Aktuellt

Filtrerar på:

Nästa steg i regeringsbildningen

Press Talman Andreas Norlén har i dag haft ett avstämningsmöte med Ulf Kristersson (M) om det pågående sonderingsuppdraget. I nästa steg ska Ulf Kristersson avge en delrapport till talmannen den 5 oktober och en slutrapport avges den 12 oktober.

Riksmötets öppnande 27 sep 2022. Talmannen och de vice talmännen samlade på trappan vid Riksplan. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagens nya arbetsår har inletts

Den här veckan har den nya riksdagen samlats för att inleda arbetsåret. Måndagen den 26 september var det upprop för ledamöterna och därefter talmansval och anmälan av gruppledare. Tisdagen den 27 september, ägde riksmötets öppnande rum. 

Riksdagens gruppledare presenterade

Riksdagspartiernas nya gruppledare presenterades vid den nya riksdagens första sammanträde den 26 september. Riksdagen utsåg även en valberedning för utskotten och övriga riksdagsorgan.

Riksdagen valde nya talmän 26 september 2022. Från vänster tredje vice talman Kerstin Lundgren (C), talman Andreas Norlén, förste vice talman Kenneth G Forslund (S) och Julia Kronlid (SD). Foto: Melker Dahlstrand

Tre vice talmän har valts

Beslut Riksdagen har valt vice talmän. Kenneth G Forslund (S) valdes till förste vice talman. Julia Kronlid (SD) valdes till andre vice talman och Kerstin Lundgren (C) valdes till tredje vice talman.

Talmannen aviserade nästa steg i regeringsbildningen

Press Talman Andreas Norlén kommer nu att fortsätta arbetet med att ta fram förslag till ny statsminister. Talmannen har kallat Ulf Kristersson (M) till en avstämning av sonderingsuppdraget på onsdag 28 september klockan 11.

Andreas Norlén valdes till ny talman 26 september 2022. Foto: Melker Dahlstrand

Andreas Norlén vald till riksdagens talman

Beslut Riksdagen har valt Andreas Norlén till talman för valperioden 2022–2026. Han valdes genom acklamation.

Pressträff med talmannen

Press Riksdagens talman håller en pressträff i riksdagens presscenter direkt efter talmansvalet, tidigast klockan 11.45.

Moderatledaren Ulf Kristersson skakar hand med talman Andreas Norlén i talmannens arbetsrum. Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen ger sonderingsuppdrag till Ulf Kristersson

Press Talman Andreas Norlén har i dag, efter samtal med företrädare för riksdagspartierna och en överläggning med de vice talmännen, gett Ulf Kristersson (M) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. 

Fördelningen av lokaler till riksdagspartierna är klar

Press Fördelningen av lokaler mellan riksdagspartierna för valperioden 2022–2026 är nu klar. Det gäller var ledamöterna och partikanslierna ska ha sina arbetsrum och arbetsplatser samt i vilka lokaler partierna ska hålla sina gruppmöten.

Information om talmannens samråd med partiföreträdare

Press Riksdagens talman Andreas Norlén samrådde måndag den 19 september med partiföreträdare. Efteråt höll talmannen en pressträff där han berättade om nästa steg i regeringsbildningen. Pressträffen kan ses via webb-tv.

Staplar över partiernas mandat i riksdagen efter valet 2022

Den nya riksdagen efter valet

Den 11 september var det val i Sverige. Det slutliga valresultatet är fastställt och nu är det klart hur riksdagens 349 platser, mandat, ska fördelas mellan de åtta partier som fick minst fyra procent av rösterna vid riksdagsvalet 2022. De invalda ledamöterna börjar sitt arbete i samband med uppropet den 26 september.

Nu räknas rösterna

Den 11 september var det val i Sverige. Just nu kontrollräknas rösterna. Valmyndigheten fastställer det slutgiltiga resultatet i valet till riksdagen cirka en vecka efter valdagen. Du kan se det preliminära valresultatet på Valmyndighetens webbplats. När det slutgiltiga valresultatet är klart kommer du att kunna se mandatfördelningen mellan partierna på riksdagens webbplats.