Aktuellt

Här hittar du den senaste informationen från riksdagen. Det går att sortera på aktuella händelser, förslag, beslut och andra dokument.

Välj kategori

Senaste nytt

 • 500 år av riksdagshistoria i ny jubileumsbok

  Under 2023 har Sveriges riksdag uppmärksammat och högtidlighållit hur Sveriges styrelseskick har utvecklats, med tyngdpunkt på riksdagens roll och utveckling av dess arbetsformer under 500 år. Som en del av högtidlighållandet utkommer nu jubileumsboken Riksdagen i tid och rum – historien, husen och arbetsplatsen. Du som besöker Bokmässan i Göteborg kan få veta mer om boken i Sveriges riksdags monter.

 • Andre vice talman besöker Uppsala län

  PressAndre vice talman Julia Kronlid besöker Uppsala län den 2 oktober. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Stefan Attefall.

 • Riksdagen kritisk mot EU-förslag om ändring av systemet för nya egna medel

  BeslutRiksdagen har beslutat att rikta kritik mot EU-kommissionens förslag om ändring av systemet för nya egna medel, det vill säga inkomstkällorna till EU:s budget. Riksdagen invänder mot förslaget i ett så kallat motiverat yttrande.

 • Socialutskottet håller en öppen utfrågning om nationell högspecialiserad vård

  UtfrågningDen 28 september håller socialutskottet en öppen utfrågning om nationell högspecialiserad vård. Utfrågningen går att följa direkt eller se i efterhand via riksdagens webb-tv.

 • Finansutskottet kritiskt mot EU-förslag om ny ändring av systemet för nya egna medel

  Förslag till beslutEU-kommissionen har föreslagit en ändring av systemet för egna medel, det vill säga inkomstkällorna till EU:s budget. Finansutskottet har prövat förslaget utifrån den så kallade subsidiaritetsprincipen och bedömer att det är alltför långtgående. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska invända mot förslaget i ett motiverat yttrande.

 • Särskild debatt om den afrikanska svinpesten

  DebattTorsdagen den 28 september klockan 15.30 håller riksdagen en särskild debatt om den afrikanska svinpesten. Debatten har begärts av Centerpartiet. Från regeringen deltar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Den särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

 • Riksdagen håller en särskild debatt om den afrikanska svinpesten

  DebattTorsdagen den 28 september klockan 15.30 håller riksdagen en särskild debatt om den afrikanska svinpesten. Debatten har begärts av Centerpartiet. Från regeringen deltar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Den särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

 • Riksdagen debatterar budgetpropositionen

  DebattDen 20 september lämnade finansminister Elisabeth Svantesson (M) regeringens budgetproposition för 2024 till riksdagen. Efter det följde en debatt med riksdagspartiernas ekonomisk-politiska företrädare. Med debatten började höstens budgetarbete i riksdagen.

 • EU-nämnden sammanträder med regeringen

  EuFredagen den 22 september klockan 9 sammanträder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för utrikesfrågor. Regeringen rapporterar samtidigt från möten i samma ministerråd. Från regeringen deltar statssekreterare Håkan Jevrell, justitieminister Gunnar Strömmer (M) och migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

 • Särskild debatt om klimatanpassning

  DebattTisdagen den 19 september klockan 13 höll riksdagen en särskild debatt om klimatanpassning. Debatten begärdes av Miljöpartiet. Från regeringen deltog miljö- och klimatminister Romina Pourmohktari (L). Den särskilda debatten går att se i efterhand via webb-tv.

 • Höstens propositioner

  Regeringen har presenterat vilka propositioner den planerar att lämna till riksdagen fram till mitten av januari 2024. Även planerade skrivelser till riksdagen finns med i förteckningen.

 • Riksdagens öppna data hittas nu via riksdagen.se

  Informationen och dokumentationen om riksdagens öppna data har flyttat in på riksdagen.se. Integrationer som bygger på riksdagens öppna data ska fungera som vanligt och inte påverkas av den här förändringen.

 • Talmannen höll tal till kungen under jubileumsmiddag

  TalmannenDen 15 september höll talman Andreas Norlén ett tal till kungen vid firandet av kungens 50 år på tronen.

 • Riksdagen deltar i den 78:e generaldebatten i FN:s generalförsamling

  InternationelltRiksdagen deltar med en delegation till generaldebatten i FN:s generalförsamling i New York den 17–22 september.

 • Nordiska rådets svenska delegation arrangerade nordiskt rundabordssamtal om försvarsfrågor

  InternationelltSverige är i år ordförandeland i Nordefco och därmed bjöd Nordiska rådets svenska delegation in till ett informellt rundabordssamtal om försvarsfrågor, i riksdagen onsdagen den 13 september.

 • Öppen utfrågning om riksrevisorns årliga rapport 2023

  UtfrågningDen 19 september håller finansutskottet en öppen utfrågning om riksrevisorns årliga rapport och Riksrevisionens uppföljningsrapport. Utfrågningen inleds med att riksrevisor Helena Lindberg presenterar de viktigaste iakttagelserna från de två rapporterna.

 • EU-nämnden sammanträder med regeringen

  EuFredagen den 15 september klockan 9 sammanträder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för allmänna frågor och rådet för jordbruks- och fiskefrågor. Regeringen rapporterar samtidigt från möten i samma ministerråd. Från regeringen deltar EU-minister Jessika Roswall (M) och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

 • Gåva från riksdag och regering med anledning av kungens femtioåriga regeringsjubileum

  PressTalman Andreas Norlén och statsminister Ulf Kristersson uppvaktade den 13 september H.M. Konungen med anledning av kungens femtioåriga regeringsjubileum 1973-2023. Vid en mottagning på Kungliga slottet överlämnades en gåva från riksdag och regering – en åtta kvadratmeter stor väv tillverkad efter en akvarell av konstnären Lars Lerin.

 • Tidigare beslutade lagändringar om sekretess i domstol ska upphävas

  BeslutRiksdagen sa ja till att upphäva tidigare beslutade lagändringar som innebär att sekretess ska gälla i domstolar för uppgifter som rör privatpersoner i brottmål och vissa typer av tvistemål. Lagändringarna skulle ha börjat gälla den 1 oktober 2023.

 • Riksdagen sa ja till utökad användning av hemliga tvångsmedel

  BeslutFörslaget syftar till att ge brottsbekämpande myndigheter mer effektiva verktyg i arbetet med att förhindra, utreda och lagföra allvarliga brott.

Visa alla senaste nytt
Illustration av en person som står vid en kopiator och läser på ett papper.

Allmänna motionstiden 2023

Den allmänna motionstiden 2023 började tisdagen den 12 september klockan 11 och slutar torsdagen den 5 oktober klockan 16.30.

Allmänna motionstiden

Illustration över dragkamp mellan folkstyre och kungamakt.

Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år

I juni 2023 kunde Sverige fira 500 år som en självständig nation. Riksdagen uppmärksammar och högtidlighåller hur Sveriges styrelseskick har utvecklats, med tyngdpunkt på riksdagens roll och utveckling av dess arbetsformer under 500 år.

Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år

Illustration av Europa, med EU:s medlemsländer markerade.

Riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Januari till juni 2023 var Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Här hittar du information om riksdagens del av ordförandeskapet – den så kallade parlamentariska dimensionen.

Webbplatsen för riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Illustration av en presskonferens

Bevaka riksdagsarbetet

Här finns information för dig som är journalist eller fotograf och vill arbeta i riksdagens lokaler eller på annat sätt bevaka riksdagsarbetet. 

Press

Illustration av person med dator.

Följ och prenumerera

Det finns flera olika sätt att bevaka riksdagens arbete och beslut.

Följ och prenumerera