Aktuellt

Filtrerar på:

Utskott säger ja till att göra det lättare att ta emot militärt stöd från andra länder

Förslag till beslut Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att förbättra förutsättningarna för att Sverige ska kunna ta emot militärt stöd från länder som är med i EU eller Nato.

Utskott positivt till EU-ansökningar från Ukraina, Georgien och Moldavien

Förslag till beslut Utrikesutskottet ser positivt på ansökningarna om EU-medlemskap från Ukraina, Georgien och Moldavien. Utskottet anser att EU bör ge de tre länderna ett tydligt medlemskapsperspektiv och att de som potentiella kandidatländer bör få tillgång till det stöd till reformer som blivande medlemsländer kan få. Utskottet fördömer samtidigt Rysslands invasion av Ukraina.

Fem uppmaningar till regeringen om säkerhetspolitik

Beslut Riksdagen riktade fem uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om säkerhetspolitik. Bland annat bör regeringen uttala en tydlig Natooption, som innebär att Sverige upprätthåller möjligheten att söka medlemskap i Nato. Regeringen bör också arbeta fram ett nytt förhållningssätt gentemot Ryssland mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina.

Utskott fördömer Rysslands invasion av Ukraina och vill rikta fem uppmaningar till regeringen om säkerhetspolitik

Förslag till beslut Utrikesutskottet fördömer Rysslands invasion av Ukraina. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar fem uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen som bland annat gäller säkerhetspolitik och nedrustning. Till exempel bör regeringen uttala en Natooption. Alla riksdagspartierna har synpunkter i totalt tolv reservationer. I reservationer från S, V och MP föreslås att riksdagen inte ska göra fyra av fem tillkännagivanden till regeringen.

Återgång till normala arbetsformer för riksdagen

Talmannen och gruppledarna har den 11 februari kommit överens om att de särskilda formerna för riksdagsarbetet, som infördes med anledning av coronapandemin, ska upphöra.

Anpassningar av riksdagens verksamhet tas successivt bort

Den 9 februari avvecklades de flesta av samhällets åtgärder mot covid-19. I enlighet med det tas anpassningar och begränsningar i riksdagen bort under den närmaste tiden.

Ny överenskommelse om riksdagens arbetsformer

Talmannen Talmannen och gruppledarna har den 17 januari kommit överens om delvis nya former för riksdagarbetet med anledning av pandemin.

Justerad överenskommelse om riksdagsarbetet

Talmannen och gruppledarna ingick den 10 januari en överenskommelse om formerna för riksdagsarbetet med anledning av pandemin.

Riksdagsdirektören har beslutat om arbete hemifrån som tillfällig huvudregel

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya rekommendationer för att minska risken för smittspridning av covid-19. För Riksdagsförvaltningen innebär det att huvudregeln för tjänstemän är att arbeta hemifrån i de fall där det är möjligt.

Beslut om att kunna delta på distans vid utskottssammanträden

Talmannen har beslutat att utskotten ska kunna besluta om deltagande på distans vid utskottssammanträden.

Foto: Martina Huber / Regeringskansliet, Thomas Adolfsén / TT och Johan Nilsson / TT

Pengar har fördelats inom tre utgiftsområden i statens budget

Beslut Riksdagen har fattat beslut om tre av de 27 utgiftsområdena i statens budget för 2022. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till rikets styrelse, internationell samverkan samt samhällsplanering och bostadsförsörjning.

Slutrapport från utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020

Press Utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020 har den 1 december lämnat sin rapport till talmannen. Utredningen redovisar en rad möjliga åtgärder för att utveckla riksdagens arbete inför en krissituation, exempelvis genom att införa en ramreglering för riksdagen vid en kris. Kommittén belyser också olika aspekter av distansarbete för riksdagens ledamöter, som formerna för detta, tekniska lösningar och demokratiutmaningar.

Uppdaterade former för höstens riksdagsarbete

Talmannen och partiernas gruppledare har i en överenskommelse enats om fortsatt och stegvis normaliserande av formerna för riksdagsarbetet gällande bland annat utskottssammanträden och vissa arrangemang.

Formerna för höstens riksdagsarbete

Talmannen och riksdagens gruppledare har i veckan slutit en ny överenskommelse om riksdagens arbetsformer under hösten. Gruppledarna har också beslutat att inte förlänga överenskommelsen om enbart 55 närvarande ledamöter vid voteringar. Efter riksmötets öppnande påbörjas en återgång till normala arbetsformer i riksdagsarbetet.

Överenskommelsen om munskydd upphävs från och med måndagen den 14 juni

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om att rekommendationen om munskydd i kammare och kammarfoajé upphävs från och med måndagen den 14 juni.

Rekommendation om munskydd i kammare och kammarfoajé

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om att rekommendera munskydd i kammare och kammarfoajé när avstånd inte kan hållas. Den som talar i kammaren behöver inte bära munskydd.

Möjligt att återlämna och hämta beställda böcker på Riksdagsbiblioteket

Från och med måndag 1 februari öppnar Riksdagsbiblioteket för återlämning och hämtning av beställda böcker under vardagar. Gäller det endast återlämning, finns en återlämningslåda i entrén under vardagar. Ta del av aktuell information om öppettider och besöksregler på Riksdagsbibliotekets webbsida.

Regeringens agerande för frihetsberövade svenskar bör utvärderas

Beslut Riksdagen vill att en oberoende undersökningskommission ska utvärdera regeringens agerande för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Därför riktade riksdagen ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Utrikesutskottet vill att regeringens agerande för frihetsberövade svenskar utvärderas

Förslag till beslut Riksdagens utrikesutskott vill att en oberoende undersökningskommission ska utvärdera regeringens agerande för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Riksdagsbiblioteket är stängt tills vidare

Riksdagsbiblioteket i Gamla stan i Stockholm är stängt för besök tills vidare på grund av coronapandemin. Det går inte att låna, reservera, beställa eller lämna tillbaka böcker så länge biblioteket är stängt. Pågående lån förlängs. I vanliga fall är Riksdagsbiblioteket öppet för alla.