokrati, riksdagen och Sverige som nationalstat, med anledning av att det i år är 500 år sedan som Sverige lämnade Kalmarunionen och åter blev en självständig stat, i och med att Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523 på riksmötet i Strängnäs.

 • Flagghissningsceremoni och tal under veterandagen

  TalmannenPå veterandagen den 29 maj hissades den svenska flaggan på Riksplan vid en ceremoni. Senare under dagen medverkade talman Andreas Norlén med ett tal under Försvarsmaktens högtidlighållande av veterandagen.

 • Inre marknaden och Ukraina på dagordningen när riksdagen stod värd för Cosacs plenarmöte

  EuDen 14–16 maj anordnade riksdagen Cosacs LXIX plenarmöte. Under konferensen träffades ledamöter för de nationella parlamentens EU-utskott och ledamöter från Europaparlamentet för att diskutera aktuella EU-frågor.

 • Sveriges riksdag deltar i Järvaveckan

  EvenemangDen 31 maj–1 juni deltar Sveriges riksdag i Järvaveckan. Klockan 14–20 kan du besöka riksdagens monter för samtal och aktiviteter om demokrati och riksdagens utveckling de senaste 500 åren.

 • Pressinbjudan: Pressträff med KU efter justering av granskningsbetänkandet

  PressTorsdagen den 1 juni justerar konstitutionsutskottet, KU, betänkandet om granskningen av regeringen. Efter det bjuder KU in till en pressträff för att presentera betänkandet, 2022/23:KU20.

Visa alla senaste nytt
KU-utfrågning med statsminister Ulf Kristersson. Översiktsbild över de som utfrågas och konstitutionsutskottets ledamöter.

KU:s granskning är klar

Konstitutionsutskottet, KU, är klar med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 26 anmälningar från riksdagsledamöterna. I fem granskningar pekar KU på att det har förekommit brister. I april höll även KU offentliga ufrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Flera ministrar frågades ut, bland andra statsminister Ulf Kristersson (M).

Illustration av Europa, med EU:s medlemsländer markerade.

Riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Januari till juni 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Här hittar du information om riksdagens del av ordförandeskapet – den så kallade parlamentariska dimensionen.

Webbplatsen för riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Illustration över dragkamp mellan folkstyre och kungamakt.

Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år

I juni 2023 kan Sverige fira 500 år som en självständig nation. Riksdagen uppmärksammar och högtidlighåller hur Sveriges styrelseskick har utvecklats, med tyngdpunkt på riksdagens roll och utveckling av dess arbetsformer under 500 år.

Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år

Illustration av en presskonferens

Bevaka riksdagsarbetet

Här finns information för dig som är journalist eller fotograf och vill arbeta i riksdagens lokaler eller på annat sätt bevaka riksdagsarbetet. 

Press

Illustration av person med dator.

Följ och prenumerera

Det finns flera olika sätt att bevaka riksdagens arbete och beslut.

Följ och prenumerera