Aktuellt

Filtrerar på:

Helikopterövning vid riksdagshusen

Torsdagen den 27 oktober klockan 16 genomför Riksdagsförvaltningens säkerhetsavdelning en övning tillsammans med Polismyndigheten. Övningen innebär att helikoptrar kommer att flyga nära Östra och Västra riksdagshuset och Riksplan.

Utskott vill att regeringen utreder regler för identifiering och återlämning av samiska kvarlevor

Förslag till beslut Kulturutskottet vill att riksdagen ska uppmana regeringen att utreda förutsättningarna för att ta fram enhetliga regler kring att identifiera, återställa och återbörda samiska föremål och kvarlevor. S har invändningar mot förslaget.

Riksdagen beslutade om stöd till Ukraina

Beslut Riksdagen gav regeringen rätt att besluta om att ge Ukraina ekonomiskt stöd och utrustning till följd av Rysslands invasion av landet.

Seminarium om hat i sociala medier

Seminarium Onsdagen den 2 mars hölls ett seminarium om riksdagsledamöters utsatthet på sociala medier. Seminariet arrangerades av Riksdagsstyrelsens arbetsgrupp för jämställdhet.

Pressträff om utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Press Anders Hagsgård, president för Hovrätten för Västra Sverige, har på socialutskottets uppdrag utrett förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövning av upphörande av vård i familjehem enligt LVU. Utredningen presenteras den 1 mars vid en pressträff i riksdagen. 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 25 februari klockan 8 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor. Från regeringen deltar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S), integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S), kulturminister Jeanette (S) samt kabinettssekreterare Robert Rydberg. Ministrarna och kabinettssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Officiellt besök av Norges talman

Press Talman Andreas Norlén tar emot Masud Gharahkhani, talman i det norska Stortinget som gör ett officiellt besök i Sverige den 22 februari.

Seminarium om vetenskapens roll för policy och beslutsfattande

Seminarium Talman Andreas Norlén står den 24 februari värd för ett seminarium om vetenskapens roll för policy och beslutsfattande. Seminariet är en del av riksdagens forskningsdag som har fokus på forskning och framtid.

Utskott säger ja till krav på märkning och registrering av katter

Förslag till beslut Kattägare ska vara tvungna att märka och registrera sina katter på samma sätt som det nuvarande systemet med märkning och registrering av hundar. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna invänder mot förslaget i en reservation.

Särskild debatt om den ekonomiska situationen inom de gröna näringarna

Debatt Fredagen den 4 mars klockan 9 håller riksdagen en särskild debatt om den ekonomiska situationen inom de gröna näringarna. Debatten har begärts av Kristdemokraterna. Från regeringen deltar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S). Debatten går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 18 februari klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för utrikes, allmänna, jordbruks- och fiske samt konkurrenskraftsfrågor. Från regeringen deltar utrikesminister Ann Linde (S), EU-minister Hans Dahlgren (S), landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) samt näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Återgång till normala arbetsformer för riksdagen

Talmannen och gruppledarna har den 11 februari kommit överens om att de särskilda formerna för riksdagsarbetet, som infördes med anledning av coronapandemin, ska upphöra.

Anpassningar av riksdagens verksamhet tas successivt bort

Den 9 februari avvecklades de flesta av samhällets åtgärder mot covid-19. I enlighet med det tas anpassningar och begränsningar i riksdagen bort under den närmaste tiden.

Extra ändringsbudget: Ja till ersättningar inom sjukförsäkringen, stöd till företag och medel till testning och smittspårning

Beslut Riksdagen sa delvis ja till förslag från regeringen om ytterligare åtgärder på grund av covid-19. Riksdagen beslutade också att mer pengar satsas inom kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget än vad regeringen har föreslagit. Vidare uppmanade riksdagen regeringen att ändra kriterierna för evenemangsstöd så att fler kan få stödet och att de som berörs kan få det snabbare.

Skärpta straff för djurplågeri

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om förändringar i brottsbalken och djurskyddslagen. Förändringarna innebär bland annat att det införs ett grovt djurplågeribrott och att straffskalan för det brottet blir fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Större möjligheter att stänga skolor

Beslut Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor som har allvarliga och återkommande brister. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Granskning av urvalet av elever till Pisaundersökningen

Beslut Riksrevisionen har granskat urvalet till Pisaundersökningen 2018 och drar bland annat slutsatsen att varken regeringen eller Skolverket har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda de tveksamheter som framkommit i samband med undersökningen. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen med anledning av Riksrevisionens granskning. Bland annat uppmanas regeringen att säkra att kunskapsmätningar i den svenska skolan genomförs på ett tillförlitligt sätt.

Särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck

Debatt Fredagen den 28 januari klockan 9 höll riksdagen en särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck. Debatten hade begärts av Liberalerna. Från regeringen deltog justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Debatten går att se i efterhand via riksdagens webb-tv. 

Särskild debatt om bristande trygghet i skolan

Debatt Tisdagen den 25 januari klockan 13 håller riksdagen en särskild debatt om bristande trygghet i skolan. Debatten har begärts av Liberalerna. Från regeringen deltar skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S). Debatten sänds via riksdagens webb-tv. 

Medias roll i kristider en av frågorna på Europarådets parlamentariska församlings vintersession

Internationellt Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling, PACE, deltar i församlingens vintersession den 24–28 januari. På agendan står bland annat medias roll i kristider och de demokratiska institutionernas funktion i Armenien.