Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Kazakstan

Publicerad: 17 mars 2023 klockan 09.04

Uppdaterad: 17 mars 2023 klockan 13.04

Den 19 mars hålls parlamentsval i Kazakstan. Åtta svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Ledamöter från OSSE:s parlamentariska församling deltar i observationen. Deras uppgift är att följa om valet är öppet och genomförs på ett korrekt sätt genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Ledamöterna kommer att observera valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Från Sverige deltar åtta ledamöter:

De svenska valobservatörerna kommer att vara i och omkring huvudstaden Astana samt i Almaty. Totalt deltar runt 60 parlamentsledamöter från 31 av OSSE:s medlemsländer.

OSSE:s parlamentariska församling

Organisationen för säkerhet och samarbete, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. En viktig uppgift för organisationen är att observera parlaments- och presidentval i olika länder.

Valobservationen arrangeras i samarbete med ODIHR, OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter. ODIHR har observatörer i landet under en längre tid både före och efter valet.                                           

Presskonferens i Astana

Den 20 mars hålls en presskonferens på Radisson Hotel Astana där ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på OSSE:s parlamentariska församlings webbplats.

Mer information

Kontaktperson för media

  • Simona de Ciutiis, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 72 248 60 07, e-post simona.de.ciutiis@riksdagen.se
  • Fredrik Svensson, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 730 96 64 67, e-post fredrik.svensson@riksdagen.se