Aktuellt

Filtrerar på:

Nästa steg i regeringsbildningen

Press Talman Andreas Norlén fick den 5 oktober en delrapport av Ulf Kristersson (M) om sonderingarna av förutsättningarna för att bilda regering. Uppdraget ska, som tidigare aviserats, slutrapporteras till talmannen den 12 oktober.

Återgång till normala arbetsformer för riksdagen

Talmannen och gruppledarna har den 11 februari kommit överens om att de särskilda formerna för riksdagsarbetet, som infördes med anledning av coronapandemin, ska upphöra.

Anpassningar av riksdagens verksamhet tas successivt bort

Den 9 februari avvecklades de flesta av samhällets åtgärder mot covid-19. I enlighet med det tas anpassningar och begränsningar i riksdagen bort under den närmaste tiden.

Ny överenskommelse om riksdagens arbetsformer

Talmannen Talmannen och gruppledarna har den 17 januari kommit överens om delvis nya former för riksdagarbetet med anledning av pandemin.

Justerad överenskommelse om riksdagsarbetet

Talmannen och gruppledarna ingick den 10 januari en överenskommelse om formerna för riksdagsarbetet med anledning av pandemin.

Riksdagsdirektören har beslutat om arbete hemifrån som tillfällig huvudregel

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya rekommendationer för att minska risken för smittspridning av covid-19. För Riksdagsförvaltningen innebär det att huvudregeln för tjänstemän är att arbeta hemifrån i de fall där det är möjligt.

Beslut om att kunna delta på distans vid utskottssammanträden

Talmannen har beslutat att utskotten ska kunna besluta om deltagande på distans vid utskottssammanträden.

Slutrapport från utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020

Press Utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020 har den 1 december lämnat sin rapport till talmannen. Utredningen redovisar en rad möjliga åtgärder för att utveckla riksdagens arbete inför en krissituation, exempelvis genom att införa en ramreglering för riksdagen vid en kris. Kommittén belyser också olika aspekter av distansarbete för riksdagens ledamöter, som formerna för detta, tekniska lösningar och demokratiutmaningar.

Skifteskonselj på slottet. Talman Andreas Norlén sitter till höger vid det stora bordet med nytillträdda regeringen Foto: Ingemar Lindewall/Kungliga Hovstaterna

En ny regering har tillträtt

Talmannen Den 30 november tillträdde en ny regering med Magdalena Andersson (S) som statsminister. Det formella regeringsskiftet ägde rum under en skifteskonselj på slottet.

Statsminister Magdalena Andersson (S) läser upp regeringsförklaringen kammaren 30 nov 2021. Till höger talman Andreas Norlén Foto: Anders Löwdin

Magdalena Andersson har presenterat regeringsförklaringen

Tisdagen den 30 november presenterade statsminister Magdalena Andersson (S) regeringsförklaringen i riksdagen. Den anger vilka mål regeringen har för sin politik. Regeringsförklaringen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Hålltider för regeringsskiftet 30 november

Press Måndagen den 29 november godkände riksdagen talman Andreas Norléns förslag att utse Magdalena Andersson (S) till statsminister. Regeringsskiftet sker tisdagen den 30 november.

Magdalena Andersson (S) ny statsminister 29 nov 2021 Foto: Melker Dahlstrand

Magdalena Andersson godkändes som statsminister

Beslut Måndagen den 29 november godkände riksdagen talmannens förslag att utse Magdalena Andersson (S) till statsminister.

Talman Andreas Norlén håller presskonferens 14.30 den 22 nov 2021 md Foto: Melker Dahlstrand

Pressmeddelande: Talmannen föreslår på nytt Magdalena Andersson till statsminister

Press Talman Andreas Norlén har i dag den 25 november på nytt föreslagit riksdagen att till statsminister utse Magdalena Andersson (S), som avser att bilda regering bestående av företrädare för Socialdemokraterna.

Pressinbjudan: Pressträff med talmannen

Press Torsdag den 25 november klockan 14.30 håller talman Andreas Norlén pressträff för att informera om regeringsbildningen.

Pressmeddelande: Talmannen har godkänt Magdalena Anderssons begäran om entledigande

Press Talman Andreas Norlén har tagit emot en begäran om entledigande från befattningen som statsminister av Magdalena Andersson (S) och har godkänt denna.

Magdalena Andersson (S) har valts till statsminister

Beslut Magdalena Andersson (S) har valts till statsminister. Onsdagen den 24 november godkände riksdagen talmannens förslag till statsminister i kammaren.

Talman Andreas Norlén har presskonferens med alnledning av regeringsblldningen 22 nov 2021 Foto: Melker Dahlstrand

Pressmeddelande: Talmannen föreslår Magdalena Andersson till statsminister

Press Talman Andreas Norlén har i dag den 22 november föreslagit riksdagen att till ny statsminister utse Magdalena Andersson (S), som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Pressmeddelande: Pressträff med talmannen

Press Måndag den 22 november klockan 13.15 håller talman Andreas Norlén pressträff för att informera om regeringsbildningen.

Talmannen har haft avstämning med Magdalena Andersson

Press Talman Andreas Norlén gav den 11 november Magdalena Andersson (S) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som riksdagen kan tolerera. Den 16 november förlängdes uppdraget och idag har talmannen och Magdalena Andersson haft en avstämning på telefon. Uppdraget ska som tidigare aviserats slutrapporteras senast på måndag den 22 november. Tiden har ändrats till klockan 12.00. 

Pressmeddelande: Talmannen förlänger Magdalena Anderssons sonderingsuppdrag

Press Vid ett telefonmöte med talman Andreas Norlén den 16 november gav Magdalena Andersson (S) en rapport om sitt uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Talmannen förlängde uppdraget till den 22 november. En avstämning av uppdraget ska dessförinnan ske per telefon under fredagen den 19 november.