Aktuellt

Filtrerar på:

Ändringar i statens budget: Regeringen ska få skänka försvarsmateriel till Ukraina

Beslut Riksdagen beslutade att ge regeringen befogenhet att under 2022 skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 3 007 800 000 kronor. Det handlar bland annat om luftförsvarssystem, personterrängbilar, personlig utrustning, riktmedel, tält och maskeringsnät.

Ändringar i statens budget för 2022: Utskott vill att regeringen ska få skänka försvarsmateriel till Ukraina

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen möjlighet att under 2022 skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av drygt 3 miljarder kronor. Förslaget är ett initiativ från utskottet.

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Utfrågning Torsdagen den 20 oktober håller finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken.

Öppen utfrågning om riksrevisorns årliga rapport 2022

Utfrågning Tisdagen den 11 oktober höll finansutskottet en öppen utfrågning med anledning av riksrevisorns årliga rapport 2022 och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2022. Utfrågningen var öppen för allmänhet och media. Den går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Ändringar i statens budget för 2022 – Utskott föreslår statliga kreditgarantier för lån till elproducenter

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen rätt att ställa ut kreditgarantier för lån till elproducenter och andra elföretag på som mest 250 miljarder kronor under åren 2022 och 2023.

Extra ändringsbudget: Utskott föreslår förstärkningar av pensionärernas ekonomi i samband med vårändringsbudgeten

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om vårändringsbudgeten och stöd till Ukraina, med undantag för regeringens förslag på pensionsområdet som utskottet säger nej till. Utskottet lägger samtidigt fram ytterligare förslag om ändringar av statens budget för 2022. S, C, V och MP har invändningar mot utskottets förslag i en reservation.

Utskott säger ja till förslag om rekapitalisering av SAS och stöd till bland annat jordbruket

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att regeringen ska få rätt att besluta om att konvertera statens befintliga hybridinstrument och utestående lånefordringar i flygbolaget SAS till aktier. Utskottet ställer sig också bakom regeringens förslag som bland annat innebär stöd till jordbruket och fiskerinäringen, men utskottet säger nej till förslaget om kompensation för höga drivmedelskostnader.

Nej till finansutskottets förslag med anledning av vårändringsbudgeten och en extra ändringsbudget

Beslut Riksdagen sa nej till finansutskottets förslag med anledning av vårändringsbudgeten och en extra ändringsbudget om stöd till Ukraina. Riksdagen riktade också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om sänkt skatt för pensionärer och en så kallad gas i pensionssystemet.

Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för år 2022.

Utskott föreslår förstärkningar av pensionärernas ekonomi i samband med vårändringsbudgeten

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utskottets förslag om att förstärka pensionärernas ekonomi. Utskottet säger nej till regeringens förslag om garantitillägg i bostadstillägget men säger i övrigt ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten för 2022 och ja till en extra ändringsbudget om stöd till Ukraina. Utskottet lägger samtidigt fram ytterligare förslag om ändringar av statens budget för 2022.

Öppet seminarium om rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2015‒2020 - INSTÄLLT

Seminarium Den 7 juni håller finansutskottet ett öppet seminarium om rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2015‒2020. Seminariet är inställt. 

Utskott säger delvis ja till att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden

Förslag till beslut För att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden har regeringen föreslagit lagändringar om register, upphandling och valfrihet. Finansutskottet föreslår att riksdagen, med vissa undantag, säger ja till regeringens förslag.

Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2022

Utfrågning Tisdagen den 17 maj höll finansutskottet en öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2022. Utfrågningen går att se i efterhand via webb-tv.

Extra ändringsbudget: Ja till tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt att skänka överskott av vaccindoser föreslås

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt att överskottet av vaccindoser mot covid-19 får skänkas till andra länder. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar till regeringen om att stärka den svenska matberedskapen och om stöd till civilsamhället. MP har invändningar mot regeringens förslag och S har invändningar mot utskottets förslag till tillkännagivanden.

Öppen utfrågning om AP-fondernas placeringar och hållbarhet

Utfrågning Den 26 april höll finansutskottet en öppen utfrågning om AP-fondernas placeringar av kapitalet i pensionssystemet, med fokus på hållbarhet. Utfrågningen går att se i efterhand via webb-tv.

Ja till åtgärder för att stärka det militära försvaret och till kompensation för höga elpriser

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit åtgärder för att stärka Sveriges militära försvar. Regeringen har också lämnat förslag om att kompensera hushållen för höga elpriser under mars 2022. Finansutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslagen. Utskottet föreslår samtidigt fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen, bland annat om sänkta priser på bensin och diesel.

Riksbankens penningpolitik 2015–2020 har utvärderats

Uppfoljning Riksbankens penningpolitik för åren 2015–2020 har utvärderats på initiativ av finansutskottet. Utredarna drar slutsatsen att riksbankens penningpolitik under perioden 2015–2020 var kraftfull och expansiv. Det snabba agerandet i början av 2020 bidrog till att begränsa coronapandemins effekter på Sveriges ekonomi. Utvärderingen presenterades vid en pressträff i riksdagen den 31 mars.

Materiel för minröjning samt pansarskott föreslås skänkas till Ukraina

Förslag till beslut Riksdagen ska ge regeringen rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 205 miljoner kronor. Det har riksdagens finansutskott föreslagit i ett utskottsinitiativ. Den materiel som ska skänkas är fältutrustning för minröjning samt upp till 5 000 pansarskott till ett sammanlagt värde av högst 205 miljoner kronor.

Extra ändringsbudget: Utskott föreslår ja till garantier för lån till Ukraina

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen om att Sverige garanterar lån till Ukraina som med ränta motsvarar cirka 600 miljoner kronor. Detta med anledning av Rysslands invasion av landet.

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Utfrågning Torsdagen den 3 mars höll finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Bland andra deltog riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman. Utfrågningen kan ses i efterhand via webb-tv.